Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції-дифузії - О.О. Ванєєва
Розв'язано задачу групової класифікації (1 + 1)-вимірних рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами та степеневими нелінійностями відносно узагальненої розширеної групи еквівалентності та множини всіх допустимих перетворень цього класу. За одержаними симетріями з використанням методу редукції побудовано нові точні розв'язки. Класифіковано локальні закони збереження у цьому класі. Виконано вичерпну групову класифікацію (1 + 1)-вимірних нелінійних рівннь дифузії між пластинами. Знайдено локальні закони збереження, додаткові перевторення еквівалентності та точні розв'язки рівнянь з цього класу. Досліджено потенціальні некласичні симетрії (1 + 1)-вимірного рівняння швидкої дифузії. Знайдено нові широкі класи потенціальних некласичних симетрій рівняння швидкої дифузії. Показано, що всі відомі неліївські розв'язки рівняння швидкої дифузії вичерпуються розв'язками, які можна побудувати редукцією за одержаними операторами потенціальної некласичної геометрії. Виконано класифікацію некласичних симетрій у класі (1 + 1)-вимірних рівнянь фільтрації з довільною нелінійністю.

Вібраційна установка для формування трубчастих виробів із бетонних сумішей - О.В. Орисенко
Розв'язано задачу групової класифікації (1 + 1)-вимірних рівнянь реакції-дифузії зі змінними коефіцієнтами та степеневими нелінійностями відносно узагальненої розширеної групи еквівалентності та множини всіх допустимих перетворень цього класу. За одержаними симетріями з використанням методу редукції побудовано нові точні розв'язки. Класифіковано локальні закони збереження у цьому класі. Виконано вичерпну групову класифікацію (1 + 1)-вимірних нелінійних рівннь дифузії між пластинами. Знайдено локальні закони збереження, додаткові перевторення еквівалентності та точні розв'язки рівнянь з цього класу. Досліджено потенціальні некласичні симетрії (1 + 1)-вимірного рівняння швидкої дифузії. Знайдено нові широкі класи потенціальних некласичних симетрій рівняння швидкої дифузії. Показано, що всі відомі неліївські розв'язки рівняння швидкої дифузії вичерпуються розв'язками, які можна побудувати редукцією за одержаними операторами потенціальної некласичної геометрії. Виконано класифікацію некласичних симетрій у класі (1 + 1)-вимірних рівнянь фільтрації з довільною нелінійністю.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 26, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Функціонування системи голосних фонем перед приголосним [r] у підготовленому і спонтанному мовленні І.В. Ступак 35.0 КБ
Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової і Т.М. Рудакова 34.8 КБ
Функціонування фразеологізмів у романах Йозефа Рота Н.П. Тимощук 37.5 КБ
Характеристика голосних звуків сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (ек О.С. Іщенко 62.4 КБ
Хемінгуей і Гончар: взаємодія художніх систем Н.В. Яремчук 37.8 КБ
Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічном Н.Ю. Мацієвська 28.7 КБ
Християнська символіка у поезії католицьких письменників Західної України міжвоєнного періоду ХХ сто І.І. Дмитрів 40.5 КБ
Християнські мотиви та образи в драматургії Лесі Українки (морально-ціннісні аспекти) Н.А. Банацька 27.1 КБ
Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої п О.В. Коваленко 23.1 КБ
Хрононіми як особливий розряд власних імен С.А. Реммер 37.2 КБ
Хронотоп газетного тексту (лінгво-когнітивне дослідження на матеріалі інформаційних повідомлень англ Аль-Саїд Мохамед 36.1 КБ
Хронотоп роману Андрія Платонова "Чевенгур" у контексті російської епічної традиції О.М. Філенко 32.7 КБ
Художнє відтворення ідеї державності Київської Русі у російській історичній прозі 30-х років XIX ст. С.В. Кузнецов 39.5 КБ
Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А.Картер, О.Забужк І.О. Стешин 27.3 КБ
Художнє зображення національного характеру у творчості Івана Липи Олена Геннадіївна Шестель 41.3 КБ
