Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та спектральні властивості поліметинових барвників на основі ядер псевдоазуленів - Д.Г. Кротко
Розроблено методи синтезу катіоноїдних поліметинових барвників (ПБ) симетричної та несиметричної будови на базі систем індено[2,1-b]хромену та 5H-індено[2,1-b]хіноліну. Експериментально досліджено та проаналізовано з використанням квантово-хімічних розрахунків спектральні та флуоресцентні властивості одержаних ПБ. Зазначено, що спектри поглинання ПБ несиметричної будови містять у видимій області по дві смуги поглинання, відносна інтенсивність і форма яких залежить від електронної природи другого гетерозалишку. У спектрах сильно електронноасиметричних барвників спостерігається інверсія поліметинового переходу та переходу, локалізованого на ядрі псевдоазулену. Виявлено, що для катіоноїдних ціанінових барвників на основі системи індено[2,1-b]хромену спостерігається довгохвильова флуоресценція, а також кортокохвильова антистоксівська флуоресценція з порушенням правила Каша. Запропоновано загальну схему електронних переходів, що відповідає флуоресцентним переходам у цих барвниках. Знайдено, що у твердому розчині за температури 77 К) симетричного триметинціаніну - похідного індено[2,1-]хромену відбувається значний гіпсохромний зсув його смуги флуоресценції у порівнянні з його смугою флуоресценції у рідкому розчині. Синтезовано певну кількість мероціанових барвників на основі систем індено[2,1-b]піраму та індено[2,1-b]хромену та досліджено їх спектральні властивості. Установлено, що у видимій частні електронних спектрів поглинання цих барвників є дві смуги. Показано, що ПБ похідні псевдоазуленів здатні утворювати J-агрегати, які поглинають у ближній інфрачервоній області. Синтезовано скварилієвий барвник на основі 2-фенілциклопента[b]хромену - перший представник похідних всевдоазуленів такого типу. Показано, що у спектрі поглинання цього барвника спостерігаються дві смуги поглинання близької інтенсивності.

Вільні амінокислоти злаків на перших фазах пророщування під впливом деяких факторів - О.О. Сорочан
Розроблено методи синтезу катіоноїдних поліметинових барвників (ПБ) симетричної та несиметричної будови на базі систем індено[2,1-b]хромену та 5H-індено[2,1-b]хіноліну. Експериментально досліджено та проаналізовано з використанням квантово-хімічних розрахунків спектральні та флуоресцентні властивості одержаних ПБ. Зазначено, що спектри поглинання ПБ несиметричної будови містять у видимій області по дві смуги поглинання, відносна інтенсивність і форма яких залежить від електронної природи другого гетерозалишку. У спектрах сильно електронноасиметричних барвників спостерігається інверсія поліметинового переходу та переходу, локалізованого на ядрі псевдоазулену. Виявлено, що для катіоноїдних ціанінових барвників на основі системи індено[2,1-b]хромену спостерігається довгохвильова флуоресценція, а також кортокохвильова антистоксівська флуоресценція з порушенням правила Каша. Запропоновано загальну схему електронних переходів, що відповідає флуоресцентним переходам у цих барвниках. Знайдено, що у твердому розчині за температури 77 К) симетричного триметинціаніну - похідного індено[2,1-]хромену відбувається значний гіпсохромний зсув його смуги флуоресценції у порівнянні з його смугою флуоресценції у рідкому розчині. Синтезовано певну кількість мероціанових барвників на основі систем індено[2,1-b]піраму та індено[2,1-b]хромену та досліджено їх спектральні властивості. Установлено, що у видимій частні електронних спектрів поглинання цих барвників є дві смуги. Показано, що ПБ похідні псевдоазуленів здатні утворювати J-агрегати, які поглинають у ближній інфрачервоній області. Синтезовано скварилієвий барвник на основі 2-фенілциклопента[b]хромену - перший представник похідних всевдоазуленів такого типу. Показано, що у спектрі поглинання цього барвника спостерігаються дві смуги поглинання близької інтенсивності.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Компаративні блоки у сучасній американській поезії: лінгвокогнітивний аспект Н.В. Ярова 49.1 КБ
Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія К.І. Мізін 42.4 КБ
Компаративно-типологічне дослідження слов'янської лексики в контексті етимологічних гнізд із близько Тетяна Олександрівна Черниш 68.8 КБ
Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англомовних (британської та американської) культур В.Я. Міщенко 24.0 КБ
Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові: семантико-когнітивний аспект Л.К. Крайняк 34.1 КБ
Композити російської мови в ономасіологічному аспекті В.І. Теркулов 78.2 КБ
Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті О.Ю. Тупиця 77.0 КБ
Композиційно-мовленнєва форма "опис" в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичн О.О. Калінюк 17.5 КБ
Композиційно-мовленнєві засоби вираження інших світів в англомовному науково-фантастичному тексті Г.О. Олейнікова 42.8 КБ
Композиційно-мовленнєві засоби створення комічного в тексті англійської комедії А.К. Кутоян 30.5 КБ
