Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Про подібність вольтеррових операторів - Г.С. Ромащенко
Одержано опис решіток інваріантних і гіперінваріантних підпросторів комутанта та біокомутанта, алгебри, породженої дробовими степенями оператора інтегрування у просторі Соболєва. Одержано достатні умови подібності вольтеррових операторів у просторах Лебега та Соболєва вектор-функцій. Знайдено достатні та необхідні умови, а також критерії подібності вольтеррових операторів до оператора інтегрування та його дробових степенів у просторах Соболєва. Одержано умови, за яких система власних і приєднаних функцій скінченновимірного збурення вольтеррового оператора у просторі Соболєва породжує базис Ріса.

Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів - Світлана Володимирівна Прилуцька
Одержано опис решіток інваріантних і гіперінваріантних підпросторів комутанта та біокомутанта, алгебри, породженої дробовими степенями оператора інтегрування у просторі Соболєва. Одержано достатні умови подібності вольтеррових операторів у просторах Лебега та Соболєва вектор-функцій. Знайдено достатні та необхідні умови, а також критерії подібності вольтеррових операторів до оператора інтегрування та його дробових степенів у просторах Соболєва. Одержано умови, за яких система власних і приєднаних функцій скінченновимірного збурення вольтеррового оператора у просторі Соболєва породжує базис Ріса.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Складені назви із семою 'вода' в сучасній українській науково-технічній термінології Юлія Володимирівна Теглівець 100.8 КБ
Складні конструкції з сурядністю і підрядністю в сучасній українській мові С.В. Давнюк 31.1 КБ
Складні номінативні одиниці в структурі займенниково-співвідносних ототожнювальних речень О.В. Нітенко 38.4 КБ
Складні речення з недиференційованими типами зв'язку в староукраїнській мові М.П. Ковальчук 35.4 КБ
Складні речення з підрядним часу в сучасній французькій мові (структура, семантика, прагматика) В.В. Фєфєлова 32.0 КБ
Складні речення з різноскріпною підрядністю в сучасній російській мові Я.М. Прилуцька 20.1 КБ
Складнопідрядні просторово-ототожнювальні речення в сучасній українській мові М.В. Арделян 34.7 КБ
Складнопідрядні речення з підрядними означальними в сучасній польській мові О.С. Баранівська 40.9 КБ
Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика А.М. Приходько 75.1 КБ
Складносурядні речення як мовленнєві акти у сучасній французькій мові М.Ю. Вороніна 39.2 КБ
Складносурядні сполучникові речення у кримськотатарській мові. Семантика. Прагматика. Структура) Л.С. Оказ 22.7 КБ
Слов'янські автохтонні власні особові імена в чеському антропоніміконі Л.Р. Осташ 36.2 КБ
Слов'янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні М.І. Зубов 58.1 КБ
Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі творчості Григорія та Григора Н.В. Гут 43.1 КБ
Слова і лексикалізовані сполуки із займенниковим компонентом що в українській мові Г.В. Скриник 29.3 КБ
Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов І.В. Пянковська 53.2 КБ
Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору) Лариса Василівна Шулінова 24.2 КБ
Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно- семіотичний аспект Тетяна Юріївна Горчак 60.5 КБ
Словесні образи в аргентинській поезії кінця ХIХ - першої половини ХХ ст. О.М. Братель 50.3 КБ
Словесні символи першоелементів буття у тексті російської казки та внутрішньому лексиконі людини Т.В. Ковтун 25.0 КБ
Словесність народів Закавказзя в наукових студіях українських орієнталістів кінця XIX - поч. ХХ ст.: З. Алієва 38.8 КБ
Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: усно-традиційні витоки Ю.Б. Дядищева-Росовецька 27.5 КБ
Слово як семантико-функціональна одиниця в структурі української проповіді І.Г. Павлова 34.5 КБ
Словозміна іменних частин мови в українських говірках Північної Буковини Л.Г. Гажук-Котик 46.8 КБ
Словозмінна парадигматика українських прізвищ О.М. Кашталян 45.2 КБ
Словозмінна система іменника в російській і абхазькій мовах Д.П. Амічба 24.1 КБ
Словотвір ад'єктонімів у сучасній словацькій літературній мові І.М. Шпітько 38.9 КБ
