Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Географічні науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Кінетичне визначення аніонів, що містять сірку, в об'єктах навколишнього середовища та неорганічних - Н.Л. Єгорова
Вивчено умови визначення сульфіт- і тіосульфіт-іонів кінетичним методом. Реакції відновлення указанами аніонами комплексів заліза(III) з 1,110-фенантроліном (або 2,2'-дипіридином) і міді(II) з аніоном 2,2'-біцинхонінової кислоти викорастано як індикаторні. З'ясовано вплив домішок органічних розчинників - метанолу, етанолу, пропанолу, пропанолу-2, ацетону та диметилформамиду на реакційне середовище та швидкість реакцій.

Автоматизований контроль технологічних параметрів при виготовленні буроін'єкційних паль великого діа - П.В. Помєшкін
Вивчено умови визначення сульфіт- і тіосульфіт-іонів кінетичним методом. Реакції відновлення указанами аніонами комплексів заліза(III) з 1,110-фенантроліном (або 2,2'-дипіридином) і міді(II) з аніоном 2,2'-біцинхонінової кислоти викорастано як індикаторні. З'ясовано вплив домішок органічних розчинників - метанолу, етанолу, пропанолу, пропанолу-2, ацетону та диметилформамиду на реакційне середовище та швидкість реакцій.
Дисертації, автореферати » Географічні науки

Географічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Екологічний стан агроландшафтів Подільського Побужжя та шляхи його оптимізації Ф.Я. Кіптач 59.0 КБ
Екологічний стан пригирлових зон північно-західної частини Чорного моря А.В. Чугай 37.3 КБ
Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області) С.І. Коротун 102.9 КБ
Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області О.В. Ільїна 36.5 КБ
Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) О.О. Сивак 46.7 КБ
Еколого-географічний аналіз захворюваності населення Волинської області І.В. Мезенцева 58.1 КБ
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (те В.А. Барановський 46.3 КБ
Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) Н.В. Бєлоусова 35.6 КБ
Еколого-географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Б.В. Сенчина 33.7 КБ
Еколого-географічні основи використання і відтворення лісу в Україні В.Г. Дубін 27.8 КБ
Еколого-географічні особливості оптимізації землекористування східної частини Опілля в межах Тернопі З.М. Герасимів 55.5 КБ
Еколого-географічні проблеми середніх і великих урбосистем Волинської області М.І. Лепкий 33.6 КБ
Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу Л.П. Курганевич 29.6 КБ
Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області Н.Ф. Габчак 34.9 КБ
Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території М.А. Петровська 31.1 КБ
Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця Ю.О. Кисельов 31.9 КБ
Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра О.В. Пилипович 37.8 КБ
Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини сточища Дністра з використанням ГІС-технологій А.В. Михнович 31.8 КБ
Еколого-геохімічний аналіз і оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області В.Б. Присакар 96.8 КБ
Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м.Луцька) О.Ф. Картава 25.7 КБ
Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) Є.А. Іванов 27.2 КБ
Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат А.В. Мельник 51.2 КБ
Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України К.Й. Кілінська 72.4 КБ
Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України С.А. Лісовський 64.4 КБ
Економіко-географічні засади раціонального природокористування в регіоні (на прикладі Хмельницької о І.Є. Журба 26.8 КБ
Електоральна географія регіону (на матеріалах галицьких областей) В.М. Миронюк 28.4 КБ
Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенці Ж.І. Бучко 22.4 КБ
Етногеографічне дослідження Бойківщини Р.Р. Сливка 25.2 КБ
Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах Тернопільської області) І.М. Барна 54.1 КБ
Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів П.В. Шуканов 30.2 КБ
Етномовна географія України Р.М. Лозинський 67.7 КБ
Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики М.С. Дністрянський 48.4 КБ
