Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 23, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Перехід до хаотичної динаміки у пучкових системах - О.В. Буц
Досліджено процеси переходу від регулярної до хаотичної динаміки на основних етапах, що характеризують взаємодію пучків заряджених часток з полем електромагнітних хвиль, а також аналогічну динаміку променів у неоднорідних середовищах. На моделі осцилятора Дюфінга розглянуто процес утворення гомоклінічної структури. Доведено, що періодична біфуркація фазового портрету практично завжди призводить до виникнення хаотичної динаміки. Показано можливість використання одержаних результатів для аналізу динаміки системи Лоренца, а також динаміки солітонів, що описуються нелінійним рівнянням Шредінгера. Вивчено рух заряджених частинок у постійному магнітному полі та полі електромагнітної хвилі. Встановлено, що стохастична нестійкість руху частинок може виникати за умов одного ізольованого нелінійного циклотронного резонансу. Доведено, що причиною даної динаміки є періодична зміна вигляду фазового портрету. З'ясовано, що у полі хвилі, амплітуда якої експоненціально зростає, відбувається автофазування частинок, а у полі електромагнітної хвилі, амплітуда якої періодично промодульована, виникає стохастична нестійкість. Знайдено значення амплітуди модуляції, за яких можливе виникнення глобальної стохастичної нестійкості руху частинок у полі даної хвилі. Показано, що основні вивчені процеси для однієї частинки мають місце і в загальному процесі збудження електромагнітної хвилі пучком електронів у зовнішньому магнітному полі. Побудовано нелінійну самоузгоджену теорію збудження хвилі даним пучком. Доведено, що у разі достатньо великої щільності електронного пучка фазовий портрет руху частинок якісно змінюється, а за інших умов виникає режим збудження хаотичних коливань. Доведено, що усі знайдені особливості руху частинок мають місце і для руху променів у неоднорідному середовищі, зокрема у неоднорідних оптичних хвилеводах. Показано суттєве значення динамічного фокусування променів у неоднорідних середовищах і знайдено умови для його реалізації.

Синтез та електронодонорні властивості N-, O-вмісного активного вугілля - І.М. Духно
Досліджено процеси переходу від регулярної до хаотичної динаміки на основних етапах, що характеризують взаємодію пучків заряджених часток з полем електромагнітних хвиль, а також аналогічну динаміку променів у неоднорідних середовищах. На моделі осцилятора Дюфінга розглянуто процес утворення гомоклінічної структури. Доведено, що періодична біфуркація фазового портрету практично завжди призводить до виникнення хаотичної динаміки. Показано можливість використання одержаних результатів для аналізу динаміки системи Лоренца, а також динаміки солітонів, що описуються нелінійним рівнянням Шредінгера. Вивчено рух заряджених частинок у постійному магнітному полі та полі електромагнітної хвилі. Встановлено, що стохастична нестійкість руху частинок може виникати за умов одного ізольованого нелінійного циклотронного резонансу. Доведено, що причиною даної динаміки є періодична зміна вигляду фазового портрету. З'ясовано, що у полі хвилі, амплітуда якої експоненціально зростає, відбувається автофазування частинок, а у полі електромагнітної хвилі, амплітуда якої періодично промодульована, виникає стохастична нестійкість. Знайдено значення амплітуди модуляції, за яких можливе виникнення глобальної стохастичної нестійкості руху частинок у полі даної хвилі. Показано, що основні вивчені процеси для однієї частинки мають місце і в загальному процесі збудження електромагнітної хвилі пучком електронів у зовнішньому магнітному полі. Побудовано нелінійну самоузгоджену теорію збудження хвилі даним пучком. Доведено, що у разі достатньо великої щільності електронного пучка фазовий портрет руху частинок якісно змінюється, а за інших умов виникає режим збудження хаотичних коливань. Доведено, що усі знайдені особливості руху частинок мають місце і для руху променів у неоднорідному середовищі, зокрема у неоднорідних оптичних хвилеводах. Показано суттєве значення динамічного фокусування променів у неоднорідних середовищах і знайдено умови для його реалізації.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Територіальна варіативність голосних і приголосних сучасної німецької мови (експериментально-фонетич Е.С. Бондаренко 40.4 КБ
Терміни з незмінюваним залежним компонентом у системі засобів спеціальної номінації Л.А. Кім 40.6 КБ
Термінологічна лексика художньої різьби по дереву О.Є. Гриджук 29.4 КБ
Термінологічна лексика як засіб когезії англомовного економічного тексту С.М. Рибачок 45.0 КБ
Термінологічні словосполучення зі складним ад'єктивом: структурно-семантичний та когнітивний аспекти Т.Є. Щеглова 32.8 КБ
Термінологія сільськогосподарських угідь в російській писемності XVI - XVII ст. Н.О. Лобачова 33.6 КБ
Термінологія соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові: номінативний та функціональний О.В. Подвойська 73.8 КБ