Композиційно-оповідна організація роману П.І.Мельникова-Печерського "В лесах" Л.В. Сінявіна 34.4 КБ
Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект Ю.Л. Главацька 42.1 КБ
Компресія номінативних одиниць у науково-технічному тексті у когнітивному і функціональному аспектах Н.Ю. Яковишена 37.7 КБ
Комунікативна категорія ввічливості в корейській мові Ю.Д. Скрипник 33.4 КБ
Комунікативна організація безсполучникового складного речення спонукального типу Л.В. Фоміна 26.1 КБ
Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на мат І.Р. Корольов 72.4 КБ
Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі науково-технічної літе В.І. Кухарєва 42.7 КБ
Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму Олена Григорівна Руда 42.8 КБ
Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі Івана Франка М.М. Гавриш 35.1 КБ
Комунікативні інтенції "я-висловлень" у сучасному англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагма О.М. Гнатковська 40.6 КБ
Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) С.М. Почепинська 42.4 КБ
Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки І.І. Морозова 63.6 КБ
Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і І.А. Юшковець 54.2 КБ
Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-наук М.В. Бутиріна 25.6 КБ
Комунікативні характеристики німецькомовних текстів електронного жанру "Профіль компанії" О.М. Саєнко 32.0 КБ
Комунікативно- прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові Ірина Миколаївна Рудик 25.6 КБ
Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ Л.А. Мукомела 24.8 КБ
Комунікативно-когнітивні особливості вербальної інтеракції зі стороннім реципієнтом (на матеріалі ан Н.Г. Воронцова 43.4 КБ
Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту М.С. Власенко 38.2 КБ
Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у художніх текстах (на матеріалі творів О.В. Мерзлікіна 31.5 КБ
Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі О.О. Лавриненко 52.1 КБ
Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення Т.В. Радзієвська 34.8 КБ
Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, к А.А. Столярова 43.3 КБ
Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за мате С.П. Коновець 37.8 КБ
Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах "малої прози" кінця XX - початку XXI століт Ірина Орестівна Бабій 41.5 КБ
Комунікативно-стилістична модифікація фразем у заголовках української преси кінця ХХ - початку XXI с О.О. Калякіна 53.7 КБ
Комунікативно-стильові параметри вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці 80 - 90-х рок О.В. Шаповал 33.4 КБ
Комунікативно-функціональні характеристики дієслів порівняння сучасної німецької мови Н.М. Іванюк 31.7 КБ
Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччи О.О. Бєляков 21.6 КБ
Конгнітивно-семантичні та функціональні особливості градації в російській мові Т.В. Подуфалова 38.9 КБ
Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі українсько Г.Б. Мінчак 44.1 КБ
Конотативні компоненти лексичної семантики як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі українсь А.М. Барабуля 38.0 КБ
Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматик О.В. Лопатюк 54.4 КБ
Конструкції малого синтаксису в сучасній російській мові Н.І. Романець 36.2 КБ
Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові О.А. Козіцька 30.1 КБ
Контекстуальна синонімія: семантико-стилістичний та прагматичний аспекти (на матеріалі іменників суч В.А. Басок 39.4 КБ
Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в англійській мові Н.І. Добжанська 52.1 КБ
Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах Т.С. Толчеєва 86.5 КБ
Контрастивний аналіз відображень стандартних референтних ситуацій в різноструктурних мовах (англо-ук Л.В. Боброва 24.7 КБ
Контрастивні стилістичні засоби втілення концепту ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ у художніх текстах У.С.Моема О.Г. Скідан 35.9 КБ
Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект О.С. Маріна 39.2 КБ
Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60-80-х років ХХ століття (семантико-стилістичний Ю.І. Браїлко 43.9 КБ
Конфлікти і характери в романній історії Руїни О.В. Олійниченко 29.8 КБ
Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі українсь О.В. Дерпак 167.2 КБ
Концепт "воля" в українській мовній картині світу О.О. Яцкевич 46.2 КБ
Концепт "Жіночність" у вікторіанській лінгвокультурі А.Л. Кисельова 34.6 КБ
Концепт "козацтво" в історичному дискурсі: перекладознавчий аспект С.П. Запольських 28.1 КБ
Концепт "Петербург" у поетичному ідіолекті Осипа Мандельштама і Олександра Кушнера В.А. Ніколаєва 32.3 КБ
Концепт "степ" в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма О.Є. Єфименко 32.6 КБ
Концепт "час" в українській поетичній мові О.М. Задорожна 44.2 КБ
Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі Лідія Василівна Гайдученко 59.4 КБ
Концепт ГРА в контексті слов'янських і германських культур (на матеріалі української, російської, ан В.Ф. Старко 31.0 КБ
