Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових простор - І.В. Семенишина
Проведено дослідження вироджених нелінійних різницевих рівнянь у банахових просторах. Побудовано обмежений напівінваріантний многовид та наближене відшукання періодичних розв'язків рівнянь вказаного типу. Знайдено достатні умови продовжуваності "вліво" розв'язків нелінійних вироджених рівнянь першого та m-го порядків у абстрактному банаховому просторі. Для випадку відсутності можливості продовжити "вліво" розв'язки вказаних рівнянь потрібним чином побудовано відповідні збурені рівняння. Досліджено питання існування періодичних розв'язків нелінійних різницевих рівнянь першого та другого порядку в абстрактному банаховому просторі та запропоновано нову методику наближеної побудови даних розв'язків. Наведено приклади лінійних різницевих рівнянь першого та другого порядків у просторі m, для яких існують такі початкові значення, що періодичні розв'язки побудованих на їх основі збурених рівнянь одержано за допомогою граничного переходу у сенсі норми простору m з послідовності періодичних розв'язків відповідних збурених укорочених рівнянь.

Взаємодія штучних газо-плазмових утворень з атмосферою Землі - Г.П. Міліневський
Проведено дослідження вироджених нелінійних різницевих рівнянь у банахових просторах. Побудовано обмежений напівінваріантний многовид та наближене відшукання періодичних розв'язків рівнянь вказаного типу. Знайдено достатні умови продовжуваності "вліво" розв'язків нелінійних вироджених рівнянь першого та m-го порядків у абстрактному банаховому просторі. Для випадку відсутності можливості продовжити "вліво" розв'язки вказаних рівнянь потрібним чином побудовано відповідні збурені рівняння. Досліджено питання існування періодичних розв'язків нелінійних різницевих рівнянь першого та другого порядку в абстрактному банаховому просторі та запропоновано нову методику наближеної побудови даних розв'язків. Наведено приклади лінійних різницевих рівнянь першого та другого порядків у просторі m, для яких існують такі початкові значення, що періодичні розв'язки побудованих на їх основі збурених рівнянь одержано за допомогою граничного переходу у сенсі норми простору m з послідовності періодичних розв'язків відповідних збурених укорочених рівнянь.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Українська народна казка про тварин та індійська "Панчатантра": порівняльний структурно-семантичний О.Е. Собецька 48.5 КБ
Українська поезія резистансу 40 - 50-х років XX століття: генетичний контекст і естетична природа І.В. Роздольська 40.9 КБ
Українська поезія Румунії другої половини ХХ ст. (тематично-жанрові та стильові особливості) Л.Є. Василик 27.1 КБ
Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпр Н.М. Поплавська 73.3 КБ
Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку В.І. Власенко 38.9 КБ
Українська примовка: особливості побутування та функціонування О.В. Лабащук 27.7 КБ
Українська проблематика ХХ ст. у творчій спадщині американського письменника Аскольда Мельничука І.М. Думчак 35.8 КБ
Українська проза для дітей 60 - 80-х років XX століття (жанрово-стильові модифікації) Н.А. Резніченко 45.8 КБ
Українська проза кінця XIX - початку XX ст. Проблема національної іманентності Н.М. Шумило 62.4 КБ
Українська психологічна драма 70 - 80-х років ХХ століття Г.О. Дорош 37.3 КБ
Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження (ідеї і С.В. Гришина 25.6 КБ
Українська романтична поезія кінця 20-х - початку 40-х рр. XIX ст.: міфопоетичний аспект Л.М. Хавкіна 39.7 КБ
Українська російськомовна проза кінця XVIII - першої третини ХІХ ст. В.М. Подрига 39.8 КБ
Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20 - 30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспек Л.В. Сніцарчук 29.5 КБ
Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація Т.М. Дячук 47.1 КБ
Українська спортивна періодика Галичини 20 - 30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект і пробл В.О. Ковпак 27.8 КБ
Українська таборова преса першої половини ХХ століття: проблеми національно-духовного самоствердженн Н.М. Сидоренко 42.8 КБ
Українська тема в російській літературі першої половини ХIХ століття (проблеми еволюції, міфологізац В.І. Мацапура 60.6 КБ
Українська термінологія в галузі прикладної (комп'ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) С.М. Дерба 35.8 КБ
Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток) Н.Й. Коцюба 26.4 КБ
Українська термінологія землеустрою та кадастру О.М. Тур 38.3 КБ
Українська термінологія металургійної промисловості Н.К. Ктитарова 31.2 КБ
Українська термінологія швацької промисловості О.О. Романова 94.3 КБ
Українська урбаністична проза ХХ ст.: еволюція, проблематика, поетика В.Г. Фоменко 93.9 КБ
Українська урбанонімія Закарпаття в ХХ-ХХІ ст. Оксана Богданівна Галай 92.4 КБ
Українська фізична термінологія другої половини XIX - першої третини XX століття І.Р. Процик 25.3 КБ
Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: методологічний дискурс М.К. Дмитренко 63.5 КБ
Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця XIX-початку XX ст. А.С. Вовчак 37.7 КБ
Українська фразеографія XIX - поч. XX ст. Л.В. Самойлович 29.6 КБ
Українська фразеологія як вираження національного менталітету О.В. Назаренко 39.6 КБ
Українська фразеологія як джерело народознавства О.А. Майборода 29.2 КБ
Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття В.С. Мальцев 35.8 КБ
Українське мовознавство XVIII ст. М.П. Дем'янюк 41.0 КБ
Українське низове бароко: поетика стилю і жанру Г.Г. Пехник 30.3 КБ
Українське письменство в російській науковій свідомості 70 - 90-х років XIX ст. С.І. Пилипишин 44.7 КБ
Українське телебачення і проблеми формування духовності молоді Н.Д. Темех 36.0 КБ
Український вербальний оберег: семантика і структура О.Є. Хомік 47.4 КБ
Український водевіль ХІХ століття Г.К. Доридор 25.5 КБ
Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки Г.В. Давидова-Біла 74.4 КБ
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) Т.М. Миколенко 37.7 КБ
Український мовленнєвий етикет: синтаксично-стилістичний аспект О.М. Мельничук 34.7 КБ
Український національно-культурний компонент у мові художньої історичної прози Пантелеймона Куліша Н.Ю. Слободянюк 28.1 КБ
Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект І.В. Гунчик 33.2 КБ
Український письменницький епістолярій: типологія відкритого листування А.М. Зіновська 35.1 КБ
Український поліметричний вірш: природа і тенденції розвитку Н.І. Гаврилюк 39.8 КБ
Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця XX століття І.М. Старовойт 38.7 КБ
Український роман зв'язку часів: проблеми поетики М.В. Кондратюк 38.8 КБ
Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика О.Є. Обертас 36.3 КБ
Український спортивний жаргон: структурно-семантичний аспект Л.А. Карпець 38.6 КБ
Український та російський історичний роман кінця XX століття: проблема національного характеру В.Б. Приходько 28.9 КБ
Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди Л.П. Федорчук 19.2 КБ
Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний асп М.М. Васильчук 36.7 КБ
Українські говірки Запорізького Надазов'я В.М. Пачева 40.3 КБ
Українські говірки Південної Буковини (фонетика) К.І. Чорней 47.0 КБ
Українські концепти творчості Василя Капніста О.В. Казанжи 42.9 КБ
Українські лексичні запозичення в польській літературній мові Н.М. Совтис 32.5 КБ
Українські народні замовлення: питання походження і поетики О.А. Соляр 28.2 КБ
Українські народні пісні Кубані на історичну та суспільно-побутову тематику М.В. Мишанич 39.6 КБ
Українські періодичні видання у Німеччині (1919 - 1945 рр.): формування та функціонування Н.М. Кулеша 32.3 КБ
Українські прізвищеві назви ХVІ ст. І.В. Єфименко 31.3 КБ
Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади К.О. Кошак 37.2 КБ
Українські топоніми на -ани (-яни) І.Б. Царалунга 37.4 КБ
Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (дієслівн Л.І. Мартиросян 41.3 КБ
Українськомовний комп'ютерний сленг: формування і функціонування І.І. Щур 37.3 КБ
Універсальний символ "світове дерево" та його мовно-образні парадигми в художніх текстах Бориса Паст М.О. Єлісова 34.4 КБ
Уподібнення як засіб реалізації синтаксичних зв'язків у сучасній українській літературній мові Т.В. Ворушко 39.7 КБ
Урбаністичний хронотоп в постмодерністському романі О.М. Кискін 39.3 КБ
Усічення як тип стуктурно-семантичного варіювання і спосіб трансформації у фразеології Т.П. Свердан 63.2 КБ
Усталені конструкції з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові Орися Адамівна Марунько 37.7 КБ
Усталені словосполучення в німецькому інституційному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та ко С.В. Постриган 41.3 КБ
Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі Л.В. Романенко 45.5 КБ
Ф.Достоєвський і "Південня школа" американського роману (типологія і контактно-генетичні зв'язки) Л.В. Хваль 34.5 КБ
Ф.Сологуб та Ан.Чеботаревська: проблема творчої взаємодії О.С. Ступакова 35.5 КБ
Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат В.В. Бадрак 24.8 КБ
Фантастичні твори Урсули Ле Гуїн: онтопоетичні аспекти Н.І. Криницька 43.6 КБ
Феміністська критика США: проблеми генезису і становлення (компаративний аспект) К.О. Козлова 60.5 КБ
Фемінний дискурс другої половини ХХ - початку XXI ст. Т.І. Ткаченко 38.0 КБ
Феномен Айріс Мердок в аспекті рецептивного потенціалу світоглядно-філософського роману А.А. Матійчак 43.2 КБ
Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60 - 90-х рр. ХХ ст.) О.Т. Сливинський 33.4 КБ
Феномен художнього таланту в поетичній інтерпретації Ліни Костенко О.І. Таран 31.9 КБ
Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) Г.О. Канова 39.9 КБ
Феноменологія художньої ідентичності (на матеріалі німецької та австрійської літератури) Т.І. Гаврилів 92.0 КБ
Фентезі Д.Р.Р. Толкіна: архетиповий вимір художньої структури Н.В. Ситник 45.3 КБ
Фігури експресивного синтаксису в сучасній публіцистичній літературі Н.М. Івкова 37.7 КБ
Філософська концепція природи у Шекспіра ("Сон літньої ночі", "Буря") М. Кремер 23.7 КБ
Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії Б.С. Тихолоз 40.4 КБ
Філософська лірика К.К.Случевського: від романтизму до символізму О.В. Юферева 41.3 КБ
Філософська лірика: диференціація видів і жанрова інтеграція І.В. Козлик 75.8 КБ
Філософські домінанти художнього світу Вільяма Голдінга у романах морської трилогії "До краю землі" Л.Я. Мірошниченко 30.9 КБ
Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке М.О. Орлова 42.5 КБ
Філософсько-естетичні погляди Михайля Семенка С.В. Жадан 27.3 КБ
Флористичні концепти української мовно-художньої картини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ І.І. Рогальська 46.0 КБ
Флоролексеми в українській поезії II половини XX століття: функціонально-стилістичний аспект І.І. Коломієць 35.6 КБ
Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект) Л.М. Підгорна 29.6 КБ
Фольклористична діяльність П.О.Гнідича С.В. П'ятаченко 32.6 КБ
Фольклористична думка в Галичині 20-30 років XX століття (К.Сосенко, Ф.Колесса, І.Свєнціцький) О.С. Шутак 37.4 КБ
Фольклористична спадщина братів Рудченків - Івана Білика й Панаса Мирного Ю.І. Лебедєв 22.7 КБ
Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористи Олеся Георгіївна Церковняк-Городецька 49.2 КБ
Фольклористична спадщина Михайла Драгоманова О.В. Наумовська 21.7 КБ
Фольклористичні праці М.Ф.Сумцова в контексті української фольклористики ІІ половини ХІХ - початку Х О.В. Іванова 30.0 КБ
Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька Ю.М. Шутенко 36.0 КБ
Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції. (Форми і В.Д. Буряк 71.7 КБ
Фольклорний і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш): проблема історичної та художньої п П.О. Будівський 66.6 КБ
Фольклорні джерела творчості Р.Бернса та В.Скотта в контексті "антиномія-вигадка" К.В. Багратіон-Мухранська 35.7 КБ
Фольклорно-літературні взаємозв'язки: генетичний аспект С.К. Росовецький 58.0 КБ
Фонетика, словозміна та соціолінгвістичний статус польської периферійної острівної говірки с.Красилі М.В. Юревич 40.4 КБ
Фонетико-граматична варіантність в українській мові кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині (з О.О. Ходаковська 25.4 КБ
Фонетико-графічні особливості пікардійського діалекту старофранцузької мови (на матеріалі поезії ХІІ Л.В. Сидельникова 31.7 КБ
Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови Н.В. Бабченко 30.6 КБ
Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові (діахро Т.В. Гремалюк 41.2 КБ
Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгвів Д.М. Храбскова 61.1 КБ
Фонетична система української мови XYII- початку XYIII ст. (за текстами пісень, записаних латиницею) Наталія Павлівна Маліневська 23.5 КБ
Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне В.О. Бондаренко 27.5 КБ
Фонетична структура слова і особливості розвитку в німецькій мові (діахронічне дослідження) І.В. Пересада 31.9 КБ
Фонетичні засоби виразності онімів у звуковому ладі поетичного твору Н.В. Усова 38.0 КБ