Художнє мислення перехідного часу (російська література і живопис кінця ХІХ - початку ХХ століть) В.І. Силантьєва 73.0 КБ
Художнє осмислення національної самосвідомості в історичній прозі Юрія Мушкетика Л.М. Ромас 30.8 КБ
Художнє трактування етнопсихологічних типів українця у прозі І.С.Нечуя-Левицького 60 - 80-х років ХІ І.Г. Абрамова 31.9 КБ
Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття Г.О. Маслюченко 36.0 КБ
Художні моделі буття в романах В.Підмогильного С.І. Лущій 19.8 КБ
Художні модуси українського декадансу (компаративний аспект) Л.М. Ткач 57.5 КБ
Художні особливості жіночої прози 80 - 90-х років XX століття Т.Б. Качак 42.5 КБ
Художні пошуки Валер'яна Підмогильного: концепція людини, риси національної ментальності Г.М. Кудря 29.6 КБ
Художні пошуки Томаса Пінчона в контексті американського постмодернізму О.В. Лісун 53.2 КБ
Художні функції автора і читача у творах Джона Барта та Дональда Бартелма 1950 - 1970-х рр.: конвенц В.В. Павленко 49.4 КБ
Художній дискурс в історії французької мови та культури 9-18 ст. В.Б. Бурбело 55.8 КБ
Художній діалог автора і персонажа в новітній українській прозі (90-ті роки XX ст.) О.Б. Поліщук 37.0 КБ
Художній світ Г.Шевальє (народно-сміхові та міфопоетичні структури в трилогії про Клошмерль) Ю.А. Ващенко 39.1 КБ
Художній світ Гоголя у контексті української культурної традиції О.І. Скобельська 37.6 КБ
Художній світ Івана Чендея Микола Миколайович Хорошков 37.6 КБ
Художній світ Йосипа Бродського. Прийоми створення та жанрово-стильові пошуки М.С. Тілло 31.0 КБ
Художній світ Миколи Хвильового Ю.М. Безхутрий 62.9 КБ
Художній світ Пастернака-лірика О.А. Іванова 40.0 КБ
Художній світ прози Л. Первомайського 1960 - 1970-х рр Л.Г. Наріжна 54.4 КБ
Художній світ романів С.І.Смирнової-Сазонової Я.П. Кравченко 37.9 КБ
Художній світ роману О.І.Солженіцина "У колі першому" Г.О. Швець 28.7 КБ
Художній текст у структурі російського тлумачного словника Т.А. Крищенко 36.6 КБ
Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVII - XVIII ст.) Р.А. Козлов 31.0 КБ
Художній час та художній простір у ліриці М.Волошина 1900 - 1910 років Л.М. Дзіковська 31.0 КБ
Художній часо-простір поезій Василя Барки О.О. Маланій 33.4 КБ
Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного В.Ю. Сікорська 42.4 КБ
Художньо-естетична концепція активної особистості в українській літературі кінця XIX - початку XX ст Л.І. Синявська 20.6 КБ
Художньо-публіцистичні жанри у літературі російського зарубіжжя (творча спадщина І.О.Ільїна) Д.А. Синіца 28.9 КБ
Художньо-філософські шукання в романістиці Емми Андієвської О.С. Смерек 32.2 КБ
Художня еволюція прози Івана Сенченка Л.М. Пономаренко 32.2 КБ
Художня інтерпретація гайдамаччини в українській літературі ХІХ - ХХ століть Ф.Ф. Кейда 63.9 КБ
Художня інтерпретація козацтва в українських історичних романах першої половини ХХ століття Т.О. Сагайдак 42.9 КБ
Художня картина світу в російському сатирично-гумористичному наративі початку ХХ століття Л.О. Петрова 89.4 КБ
Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі Х. Катаока 39.8 КБ
Художня модифікація національної історіософії в прозі У.Самчука І.Є. Руснак 66.1 КБ
Художня парадигма жіночих характерів у творчості Уласа Самчука в контексті української літератури О.В. Пастушенко 33.9 КБ
Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст. (народнорелігій Л.М. Горболіс 52.2 КБ
Художня природа "неокласичного" в поетичній творчості Миколи Зерова В.І. Башманівський 37.8 КБ
Художня проза Гео Шкурупія: проблеми поетики Юлія Володимирівна Данькевич 58.9 КБ
Художня проза Миколи Руденка в літературному контексті шістдесятництва О.В. Бондаренко 33.8 КБ
Художня реалізація універсальної картини світу в "Повісті врем'яних літ" Ю.А. Бєсєдіна 37.5 КБ
Художня рецепція образу гетьмана в українській літературі XVII - XXI ст. (на матеріалі творів про І. О.О. Арістархова 59.1 КБ
Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісніка та Юрія Хорунжого Володимир Павлович Лавренчук 41.9 КБ