Тетралогія Б. Зайцева "Путешествие Глеба" та традиції російської автобіографічної прози Е.К. Аметова 48.9 КБ
Техніка вірша Василя Стуса: специфіка структурно-семіотичної організації поетичного тексту (Ритміка. В.О. Мельник-Андрущук 30.6 КБ
Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення М.В. Бурмака 33.0 КБ
Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі Є.М. Черноіваненко 61.6 КБ
Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх лексикографування (на матеріалі української, К.В. Чубенко 47.4 КБ
Типи декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць Ю.І. Камінський 133.3 КБ
Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації Н.М. Бікова 37.3 КБ
Типи неозначеного суб'єкта-діяча в англійській та українській мовах О.В. Клименко 44.6 КБ
Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект) Г.В. Хмара 39.7 КБ
Типологічні відповідності українського та німецького натуралізму останньої третини ХІХ ст. М.С. Кебало 29.7 КБ
Типологічні особливості звуконаслідувальних слів (на матеріалі української, російської та англійсько І.О. Гаценко 32.0 КБ
Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904 - 1920 рр.) Т.В. Хітрова 33.7 КБ
Типологія весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах Л.Й. Пулатова 64.1 КБ
Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні Н.В. Павлик 41.8 КБ
Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної українсь В.М. Пітель 136.0 КБ
Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця XIX - поч. XX ст.) О.А. Бігун 48.1 КБ
Типологія жіночих характерів у прозі та драматургії Володимира Винниченка 1902 - 1923 рр. М.О. Ковалик 46.1 КБ
Типологія жіночого характеротворення у прозі Д.Г.Лоуренса та А.Любченка Н.В. Собецька 360.2 КБ
Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство Ю.Р. Завадський 40.8 КБ
Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена О.В. Долгушева 35.7 КБ
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) Л.Л. Славова 28.3 КБ
Типологія криптонімів англійської та української мов Юрій Вікторович Собков 65.4 КБ
Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів Т.Г. Бондаренко 35.2 КБ
Типологія образу автора в ліричному тексті (на матеріалі російської та української поезії ХХ столітт С.М. Руссова 73.4 КБ
Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх тек Світлана Олександрівна Гурбанська 51.4 КБ
Типологія речень із предикатами партитивного відношення в українській мові Г.В. Ситар 45.4 КБ
Типологія символізму в творах Ф.С.Фіцджеральда та Т.Осьмачки В.В. Зіневич 40.6 КБ
Типологія словотвірних значень відсубстантивних похідних С.Ю. Жарко 38.0 КБ
Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові З.О. Валюх 65.0 КБ
Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині XX століття Г.Л. Вусик 32.3 КБ
Типологія сучасної преси Східної України С.А. Гурьєва 29.9 КБ
Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської "нової драматургії" М.Л. Кореневич 32.5 КБ
Типологія термінів спорідненості Л.Б. Ніколаєва 33.1 КБ
Типологія факультативних прислівних компонентів речення Н.І. Кухар 35.9 КБ
Типологія формально-семантичних змін англо-американських запозичень з формантом -ing у різносистемни В.В. Білоусова 56.5 КБ
Типологія характерів у драматургії Лесі Українки Л.М. Семененко 32.8 КБ
Типологія характерів українських інтелігентів у романах Володимира Винниченка 1910-х років О.М. Малиш 35.1 КБ
Типологія художнього осмислення тоталітаризму в антиколоніальній прозі другої половини XX століття ( Т.Б. Ємчук 37.0 КБ
Тлумачні електронні словники російської мови: структурно-функціональний аспект І.І. Заваруєва 50.9 КБ
Топонімічна лексика і методи її опису в англомовних словниках Є.М. Музя 37.9 КБ
Топос степу в новій українській літературі (проза) І.А. Ткаченко 67.0 КБ
Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового А.В. Узунколєва 37.5 КБ
Точність Шейха Галіба у контексті літератури індійського стилю І.В. Прушковська 24.9 КБ
Традиції готики в англійській літературі XIX століття Ольга Вікторівна Матвієнко 36.8 КБ
Традиції романтизму у парадигмі українського модернізму Н.В. Майборода 48.4 КБ
Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука Н.В. Адамчук 46.2 КБ
Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся О.П. Цвид-Гром 22.6 КБ
Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду Я.М. Левчук 40.5 КБ
Транслокальні прислівники із доцентровою скерованістю дії та їх словотвірні кореляти у сучасній німе О.Р. Курилас 39.5 КБ
Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів К.М. Недбайло 47.5 КБ
Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові С.В. Соколова 46.3 КБ
Транспозиційні відношення у сфері семантико-граматичних категорій іменника В.В. Борецький 41.3 КБ
Транспозиція граматичних форм іменних частин мови: функціонально-семантичний аспект І.О. Назаренко 46.3 КБ
Трансформації сюжетів та образів у художній літературі (на матеріалі творів про Роксолану) Дерменджі Омер 26.2 КБ
Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет Н.С. Хороз 41.4 КБ
Трансформація античних мотивів і образів у творчості Н.Королевої К.О. Буслаєва 40.0 КБ
Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі О.В. Борисова 34.1 КБ
Трансформація граматичної категорії стану при перекладі (на матеріалі іспанської та української мов) С.Б. Фокін 32.7 КБ
Трансформація естетики символізму в новелах М.Яцківа, О.Плюща, І.Липи О.В. Кривуляк 37.3 КБ
Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків Т.В. Іванюха 43.5 КБ
Трансформація жанрових особливостей античної трагедії в українській літературі ХІХ - початку ХХ ст. П.В. Мірошниченко 29.6 КБ
Трансформація жанру проповіді у сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Марино Т.М. Хоменко 30.7 КБ
Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі XIX - XX ст. Н.Ю. Поліщук 36.1 КБ
Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу К.А. Кузьміна 35.0 КБ
Трансформація преси в Польщі і Україні в контексті суспільних змін (1989 - 1999 рр.) В. Цісак 55.1 КБ
Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі Л.Г. Медведюк 38.6 КБ
Трансформація традиційних образів у творчості Л.Андреєва О.О. Косенко 35.3 КБ
Трансформація традиційних сюжетів та образів у драматургії М.Цвєтаєвої І.Ю. Тонкіх 40.4 КБ
Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому переклад А.В. Шелудько 32.5 КБ
Узагальнювально-видільні займенники сучасної російської мови: семантика і граматичні особливості О.Е. Руденко 28.2 КБ
Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови: тенденції оновлення лексико-словотв К.В. Брітікова 40.5 КБ
Україніка Йозефа Вацлава Фріча: аспекти і провідні тенденції Г.П. Мовчанюк 37.6 КБ
Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти О.В. Семида 55.5 КБ
Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга "Just So Stories": рецепція, інтерпретація, оцінюван І.Д. Олійник 48.4 КБ
Українська "жіноча" проза 90-х років XX - початку XXI ст.: жанрові й наративні моделі та лінгвопоети Г.-П.М. Рижкова 37.4 КБ
Українська "католицька критика": естетичні засади та ідеологічний контекст М.М. Комариця 97.0 КБ
Українська антропонімія у Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр.: словотвірна і мор С.В. Глущик 39.8 КБ
Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти Н.М. Шарманова 44.5 КБ
Українська балада ХІХ століття (історія жанру) О.Р. Єременко 31.8 КБ
Українська біографічна проза першої половини XX ст.: жанровий аспект (за творами В.Петрова, С.Василь Г.В. Грегуль 32.5 КБ
Українська військова преса як складова інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917-1 Олексій Павлович Позняков 28.3 КБ
Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан) О.В. Медведь 28.0 КБ
Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення С.І. Хороб 83.6 КБ
Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування Н.І. Бойко 69.7 КБ
Українська електротехнічна термінологія (словотвірний аспект) Л.В. Козак 21.3 КБ
Українська електротехнічна термінологія (словотворчий аспект) Л.В. Козак 29.6 КБ
Українська еміграційна преса у Франції 20-30-х рр. ХХ ст.: становлення, розвиток, проблематика О.І. Денека 27.5 КБ
Українська етіологічна легенда: структурно-семантичний аспект М.Б. Качмар 39.8 КБ
Українська етнічна преса США та Канади (1945 - 1994 рр.): особливості висвітлення україно-американсь В.В. Губарець 39.3 КБ
Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю Ю.Р. Кушнерюк 47.5 КБ
Українська історична проза другої половини ХІХ ст. (історичні джерела та художній дискурс) Н.Т. Бойко 34.6 КБ
Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення Л.М. Копаниця 69.6 КБ
Українська література в Китаї: проблеми рецепції Н.С. Ісаєва 34.0 КБ
Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова Я.Ф. Нізамутдінова 43.2 КБ
Українська література Донеччини 20 - 80-х років ХХ століття Ю.В. Москвич 33.4 КБ
Українська література другої половини ХХ століття в біблійному інтертексті (на матеріалі творчості В Г.А. Новікова 35.7 КБ
Українська літературна казка 10 - 30-их років ХІХ ст. О.В. Горбонос 51.4 КБ
Українська літературна казка 70 - 90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп О.О. Гарачковська 43.4 КБ
Українська літературна мемуаристика другої половини XX століття: становлення об'єктного і суб'єктног Т.П. Гажа 38.0 КБ
Українська літературна мова на Волині у XVIII ст. (фонетика та морфологія почаївських стародруків) С.А. Федак 42.3 КБ
Українська літературознавча болгаристика XIX - середини ХХ ст.: становлення, методологічні засади Н.Д. Григораш 31.8 КБ
Українська мемуаристика в Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття: жанрово-стильові особливості М.Р. Федунь 36.4 КБ
Українська мова в епістолярних текстах кінця ХІХ - початку ХХ ст. І.Б. Черкез 46.8 КБ
Українська мова в соціолінгвістичному аспекті Л.Т. Масенко 44.8 КБ
Українська модерна новела кінця ХІХ - початку ХХ століть: розвиток і модификації в їх обумовленості М.Б. Васильєва 46.2 КБ
Українська морфологічна термінологія ХХ - початку ХХІ ст. І.А. Ярошевич 36.6 КБ
Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побутування О.С. Зайченко 32.2 КБ
Українська народна балада: естетичний аспект В.І. Козловський 37.5 КБ