Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фітонейстон літоралі Азовського моря та перспективи його використання в біомоніторингу - Н.М. Лялюк
Доведено існування фітонейстону в літоралі Азовського моря на прикладі його Таганрозької затоки. Ідентифіковано видовий склад фітонейстону. Встановлено наявність тривалої вегетації та формування фітонейстону у морському середовищі внаслідок життєдіяльності прісноводних водоростей річкового стоку (63 % видового складу) та типових форм. Виявлено, що фітонейстон представлений переважно нано- (80 %) та пікопланктонною (10 %) розмірними фракціями, які визначають продуційні можливості та трофність води моря. Розглянуто сезонну динаміку видового складу, чисельності та біомаси водоростей нейстону. Для вивчення фітонейстону було застосовано визначення пігментних індексів - вмісту та співвідношення хлорофілів, каротиноїдів, фікобілінових пігментів. Розглянуто питання щодо впливу основних абіотичних факторів нейсталі (інтенсивності сонячної інсоляції, ступеня хвилювання моря, температурного режиму води) на формування угруповань фітонейстону. На підставі даних про організми фітонейстону запропоновано оцінювати якість води відповідно до затверджених в Україні нормативів.

Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп - Леонід Гнатович Гросул
Доведено існування фітонейстону в літоралі Азовського моря на прикладі його Таганрозької затоки. Ідентифіковано видовий склад фітонейстону. Встановлено наявність тривалої вегетації та формування фітонейстону у морському середовищі внаслідок життєдіяльності прісноводних водоростей річкового стоку (63 % видового складу) та типових форм. Виявлено, що фітонейстон представлений переважно нано- (80 %) та пікопланктонною (10 %) розмірними фракціями, які визначають продуційні можливості та трофність води моря. Розглянуто сезонну динаміку видового складу, чисельності та біомаси водоростей нейстону. Для вивчення фітонейстону було застосовано визначення пігментних індексів - вмісту та співвідношення хлорофілів, каротиноїдів, фікобілінових пігментів. Розглянуто питання щодо впливу основних абіотичних факторів нейсталі (інтенсивності сонячної інсоляції, ступеня хвилювання моря, температурного режиму води) на формування угруповань фітонейстону. На підставі даних про організми фітонейстону запропоновано оцінювати якість води відповідно до затверджених в Україні нормативів.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Сучасна українська видавнича термінологія М.Р. Процик 34.1 КБ
Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) О.О. Белей 25.7 КБ
Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура Я.М. Шебештян 43.3 КБ
Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика М.Ю. Воронова 27.5 КБ
Сучасна українська термінологія маркетингу: семантика та прагматика Д.П. Шапран 38.4 КБ
Сучасна чеська суспільно-політична лексика: семантика, структура, динаміка О.О. Мороз 39.2 КБ
Сучасне українське літературознавство в англомовному (Австралія, Канада, США) науковому світі: метод М.М. Чобанюк 32.5 КБ
Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу В.В. Балабін 45.0 КБ
Сучасний дитячий фольклор: семантичний, стуктурний, функціональний аспекти С.П. Кулинич 43.6 КБ
Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект Н.М. Попова 38.6 КБ
Сучасний український медичний дискурс Н.П. Литвиненко 66.9 КБ
Сучасні лексичні запозичення: прагматика, семантика, соціолінгвістика Г.В. Дружин 60.1 КБ
Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма Н.М. Фєдотова 42.5 КБ
Сучасні українські прізвища північної Донеччини Н.Ю. Булава 54.6 КБ
Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV-X Тарас Богданович Пиц 29.4 КБ
Східноукраїнський поетичний "канон" (за творчістю В.Сосюри, Л.Талалая, В.Стуса, П.Вольвача) Н.О. Поколенко 35.8 КБ
Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на матеріалі української, російської, білоруської Н.Г. Колошук 89.6 КБ
Тарас Шевченко і польський романтизм (топіка і символіка профетизму, лицарства, тиранії) Ю.М. Вавжинська 47.0 КБ
Тарас Шевченко і польські та російські романтики (індивідуальність письменника в інтертекстуальних з Є.К. Нахлік 96.6 КБ
Творення іміджу телебачення України М.Ю. Андрющенко 34.5 КБ
Твори Ольги Кобилянської з життя української інтелігенції. Пошуки морального ідеалу Л.І. Матусяк 30.7 КБ
Творча діяльність Григорія Чубая в українській літературі 60-х - початку 80-х років XX століття Д.В. Кравець 33.1 КБ