Художня своєрідність "малої" прози Мері Шеллі З.Ю. Воронова 43.0 КБ
Художня своєрідність п'єс О.Довженка, М.Куліша та Ю.Яновського про деформацію ментальності українськ А.Ф. Шаргородська 31.5 КБ
Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону) І.В. Пономаренко 40.4 КБ
Художня своєрідність симфоній Андрія Бєлого Л.В. Гармаш 31.4 КБ
Художня специфіка модерністської прози Вірджинії Вулф Г.О. Батюк 47.8 КБ
Художня та літературно-музична інтерпретації образу І.Мазепи (епопея Б.Лепкого "Мазепа" та опера П.Ч Н.М. Лупак 37.2 КБ
Художня трансформація образу козака в українській народній прозі Н.І. Рудакова 50.4 КБ
Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури XIX - XX ст.) О.І. Стужук 34.2 КБ
Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша В.М. Івашків 76.8 КБ
Ціннісні структури сучасного рекламного дискурсу (на матеріалі російської комерційної та політичної Т.В. Гулак 39.1 КБ
Чарлз Діккенс і українська література: проблеми рецепції і типології Л.О. Богачевська 47.4 КБ
Часова дистантність художнього твору як проблема перекладу (на матеріалі перекладів "Кентерберійськи Н.М. Рудницька 34.1 КБ
Часово-просторова модель роману Крістофа Рансмайра "Останній світ". Феноменологічне наближення Л.Б. Цибенко 40.2 КБ
Часово-просторовий континуум у романах Франца Кафки В.Г. Притуляк 40.5 КБ
Часопростір у творі Івана Франка "Для домашнього огнища" в руслі новацій європейської літератури Н.Є. Тодчук 30.4 КБ
Чеська ботанічна номенклатура в аспекті питомих та запозичених назв А.М. Комаровська 29.8 КБ
Чеховські традиції в драматургії О. Вампілова П.Е. Шахов 37.1 КБ
Чинники утворення дієслівних парадигм у сучасній російській мові І.Л. Мацегора 36.9 КБ
Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття Г.Р. Соловій 36.2 КБ
Членовані структури в поезії М.І.Цвєтаєвої А.М. Чернець 31.2 КБ
Чужомовні словотвірні елементи в українській біологічній термінології Н.С. Кобзар 34.2 КБ
Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структ Тетяна Валентинівна Хитрова-Бранц 48.5 КБ
Шляхи реалізації аспектуальної семантики в сучасній німецькій мові О.М. Бєлих 33.8 КБ
Шляхи формування новоєвропейської поезії у Німеччині XVII сторіччя О.В. Дакаленко 43.7 КБ
Шляхи формування новоєвропейської поезії у Німеччині XVII сторіччя О.В. Дакаленко 61.0 КБ
Шляхи формування рукописного зібрання інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (1944 - 1961 С.А. Захаркін 40.1 КБ
Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині О.В. Панчук 38.8 КБ
Щоденник О.В.Дружиніна: типологія жанру, поетика, історико-літературний контекст А.В. Кочетов 37.4 КБ
Щоденник Т.Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен Н.М. Момот 33.6 КБ
Щоденник як форма самовираження письменника К.Я. Танчин 38.6 КБ
Ю.М.Говоруха-Отрок - письменник і критик О.А. Гончарова 33.7 КБ
Югославський "воєнний" роман 70 - 80-х рр. ХХ ст.: засоби моделювання та парадигма історичної пам'ят С.М. Пастух 37.9 КБ
Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика А.Г. Рижков 46.5 КБ
Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування М.Б. Вербенєц 36.3 КБ
Юридичні сентенції у французькій мові: семантико-стилістичний і прагматичний аспекти Л.В. Клименко 39.5 КБ
Юрій Меженко - літературознавець О.І. Галета 40.3 КБ
Юрій Шерех (Шевельов) як літературний критик О.І. Волосова 32.1 КБ
Явища еліпсису в мові сучасної української публіцистики В.В. Богатько 32.2 КБ
Явище парцеляції в мові сучасних засобів масової комунікації Л.І. Конюхова 18.1 КБ
Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби К.Г. Борисенко 32.3 КБ
Явище фоносемантизму в сучасній німецькій мові (на матеріалі консонантних сполучень) О.В. Найдеш 20.8 КБ
Якісні прислівники на -ly в лінгвокогнітивному аспекті (на матеріалі англійської художньої прози) Н.І. Лопатюк 49.5 КБ
Японські лексичні запозичення в контексті міжкультурної комунікації Ю.В. Малахова 34.0 КБ