Жіноче населення регіону: суспільно-географічні аспекти (на матеріалах Львівської області) Г.М. Лабінська 119.0 КБ
Закономірності руслоформування річок Передкарпаття О.В. Паланичко 63.6 КБ
Закономірності формування стоку біогенних речовин річки Дунай (українська частина) і його роль в евт Ю.І. Богатова 117.2 КБ
Західно-Подільське горбогір'я як географічний екотон П.М. Дем'янчук 41.6 КБ
Зміна поля тиску повітря над Північною півкулею, над територією Атлантико-Європейського сектора і Ук Д.Ю. Чайка 54.0 КБ
Зміни великомасштабної атмосферної циркуляції повітря протягом ХХ століяття і перетворення погодних Тетяна Олександрівна Свердлик 38.0 КБ
Зміни ландшафтів Північної Буковини у кінці ХУІІІ - на початку ХХ століття Наталія Петрівна Веприк 28.5 КБ
Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької обл Д.Д. Гурова 35.3 КБ
Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі К Іван Олександрович Діброва 39.4 КБ
Індикаційний просторово-генетичний аналіз морфоструктур Поділля (на основі матеріалів аерокосмічного М.В. Арістов 32.9 КБ
Інженерно-геоморфологічний ризик розвитку небезпечних екзогенних процесів на території міста Дніпроп І.М. Суматохіна 44.0 КБ
Інтерпретація космічних та аерозображень території заходу України при інженерно-геоморфологічних дос Г.Р. Чупило 29.6 КБ
Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля О.В. Борисова 55.5 КБ
Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита О.О. Комлєв 91.8 КБ
Карстовий геоморфогенез Кримсько-Кавказького гірсько-карстового регіону Б.О. Вахрушев 68.7 КБ
Картографічне дослідження людського розвитку в Україні Д.О. Ляшенко 33.9 КБ
Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області) В.Б. Кулик 29.9 КБ
Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторінгу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС) С.В. Тітова 29.3 КБ
Картографічне забезпечення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підз Н.О. Полякова 41.5 КБ
Картографічне моделювання на базі ГІС-технологій в екологічних дослідженнях грунтів Л.М. Даценко 31.6 КБ
Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосу С.М. Білокриницький 26.1 КБ
Картографування банківської системи і ринку фінансових послуг України: теоретико-методологічні основ Олена Володимирівна Вакуленко 38.9 КБ
Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України) Т.М. Курач 42.6 КБ
Кислотно-основна буферність грунтів Чорногірського масиву Українських Карпат М.З. Гамкало 31.6 КБ
Класифікація баричних полів і синоптико-статистичний метод деталізованого прогнозу погоди з місячною Олена Костянтинівна Іванова 58.6 КБ
Комплексна оцінка сучасних кліматичних умов життєдіяльності людини на території України Л.О. Ткач 39.0 КБ
Комплексний аналіз природно-гідрокліматичних умов західної частини Кримських гір С.І. Пясецька 35.1 КБ
Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) С.І. Уліганець 39.0 КБ
Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку природоохоронних територій Ч В.К. Сівак 23.8 КБ
Конструктивно-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу території (на прикладі Тернопільськ І.Ю. Чеболда 23.4 КБ
Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України О.Ю. Гродзинська 55.8 КБ
Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства Волинської області В.Г. Юровчик 30.6 КБ
Конструктивно-географічні засади формування і розвитку великих урбоекосистем Північно-Західної Украї В.О. Фесюк 67.4 КБ
Конструктивно-географічні основи охорони та використання карстових печер Гірського Криму К.О. Лук'яненко 984.8 КБ
Конструктивно-географічні основи управління природно-заповідним фондом в межах адміністративних райо Є.О. Варивода 55.0 КБ
Конструктивно-екологічний аналіз дорожніх ландшафтів Східного Поділля О.М. Вальчук 27.7 КБ
Концепція ландшафтного різноманіття як основа оптимізації мережі природно-заповідного фонду (на прик А.О. Домаранський 38.9 КБ
Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України (суспільно-географічне дослідження) К.А. Поливач 44.5 КБ
Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської о Н.І. Флінта 758.2 КБ
Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська) О.О. Кернична 33.0 КБ
Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської облас Н.В. Петрина 26.2 КБ
Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління Л.Ф. Білоус 30.4 КБ
Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна) О.В. Савицька 33.3 КБ
Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області) В.В. Удовиченко 30.8 КБ
Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської висо Сергій Миколайович Кирилюк 28.0 КБ
Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м.Рі Т.Л. Меліхова 18.7 КБ
Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів Д.А. Кричевська 36.1 КБ
Ландшафтно-рекреаційний потенціал Національного природного парку "Синевир" А.С. Романів 38.5 КБ
Ландшафтно-урбанізаційні системи України О.Ю. Дмитрук 99.0 КБ
Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського прир В.В. Харченко 39.5 КБ
Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської області Л.І. Патрушева 28.7 КБ
Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації Л.В. Ільїн 124.8 КБ
Лісостепові полісся Правобережної України: структура, класифікація, раціональне використання О.П. Чиж 25.1 КБ
Максимальний стік весняного водопілля в басейні річки Нямунас (Неман) і розрахунок його характеристи Н.В. Бабельчус 57.1 КБ
Максимальний стік дощових паводків з малих водозборів у Закарпатті О.В. Краснова 65.6 КБ
Маркетингова географія: теоретико-методологічні основи П.О. Черномаз 29.3 КБ
Математико-картографічне моделювання регіональних лінгвістично-географічних систем П.П. Король 65.1 КБ
Медико-географічні основи здоров'я дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області) О.Я. Романів 32.0 КБ
Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області К.П. Муха 40.9 КБ
Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх О.А. Скриник 60.7 КБ
Метод довгострокового територіального прогнозу максимальних витрат весняного водопілля (на прикладі Ж.Р. Шакірзанова 39.9 КБ
Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан - атмосфер О.В. Юровський 66.5 КБ
Методика аналізу геоекологічних ризиків (на прикладі Волинської області) К.О. Резникова 35.9 КБ
Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів) Т.Г. Купач 293.8 КБ
Методика геоекологічного районування території України Ю.А. Олішевська 38.9 КБ
Методика геоінформаційного математично-картографічного моделювання проектної регіональної екомережі Н.П. Корогода 40.8 КБ
Методика регіонального конструктивно-географічного аналізу водогосподарського комплексу К.В. Кір'янова 59.6 КБ
Методика суспільно-географічної оцінки якості життя сільського населення регіону О.Ю. Савюк 68.4 КБ
Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод Ук В.І. Осадчий 62.8 КБ
Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період В.М. Самойленко 62.9 КБ
Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського адміністративного району Н.М. Матвієнко 36.3 КБ
Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України О.О. Бейдик 51.6 КБ
Метризація екологічного стану ландшафтних систем (На прикладі НПП "Подільські Товтри") М.Й. Рутинський 37.6 КБ
Міграції та їх вплив на динаміку населення і трудових ресурсів обласного регіону О.Ф. Романець 22.6 КБ
Міжгалузеві аспекти ринкової адаптації територіальних рекреаційних систем (на прикладі Євпаторійсько В.В. Побірченко 24.0 КБ
Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя М.О. Шмагельська 35.0 КБ
Мінливість гідрологічних полів Червоного моря В.П. Ястреб 30.5 КБ
Мінливість основних гідрологічних характеристик Одеського регіону північно-західної частини Чорного С.А. Доценко 174.7 КБ
Мінливість характеристик взаємодії океану з атмосферою в Ньюфаундлендській енергоактивній зоні та її В.В. Український 74.5 КБ
Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської обл А.М. Слащук 30.6 КБ
Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження Ю.І. Сологуб 143.4 КБ
Моделювання екологічних взаємодій в системі "середовище - інфекція - шкідник - рослина" стосовно до С.М. Свідерська 31.1 КБ
Моделювання паводкового стоку для розрахунків гідрографів паводків на річках сахельської зони Респуб Адаму Махаман Мустафа 63.5 КБ