Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Географічні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гранична рівновага неоднорідних циліндричних та сферичних оболонок з тріщинами - М.Й. Ростун
Удосконалено аналітико-числовий метод визначення напруженого стану та межової рівноваги пружних і пружно-пластичних неоднорідних оболонок обертання з наскрізними та поверхневими тріщинами з використанням аналога <$Edelta sub c>-моделі у теорії тонких оболонок та апарату узагальнених функцій. Розкрито сутність даного методу, яка полягає у зведенні відповідних ключових рівнянь до систем сингулярних інтеграційних рівнянь (СІР) щодо похідних стрибків переміщень і кутів повороту на лініях тріщин і поверхнях поділу. З використанням запропонованого методу розв'язано нові задачі про напружений стан неоднорідних (складених, за товщиною) циліндричних і сферичних оболонок з тріщинами (наскрізними, внутрішніми та поверхневими) за пружного та пружно-пластичного деформування. Одержані системи СІР розв'язано методами механічних квадратур та межових елементів у поєднанні з умовами пластичності й обмеженості зусиль і моментів біля вершин тріщин. Досліджено вплив межових умов, геометричних і механічних характеристик оболонок на їх межову рівновагу.

Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний аналіз в сім'ях з високим ризиком хвороби Гош - А.М. Недобой
Удосконалено аналітико-числовий метод визначення напруженого стану та межової рівноваги пружних і пружно-пластичних неоднорідних оболонок обертання з наскрізними та поверхневими тріщинами з використанням аналога <$Edelta sub c>-моделі у теорії тонких оболонок та апарату узагальнених функцій. Розкрито сутність даного методу, яка полягає у зведенні відповідних ключових рівнянь до систем сингулярних інтеграційних рівнянь (СІР) щодо похідних стрибків переміщень і кутів повороту на лініях тріщин і поверхнях поділу. З використанням запропонованого методу розв'язано нові задачі про напружений стан неоднорідних (складених, за товщиною) циліндричних і сферичних оболонок з тріщинами (наскрізними, внутрішніми та поверхневими) за пружного та пружно-пластичного деформування. Одержані системи СІР розв'язано методами механічних квадратур та межових елементів у поєднанні з умовами пластичності й обмеженості зусиль і моментів біля вершин тріщин. Досліджено вплив межових умов, геометричних і механічних характеристик оболонок на їх межову рівновагу.Вы можете заказать печать книги в типографии от 1-го и еще.
Дисертації, автореферати » Географічні науки

Географічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) К.О. Верес 41.6 КБ
Моделювання структури граничного шару атмосфери і розповсюдження забруднюючих речовин (на прикладі В Чан Куанг Дик 29.0 КБ
Моніторинг вод у системі їх охорони від забруднення (в умовах техногенного впливу підприємств нафтоп Г.А. Демьохін 31.0 КБ
Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих грунтів, підстелених щільними карбонатними породами, М.Р. Салюк 36.1 КБ
Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз С.Ю. Бортник 56.9 КБ
Наземне забезпечення радіогеографічного моніторингу земної поверхні Т.В. Лаврут 69.5 КБ
Науковий потенціал української географії: формування, розміщення, напрями Н.В. Краснопольська 30.7 КБ
Наукові основи регіонального еколого-природоохоронного картографування В.А. Пересадько 150.5 КБ
Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківськ Ю.І. Прасул 39.9 КБ
Науково-методичні основи оновлення змісту географічних карт В.Є. Любченко 27.8 КБ
Науково-методичні основи розробки географічного атласу для вчителів середніх загальноосвітніх заклад В.В. Молочко 47.4 КБ
Науково-прикладні аспекти забезпечення морськими картами господарства України А.Ю. Гордєєв 28.7 КБ
Нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок Приазов'я Хоанг Тхі Лан Ань 71.9 КБ
Обгрунтування науково-методичної бази для нормування характеристик максимального стоку весняного вод М.Є. Романчук 23.5 КБ
Обгрунтування розрахункової схеми для нормування характеристик максимального дощового стоку на терит Т.О. Казанкова 73.3 КБ
Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парк О.В. Аріон 25.4 КБ
Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації Т.Ю. Мельниченко 36.2 КБ
Особливості гідрологічної структури та динаміки вод Персидської затоки В.А. Мубарак 58.4 КБ
Особливості забруднення важкими металами приавтомагістральних територій Волинської області Л.Ю. Матвійчук 37.4 КБ
Особливості зональних змін верхньоплейстоценових грунтів басейну Дніпра на території України С.П. Кармазиненко 62.5 КБ