Творча діяльність Марка Вовчка в галузі художнього перекладу Т.П. Гаупт 30.0 КБ
Творча еволюція Джозефа Хеллера-романіста Л.М. Казакова 43.0 КБ
Творча індивідуальність Миколи Понеділка - епіка В.М. Супрун 44.1 КБ
Творча індивідуальність Надії Кибальчич Л.В. Томчук 31.6 КБ
Творча інтерпретація "вічних" образів в українській літературі 1920-х рр. Г.М. Церна 30.4 КБ
Творча особистість І.Костецького у літературному дискурсі II половини ХХ ст. І.Ю. Юрова 37.2 КБ
Творча особистість Теодовія Осьмачки: Художньо-естетичні та філософські константи В.В. Барчан 77.3 КБ
Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського ренесансу Л.Д. Федоряка 68.7 КБ
Творчість А.Кащенка: проблематика і поетика Г.Р. Корицька 41.8 КБ
Творчість А.П.Платонова в контексті світової літератури XX ст. О.В. Кеба 65.6 КБ
Творчість Анатолія Свидницького у розвитку суспільно-політичної та літературної думки України другої Н.А. Данюк 31.4 КБ
Творчість Ани Кастілло в контексті літератури чикана А.В. Совєтна 53.7 КБ
Творчість Ахмада Шауки та Хафіза Ібрагіма в контексті оновлення єгипетської поезії кінця XIX - почат В.О. Колодко 37.0 КБ
Творчість Бгараті Мухерджі в контексті американського мультикультуралізму Н.В. Бідасюк 38.0 КБ
Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899 - 1941 рр. О.М. Царик 26.7 КБ
Творчість В'ячеслава Потапенка (еволюція проблематики і поетики) М.В. Нікольченко 49.4 КБ
Творчість В.Леонтовича в контексті української літератури кінця XIX - початку XX століття О.І. Наконечна 36.1 КБ
Творчість В.С.Моема в українській і російській рецепції і перекладах Р.П. Чорній 35.5 КБ
Творчість Володимира Бірчака 20 - 40-х років XX ст. в українському літературному процесі С.М. Новак 44.3 КБ
Творчість Ганни Барвінок в українському літературному процесі другої половини XIX ст. В.І. Подзігун 42.1 КБ
Творчість Д.Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ С.А. Панченко 31.7 КБ
Творчість Девіда Лоджа і англійський університетський роман 70-80-х рр. ХХ ст. Ольга Трохимівна Бандровська 19.9 КБ
Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, лінгвостильові особливості Т.Н. Киримов 59.0 КБ
Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі XX століття (рецепція і типологія) Н.В. Чикирис 42.0 КБ
Творчість Є.П.Ростопчиної Т.М. Щокіна 34.9 КБ
Творчість Євгена Маланюка і "Празька школа" українських поетів Оксана Феодосіївна Прохоренко 24.2 КБ
Творчість Євгенії Ярошинської в контексті української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття Л.В. Козинський 20.2 КБ
Творчість З.М.Гіппіус 1911 - 1921 рр. М.А. Гарбар 36.3 КБ
Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність Б.М. Бадрак 34.6 КБ
Творчість Іпатія Потія в контексті полемічної літератури кінця XVI - початку XVII ст. Р.Ф. Ткачук 41.7 КБ
Творчість Йозефа Рота в українській міжлітературній рецепції: візія Першої світової війни і типологі Тарас Васильович Дзись 38.2 КБ
Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-х - 40-х рр. XIX столі І.В. Мельниченко 36.5 КБ
Творчість Леоніда Мосендза. Особливості художнього світовідображення І.Й. Набитович 23.3 КБ
Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби С.Г. Барабаш 85.4 КБ
Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця XIX - початку ХХ ст. І.В. Приймак 35.7 КБ
Творчість М.І.Цвєтаєвої в культурологічному контексті: мотиви, теми, образи Т.Л. Міщур 40.7 КБ
Творчість М.Цуканової (проза, драматургія, мемуари) І.П. Гавриш 36.4 КБ
Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20 - 30-х років Я.В. Цимбал 44.0 КБ
Творчість Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими в контексті української літератури І.П. Брижіцька 66.2 КБ
Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко С.В. Бабич 41.3 КБ
Творчість митців об`єднання "Ланка"-МАРС у літературному процесі першої третини XX ст.: аспекти перц В.І. Дмитренко 98.6 КБ
Творчість Михайла Могилянського у літературному контексті доби С.М. Кривенко 35.2 КБ
Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30 - 50-х років XIX століття О.А. Барабанова 34.4 КБ
Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця XIX - початку XX ст. І.М. Ліпницька 35.7 КБ
Творчість Надії Кибальчич у контексті української літератури кінця XIX - початку ХХ століття Н.О. Комарівська 30.0 КБ
Творчість Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури першої половини XX ст. І.В. Голубовська 38.0 КБ