Словотвір апелятивних іменників у північнолемківських говірках української мови Г.В. Шумицька 35.7 КБ
Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах Шаміль Рафаїлович Басиров 63.0 КБ
Словотвірна ідентичність/варіантність української медичної термінології А.В. Ткач 38.8 КБ
Словотвірна категоризація суб'єктивної оцінки в сучасній українській мові Л.Б. Шутак 27.1 КБ
Словотвірна синонімія і словотвірна варіантність прикметників української мови І.Т. Вербовська 31.3 КБ
Словотвірна структура назв діяча в сучасній чеській літературній мові О.В. Антоненко 31.8 КБ
Словотвірна структура та міжчастиномовний тезаурус лексико-семантичного поля 'strong-weak' в історії О.Л. Гасько 78.9 КБ
Словотвірне гніздо з вершиною "есть" у російській мові: становлення і сучасний стан О.В. Ситникова 37.7 КБ
Словотвірний потенціал дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецьк Л.В. Щигло 33.3 КБ
Словотвірний потенціал запозичень у сучасній українській літературній мові (на матеріалі англійських Лариса Павлівна Кислюк 17.0 КБ
Словотвірний потенціал іменників - термінів рослинництва в сучасній німецькій мові (структурно-семан О.П. Шишліна 45.1 КБ
Словотвірний ряд у системній організації російської ад'єктивної лексики Ю.О. Шепель 330.1 КБ
Словотвірні категорії іменника В.П. Олексенко 52.1 КБ
Словотвірні та семантичні характеристики англійської термінологічної підсистеми машинобудування О.А. Литвинко 30.6 КБ
Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів Е.Т. Дерді 38.3 КБ
Словотворення і трансференція в середньобаварській австрійській говірці Закарпаття І.І. Чолос 35.2 КБ
Словотворча прагматика у сучасній англійській мові Т.Т. Врабель 43.3 КБ
Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові Л.Б. Мартинова 185.7 КБ
Словотворчі потенції твірних іменних кореневих основ германського походження (на матеріалі англійськ В.Г. Костенко 27.6 КБ
Словотворчі функції твірних основ суфіксальних дієслів у сучасній німецькій медичній термінології І.М. Сологор 30.5 КБ
Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20 - 30-х років XX ст. Н.В. Гаврилюк 56.3 КБ
Служби із зв'язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядув О.В. Мех 30.4 КБ
Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка Н.Д. Мочернюк 37.4 КБ
Соматичні фразеологічні одиниці із значенням інтерперсональних відносин: структурно-семантичні та фу І.Ю. Скрипник 35.9 КБ
Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально Т.В. Бобкова 38.7 КБ
Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті О.В. Шаф 45.1 КБ
Сонети Д.Павличка. Поетика жанру Т.О. Савчин 23.2 КБ
Соціальні категорії модусу в сучасній українській мові М.М. Телеки 29.7 КБ
Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кінця ХХ- початку ХХІ ст. М.І. Романюк 45.4 КБ
Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в американському варіанті англійської мови: структур А.В. Янков 40.4 КБ
Соціокультурні аспекти просодичної організації висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне Я.Р. Федорів 21.7 КБ
Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років Р.В. Боднар 45.3 КБ
Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі В.А. Ущина 32.6 КБ
Соціолінгвістичні особливості просодичної організації тексту англійської комерційної телереклами (ек Л.С. Козуб 68.5 КБ
Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії І.В. Шкарбан 49.2 КБ
Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини Д.О. Петренко 45.6 КБ
Соціофонетична варіативність сегментного складу англійської мови бурсько-англійських білінгвів Є.А. Устінович 40.3 КБ
Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині О.Д. Петренко 62.4 КБ
Специфіка автобіографізму в сповідальному циклі Ж.-Ж.Руссо ("Сповідь", "Діалоги: Руссо судить Жан-Жа О.К. Ковальова 39.7 КБ
Специфіка авторського самопізнання у прозі М.М.Зощенка ("Возвращенная молодость", "Голубая книга", " І.А. Свириденко 40.6 КБ
Специфіка антропонімів у химерній прозі (на матеріалі творчості В.Г.Дрозда) Л.Д. Шестопалова 43.6 КБ
Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози) У.С. Гнідець 33.8 КБ
Специфіка неореалізму О.І.Купріна Л.О. Скубачевська 30.6 КБ
Специфіка російського бароко XVII століття в прозі Симеона Полоцького О.В. Пуреховська 42.8 КБ