Особливості локальних течій і рельєфу дна на ділянках Азово-Чорноморського узбережжя України та в ра О.А. Саркісов 26.9 КБ
Особливості механізмів функціонування чорноморських екосистем шельфу та пелагіалі О.Є. Совга 54.3 КБ
Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району О.В. Безпала 51.5 КБ
Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та оцінка його впливу на геоекологічний стан б О.М. Крайнюков 32.1 КБ
Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечні і стихійні опади у теплий період на терит В.О. Балабух 84.8 КБ
Особливості територіальної організації особистих господарств населення регіону Лариса Михайлівна Богадьорова 33.9 КБ
Особливості функціонування та геоекологічна роль міських грунтів (на прикладі м.Харкова) Г.В. Тітенко 36.1 КБ
Особливості циркуляційних процесів в тропосфері західного сектора Південної півкулі Є.А. Галич 1.22 МБ
Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обгрунтування геоекологічних засад раціональн М.М. Приходько 33.4 КБ
Оцінка вітрових ресурсів Аравійського півострова і можливість їх використання в цілях вітроенергетик Джамал Абубакар Авад Абад 49.1 КБ
Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруднення на якість вод Одеського району північно-зах О.Ю. Сапко 34.5 КБ
Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний періо Т.В. Соловей 158.7 КБ
Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Захі С.Д. Аксьом 47.1 КБ
Оцінка геліоенергетичних ресурсів Аравійського півострова Мохамед Саїд Мохамед Аль-Гухі 50.3 КБ
Оцінка геоекологічного стану водних ресурсів малих річок (на прикладі малих річок північного макросх З.В. Тімченко 31.9 КБ
Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах Україн І.М. Ромась 28.3 КБ
Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу О.В. Чунарьов 34.2 КБ
Оцінка медико-екологічного ризику території Юрій Степанович Кушнірук 34.0 КБ
Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експер С.М. Курило 26.9 КБ
Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області) В.О. Іванунік 31.6 КБ
Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві Ольга Григорівна Шевченко 46.2 КБ
Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат Ю.О. Чорноморець 37.0 КБ
Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну М.В. Яцюк 26.0 КБ
Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лісонагромадження Волино-Поділля (на основі фауни молю Р.Я. Дмитрук 28.4 КБ
Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля О.В. Волік 57.3 КБ
Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони моря (на прикладі чорноморського узбережжя Криму) І.В. Агаркова-Лях 45.1 КБ
Параметризація трансформації регіональних кліматичних полів України в умовах глобального потепління Н.М. Сердюченко 44.2 КБ
Пізньоголоценова еволюція грунтів Надзбруччя І.І. Слюсарчук 172.2 КБ
Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття Д.А. Каднічанський 31.7 КБ
Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи В.І. Стафійчук 20.6 КБ
Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України О.Ю. Малиновська 29.2 КБ
Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя В.М. Чехній 32.5 КБ
Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація М.М. Логвин 29.8 КБ
Принципи і методи функціонально-територіальної організації берегової зони Одеської області Л.В. Хомич 42.4 КБ
Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання М.В. Питуляк 92.1 КБ
Природні умови палеоліту Північного Поділля Л.В. Теодорович 34.6 КБ
Природно- антропогенна трансформація сільськогосподарських земель рівнинного Криму Фадель Салех Хуссейн Альшевбі 21.2 КБ
Природно-ресурсне забезпечення гібридних геліо-вітроенергетичних систем (в межах рівнинної території С.А. Величко 29.2 КБ
Природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області в умовах антропогенного пресингу М.В. Шпак 33.7 КБ
Природно-ресурсний потенціал Харківської області. Оцінка, управління, прогноз на основі геоінформаці М.О. Солоха 35.1 КБ
Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України А.І. Довгань 52.4 КБ
Проблеми соціально-економічної географії північно-східного регіону Румунії (повіти Сучава і Ботошань І. Дубовіч 52.4 КБ
Продовольчий ринок столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його Л.А. Запорожець 50.8 КБ
Промисловість і регіональний розвиток України (теорія та практика суспільно-географічного дослідженн Г.П. Підгрушний 70.7 КБ
Просторова модель для розрахунків гідрографів паводкового стоку води, хімічних речовин на наносів з М.В. Захарова 718.7 КБ
Просторовий аналіз деградаційних процесів сірих лісових грунтів західного лісостепу України Т.С. Ямелинець 32.8 КБ
Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу О.В. Ковтонюк 33.3 КБ
Просторово-часова мінливість техногенного навантаження на територію регіонів України А.І. Волков 45.1 КБ
Просторово-часовий аналіз структури і динаміки приміських ландшафтів Східного Поділля О.І. Бабчинська 25.9 КБ
Просторово-часові особливості поведінки важких металів у грунтових покривах міських ландшафтів (на п Н.Л. Ричак 108.5 КБ
Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі Лісостепу Ю.С. Тавров 38.8 КБ
Реакція кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ на глобальне потепл С.Г. Бойченко 30.5 КБ
Регіональна геополітика (на прикладі Криму) М.В. Багров 44.5 КБ
Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільськ П.Л. Царик 38.5 КБ
Регіональна оцінка агрокліматичних ресурсів та їх районування на території України у зв'язку з проду С.В. Ляхова 47.3 КБ
Регіональна оцінка і районування агрокліматичних ресурсів на території України з урахуванням продукт Н.В. Кирнасівська 71.2 КБ
Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (с О.В. Мрінська 73.2 КБ
Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації Т.Б. Заставецький 1.67 МБ
Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів О.Г. Ободовський 62.7 КБ
Регіональний сільськогосподарський меліоративний комплекс та його територіальна організація Б.В. Заблоцький 27.3 КБ
Регіональні особливості інноваційної діяльності в Україні О.В. Ханова 42.3 КБ
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України) В.О. Джаман 42.9 КБ
Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області річок Дніпра та Південного Бу А.О. Морозова 20.3 КБ
Рекреаційний потенціал геосистем Горган Н.В. Чорненька 29.6 КБ
Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання М.М. Поколодна 32.7 КБ
Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківської області: структура та сучасний стан використання С.М. Шепетюк 29.5 КБ
Релігійна сфера обласного регіону: трансформація і територіальна організація (на матеріалах Львівськ О.Г. Кучабський 30.8 КБ
Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області) М.Л. Орлова 44.0 КБ
Ресурсозбереження в суспільно-територіальному комплексі Харківської області В.В. Путренко 71.8 КБ
Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України В.П. Круль 45.9 КБ
Рефракційний метод розрахунку балансу кутового моменту атмосфери для понаддовготермінового прогнозу С.В. Амбросов 32.3 КБ
Річкова система Горині: структура, функціонування: управління Т.С. Павловська 35.3 КБ
Річний стік річок басейну р.Уссурі Нгуєн Ву Ань 66.1 КБ
Річний стік річок західної частини Українського Полісся в умовах антропогенного впливу Фан Ван Тінь 77.7 КБ
Річний стік річок Кримського півострова Нгуєн Ле Мінь 79.2 КБ
Річний стік річок Нижнього Подніпров'я І.О. Шахман 74.1 КБ
Розвиток голоценових грунтів Середнього Придніпров'я О.Г. Пархоменко 38.3 КБ
Розвиток зв'язку в Україні: територіальна організація та вплив на соціально-економічні процеси в рег І.І. Ковтуник 50.5 КБ
Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України Н.П. Герасименко 78.0 КБ
Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у XX ст. С.М. Шевчук 43.7 КБ
Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні Ю.І. Кандиба 46.6 КБ
Розміщення, оцінка та раціональне використання біоенергетичних ресурсів Харківської області О.С. Третьяков 4.94 МБ
Розрахункова методика для визначення максимального весняного стоку в басейні р.Сейм В.М. Бойко 239.3 КБ
Роль грунтових та антропогенних факторів у формуванні екологічної ситуації Волині: обгрунтування мет Л.Т. Наливайко 23.8 КБ
Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Волов О.Ф. Гелевера 38.8 КБ
Сезонна мінливість великомасштабної циркуляції вод і термохалінних фронтів Південної Атлантики Ю.В. Артамонов 52.1 КБ
Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах Олександр Григорович Голубцов 48.7 КБ
Синоптико-статистичний метод прогнозу різких змін температури повітря всередині місяця на території В.В. Остапчук 31.6 КБ
Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогени Ю.Ю. Онойко 154.0 КБ
Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку Людмила Миколаївна Нємець 61.5 КБ
Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника (на прикладі столичного Л.П. Дячевська 34.8 КБ
Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи форм П.О. Сухий 19.5 КБ
Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій О.І. Чернюх 30.0 КБ
Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної кра Б.П. Яценко 42.8 КБ
Структура грунтового покриву Волинської височини В.Ф. Радзій 40.2 КБ