Творчість О.Кобця (Варавви): рух проблематики і поетики Я.В. Погребенник 38.0 КБ
Творчість Олександра Катренка в контексті української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття В.П. Лавринчук 42.0 КБ
Творчість Олекси Слісаренка. Проблеми поетики Р.І. Ленда 30.3 КБ
Творчість Олени Пчілки і фольклор О.І. Мікула 31.8 КБ
Творчість Олени Теліги і літературно-культурологічна ситуація "Празької школи" О.В. Климентова 37.3 КБ
Творчість Пауля Целана як інтертекст П.В. Рихло 73.4 КБ
Творчість Петра Скунця: проблематика та художня еволюція О.С. Ігнатович 34.1 КБ
Творчість Річарда Бротігана в континуумі американської літератури 1960 - 1970-х рр. Н.В. Шпильова 41.9 КБ
Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця XIX - початку XX століт В.В. Челбарах 35.5 КБ
Творчість Станіслава Виспянського та українська література кінця XIX - початку XX століття: рецепція М.С. Медицька 45.4 КБ
Творчість Уласа Самчука. Проблеми індивідуального стилю І.В. Бурлакова 33.3 КБ
Творчість Феодосія Рогового. Проблематика і стиль Л.О. Зубак 26.6 КБ
Творчість Фленнері О'Коннор: архетип та "літературна теологія" І.В. Яковенко 40.7 КБ
Творчість франкомовних алжирських письменниць А.Джебар і Л.Себбар в аспекті маргінальних явищ літера І.І. Логвінов 44.8 КБ
Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації І.В. Ципнятова 46.5 КБ
Творчість Ярослава Стельмаха в контексті "нової хвилі" української драматургії 80-х років ХХ ст. Л.О. Бондар 40.6 КБ
Творчість Ясміни Тешанович у контексті жіночого письма Х.М. Стельмах 48.4 КБ
Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання Олена Борисівна Сірук 39.0 КБ
Текст англомовної пародії в аспекті інтертекстуальності Н.М. Чупріна 42.1 КБ
Текстова варіативність англомовної лірико-епічної поеми (на матеріалі британських та американських п Л.Г. Саноцька 72.7 КБ
Текстова парадигма оригінального та адаптованого текстів (на матеріалі англомовних художніх текстів) І.В. Насталовська 36.5 КБ
Текстова ситуація "Соціальний захист": лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі різностильових англомо О.В. Багумян 41.8 КБ
Текстовий концепт подорож у французькій постмодерністській прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо) Ганна Михайлівна Каратєєва 45.2 КБ
Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивни Н.П. Ізотова 39.0 КБ
Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької ро О.М. Кагановська 69.8 КБ
Текстологічні проблеми творчості Юрія Яновського: теоретичний аспект М.М. Гнатюк 80.9 КБ
Текстотвірний потенціал парцельованих конструкцій Н.А. Конопленко 38.0 КБ
Телевізійні новини в політичній комунікації України: жанрова типологія, технологія виробництва, взає Т.В. Федорів 30.0 КБ
Тема-рематична ізотопія в монологічних і діалогічних надфразових єдностях (на матеріалі сучасної фра А.В. Лепетюха 43.3 КБ
Тематика і художні особливості поезії Річарда Уїлбера О.К. Єрко 33.7 КБ
Тематична модель сучасного регіонального видання (на матеріалі друкованої газетної періодики Кіровог І.В. Бєлінська 31.6 КБ
Темпоральна структура можливих світів художнього тексту (на матеріалі англомовної прози) Ю.А. Обелець 100.4 КБ
Темпоральна структура художнього тексту Т.М. Голосова 51.3 КБ
Тенденції "пізнього постмодернізму" в творчості В.О. Пєлєвіна ("ДПП", "Священна книга перевертня") Р.І. Костромицький 56.6 КБ
Тенденції засвоєння і розвитку семантики англізмів у сучасній українській мові Я.В. Битківська 45.2 КБ
Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини Е.Ш. Ісаєв 37.5 КБ
Тенденції та перспективи євроінтеграційних процесів в газетній періодиці України та Польщі В.В. Поплавська 34.1 КБ
Тенденція до "ліризації" драми у творчості О.Олеся та В.Б.Єйтса О.В. Блашків 43.4 КБ
Теодот Галіп: життя і творчість О.В. Колодій 40.7 КБ
Теоретичні аспекти вивчення іменної і дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській О.Ф. Таукчі 37.5 КБ
Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації Е.Г. Шестакова 76.2 КБ
Теоретичні основи поетичної ономастики Валерій Михайлович Калінкін 57.2 КБ
Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві XIX - XX ст. О.В. Холодов 74.5 КБ
Теоретичні проблеми літературознавства в працях письменників "празької школи" Б.М. Синевич 38.9 КБ
Теорія адаптації в перекладі В.В. Демецька 56.6 КБ
Теорія роману як жанру в українському літературознавстві Н.І. Бернадська 67.1 КБ
Теорія та практика молодограматизму в українському і російському мовознавстві О.М. Абрамічева 35.9 КБ