Специфіка художнього світу Курта Воннегута Інна Леонідівна Титаренко 25.9 КБ
Специфіка художнього світу Мартіна Вальзера М.Ю. Мірошниченко 45.8 КБ
Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції А.К. Павлова 41.0 КБ
Спільний компонент складного речення в сучасній українській мові О.Я. Лаврінець 39.2 КБ
Сповідально-молитовні мотиви в українській класичній літературі (генеза, типологія, ідіостилі) Т.А. Бєлоброва 41.8 КБ
Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики люд М.Р. Ткачівська 45.6 КБ
Спонукальні конструкції в англійській та українській мовах Г.Г. Дрінко 36.6 КБ
Спортивний дискурс у російському масмедійному комунікативному просторі І.Є. Дубчак 36.9 КБ
Стан збереження української народнопісенної епіки на терені Донеччини (порівняльний аспект) Н.М. Бабич 38.2 КБ
Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах М.П. Мриглод 29.1 КБ
Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини XII - XX ст. І.О. Волянюк 41.4 КБ
Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові Ю.Й. Рисіч 37.2 КБ
Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII - XVII ст.) І.Є. Грачова 45.0 КБ
Становлення національної мови Іспанії (за пам'ятками писемності XII - першої чверті XVII ст.) В.С. Данилич 71.0 КБ
Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І.Котля Олександр Іванович Борзенко 55.7 КБ
Становлення норм вимови приголосних української літературної мови у ІІ половині ХІХ - на початку ХХ Олена Павлівна Шонц 19.9 КБ
Становлення ойконімії Слобожанщини (на матеріалі Харківщини) Юлія Анатоліївна Абдула 46.0 КБ
Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові Л.Л. Звонська 62.4 КБ
Становлення публіцистичного стилю української мови на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття Р.В. Бродська 44.7 КБ
Становлення складнопідрядного речення в давньогерманських мовах (ІV - ХІІІ ст.) І.Р. Буніятова 63.2 КБ
Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних Н.В. Нікуліна 39.6 КБ
Становлення та розвиток сенсорних дієслів в англійській мові: функціональний і когнітивний аспекти Н.Г. Головацька 108.8 КБ
Становлення теорії літературного твору при переході від традиціоналістської до індивідуально-авторсь Г.Є. Отіна 38.0 КБ
Становлення якісної преси у посткомуністичному світі В.Й. Жугай 37.8 КБ
Статичні посесивні дієслова зі значенням заперечення в німецькій та українській мовах Олена Олександрівна Константінова 38.2 КБ
Статус, Семантика і функції ряду в структурі простого речення Тетяна Михайлівна Радіонова 36.1 КБ
Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури О.В. Горбатюк 32.1 КБ
Степан Чарнецький у літературно-мистецькому контексті 1900 - 1930-х рр.: еволюція творчості Н.М. Мориквас 35.1 КБ
Стереотипи породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів) Л.В. Завгородня 28.0 КБ
Стилеметричні характеристики дієслова у сучасних англомовних наукових текстах С.С. Нагорна 46.7 КБ
Стилеметричні характеристики прикметників різної морфемної структури в сучасній англійській мові А.Б. Потапенко 25.1 КБ
Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим'юк, І.Римарук, І.Малков І.В. Борисюк 39.4 КБ
Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків В.З. Зварич 32.1 КБ
Стилізація усно-розмовної мови в текстах сучасної української драматургії О.В. Ожигова 38.3 КБ
Стилістика прози Юрія Казакова В.Ф. Василенко 32.4 КБ
Стилістика роману І.С.Тургенєва "Дворянське гніздо" І.Р. Сапрун 35.8 КБ
Стилістика сонгів у Бертольта Брехта Н.В. Возненко 32.3 КБ
Стилістика художнього простору у творчості харківських поетів-романтиків 20 - 40 років ХІХ століття І.Є. Богданова 30.5 КБ
Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект) О.А. Жирик 39.9 КБ
Стилістичний потенціал української постмодерністської прози І.О. Дегтярьова 82.0 КБ
Стилістичні та семантичні характеристики конотативної системи сучасної німецької фразеології Н.А. Оніщенко 39.3 КБ
Стилістично забарвлена лексика кримськотатарської мови Е.Ш. Меметова 38.4 КБ
Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики Б.О. Коваленко 49.7 КБ
Стильова парадигма перської новелістики 20-40-х років ХХ ст. О.М. Конончук 35.6 КБ