Концепт Європа в українській публіцистиці: когнітивно-лінгвістичні аспекти Я.В. Прихода 31.5 КБ
Концепт Європи в нарисах Д.Гойови, Ю.Андруховича, А.Стасюка: компаративний дискурс Ю.О. Запорожченко 43.1 КБ
Концепт ЖИТТЯ в українській фраземіці Жанна Володимирівна Краснобаєва-Чорна 49.5 КБ
Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse mela І.В. Каменська 34.2 КБ
Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу І.І. Казимир 40.7 КБ
Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти О.В. Багацька 37.5 КБ
Концепт РУХ в сучасній іспанській мові Олена Борисівна Головко 58.3 КБ
Концепт толерантність у сучасному російському політичному дискурсі Же Лі 39.1 КБ
Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний О.С. Пальчевська 36.5 КБ
Концепти "дім" і "родина" в російській, англійській та французькій мовній свідомості Т.В. Сорока 43.4 КБ
Концепти "добро" та "зло" в російській мовній картині світу О.П. Лисицька 27.4 КБ
Концепти "чоловік" і "жінка" в українській та англійській мовних картинах світу О.С. Бондаренко 79.8 КБ
Концепти правда /неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект М.В. Мамич 34.0 КБ
Концепти життя і смерть: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі паремійного фонду української т О.О. Близнюк 53.6 КБ
Концепти життя та смерть в російській мові Лі Джіанпінг 51.1 КБ
Концептний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції У.О. Карпенко 31.2 КБ
Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний Петро Васильович Мацьків 76.4 КБ
Концептуалізація простору у французькій мові М.П. Ющенко 34.0 КБ
Концептуалізація сакральної сфери в українській мові М.В. Скаб 61.0 КБ
Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках Н.О. Скоробагатько 51.1 КБ
Концептуальна опозиція "свій" - "чужий" в українській мовній картині світу О.П. Дубчак 50.5 КБ
Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики суч О.Г. Васильєва 36.1 КБ
Концептуальний апарат і структурно-семантичні та генетичні особливості термінології англійського літ Т.Я. Волкова 32.5 КБ
Концептуальний простір англійських прикметників big і large Андріана Федорівна Андрусь 65.2 КБ
Концептуальний простір трагічного в п'єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз Віра Григорівна Ніконова 90.8 КБ
Концептуальні дискурси сміхової культури в українській прозі 90-х років ХХ століття (творчість Юрія Л.О. Печерських 35.8 КБ
Концептуально-семантичний і функціональний аспекти мікросистеми "число" О.А. Аргуткіна 44.2 КБ
Концепції французького символізму в літературно-естетичних поглядах і поезії Д.С.Мережковського кінц Т.С. Шевчук 34.2 КБ
Концепція "живого життя" у творчості Ф.М.Достоєвського М.О. Кустовська 40.8 КБ
Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої поло А.П. Віннічук 44.3 КБ
Концепція духовності керівника держави в літописі Самійла Величка Юрій Миколайович Сафонов 23.7 КБ
Концепція життєтворчості в естетиці та поетиці Олександра Довженка Н.І. Іванова 23.4 КБ
Концепція людини в українській літературі 20-х років (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М.Хвильовог О.В. Романенко 30.2 КБ
Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова Я.В. Козачок 77.1 КБ
Концепція національного характеру в художній інтерпретації Івана Франка (на матеріалі поезії) Т.Й. Бандура 40.5 КБ
Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс П.П. Летнянчин 38.5 КБ
Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини XIX с Н.О. Кудрик 38.9 КБ
Концепція персонального журналізму у пресі Сполучених Штатів Америки (історія формування та сучасний О.В. Кирилова 39.8 КБ
Концепція польськомовної та німецькомовної публіцистики і літературної критики Івана Франка: жанрово О.О. Дорофтей 42.5 КБ
Концепція психологічного двійництва особистості в літературі заходу XVIII - XIX століть І.С. Мурадханян 31.5 КБ
Концепція світу і людини у творчості С.Йовенко Л.М. Кулакевич 41.7 КБ
Концепція та образ читача в творчості Дж.Барта та Д.Бартелма останньої чверті ХХ століття О.А. Мащенко 45.5 КБ
Корейсько-японські мовні зв'язки V - X ст.: (історико-лінгвістичне дослідження) Ю.О. Бойко 64.4 КБ
Кореляція вербальних і невербальних складників у традиційних народних іграх (на матеріалі українськи Г.К. Барилова 36.6 КБ
Кореневі дієслова та їхні похідні в англомовній медичній термінолексиці: структурно-семантичний анал І.В. Знаменська 33.8 КБ
Кореферентність нерозкладних компонентів у структурі речення О.В. Максим'юк 31.8 КБ
Кореферентність у сучасному українському текстотворенні Л.П. Куриляк 47.8 КБ
Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщин В.А. Хмель 29.1 КБ
Костянтин Фофанов як поет перехідного періоду (трансформація світовідчуття та стилю) Т.О. Чернишова 33.4 КБ
Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти Л.П. Дядечко 64.3 КБ
Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення у прозі Івана Франка А.І. Швець 32.9 КБ
Кримський макроміф у житті та творчості В.В.Набокова О.К. Беспалова 35.0 КБ
Кримськотатарська лінгвістична термінологія: історія та сучасний стан Е.С. Ганієва 57.7 КБ