Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 18, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція - М.К. Мельник
Обгрунтовано реальну небезпеку комбінованого впливу низьких доз іонізуючого опромінення та свинцевого навантаження на нейроендокринну систему живого організму, навіть у невеликих дозах вказаних чинників. Вивчено вплив солей свинцю в опромінених тварин на деякі показники нейроендокринної системи у двох поколінь тварин. Виявлено вплив комплексу малої дози іонізуючого опромінення та свинцю на генетичному рівні, шляхом закріплення в другому поколінні білих щурів патології поведінкових реакцій. Експериментально доведено модифікуючий ефект фолієвої кислоти на окремі показники морфофункціонального стану нейроендокринної системи та виявлено загальний позитивний вплив цієї кислоти. Установлено можливість використання фолієвої кислоти, як протектора, за умов впливу чинників низької інтенсивності комплексної природи. Виявлено позитивний ефект пектиновмісного порошку за поєднаної дії іонізуючого опромінення та свинцю.

Аналітичні та комп'ютерно-графічні моделі нетрадиційних систем проекціювання та їхніх проекціювальни - О.В. Сименко
Обгрунтовано реальну небезпеку комбінованого впливу низьких доз іонізуючого опромінення та свинцевого навантаження на нейроендокринну систему живого організму, навіть у невеликих дозах вказаних чинників. Вивчено вплив солей свинцю в опромінених тварин на деякі показники нейроендокринної системи у двох поколінь тварин. Виявлено вплив комплексу малої дози іонізуючого опромінення та свинцю на генетичному рівні, шляхом закріплення в другому поколінні білих щурів патології поведінкових реакцій. Експериментально доведено модифікуючий ефект фолієвої кислоти на окремі показники морфофункціонального стану нейроендокринної системи та виявлено загальний позитивний вплив цієї кислоти. Установлено можливість використання фолієвої кислоти, як протектора, за умов впливу чинників низької інтенсивності комплексної природи. Виявлено позитивний ефект пектиновмісного порошку за поєднаної дії іонізуючого опромінення та свинцю.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Роман Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк": типологія жанру Ігор Миколайович Цуркан 31.3 КБ
Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проблеми міфопоетики О.А. Карпенко 33.3 КБ
Романи Василя Барки "Рай" та "Жовтий князь": художня візія тоталітарної дійсності М.О. Кульчицька 47.8 КБ
Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості Соломія Едуардівна Ушневич-Штанько 68.3 КБ
Романи Генріха Бьолля про війну: структура і концептосфера І.В. Постолова 38.5 КБ
Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії О.П. Палій 42.7 КБ
Романи Юрія Хорунжого і українська історико-біографічна проза 60-90-х років XX ст. А.М. Меншій 36.1 КБ
Романізми в українських говорах Хустщини Г.В. Кьорян 34.1 КБ
Романістика Генрі Робертса в контексті англійської прози пізнього Ренесансу К.В. Тарасенко 49.8 КБ
Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" Н.М. Сухомлінова 31.9 КБ
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви Ю.О. Мельнікова 33.7 КБ
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви Ю.О. Мельнікова 38.1 КБ
Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики Т.Є. Пічугіна 51.7 КБ
Романна трилогія Володимира Сорокіна "Лед", "Путь Бро", "23 000": Проблематика та жанрово-композицій Д.В. Новохатський 43.5 КБ
Романний триптих "Вогненні стовпи" у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука С.В. Підопригора 34.4 КБ
Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського О.М. Свириденко 36.3 КБ
Романтична поетика "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана Г.В. Попова 44.2 КБ
Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Кулі О.П. Гудзенко 31.0 КБ
Російська воєнна мемуаристика першої третини ХІХ ст Т.Ю. Томіліна 36.3 КБ
Російська жіноча драматургія другої половини 80-х - 90-х років XX ст. (герой, конфлікт, хронотоп) І.В. Хабарова 41.0 КБ
Російська література та імагологічний дискурс у російсько-французькому літературному діалозі першої В.В. Орехов 67.3 КБ
Російська літературна антиутопія межі ХХ - XXI століть: динаміка розвитку, вектори модифікацій, типо С.В. Безчотнікова 92.8 КБ
Російська літературна казка першої половини ХІХ століття в системі жанрів романтизму Л.В. Дереза 68.5 КБ
Російська медична лексика (назви хвороб і людських недуг) у мові початкового періоду формування росі Олександр Олександрович Мунтян 45.1 КБ
Російська мемуарно-автобіографічна проза 1990 - 2000-х років: жанрова специфіка О.В. Клімчук 47.1 КБ
Російська морська термінологія судноводіння (лінгвістичний аналіз) Л.В. Ярова 33.3 КБ
Російська повість кінця 1880-х - початку 1890-х років. Проблема простору і часу Т.В. Філат 62.5 КБ
Російська повість початку ХХ століття: типологія та поетика жанру С.О. Тузков 74.7 КБ
Російська поезія рубежів ХІХ - ХХ, ХХ - ХХІ ст.: концептосфера і типологія релігійно-поетичної свідо Н.І. Ільїнська 78.0 КБ
Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в ав І.С. Заярна 77.7 КБ
Російська постмодерністська проза в східно- та західнослов'янському літературному контексті Н.П. Бедзір 75.7 КБ
Російська проза 80 - 90-х років ХХ століття. Типологія, стадіальність розвитку Г.Ю. Мережинська 59.6 КБ
Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті Л.В. Горішна 69.6 КБ
Російська термінологія матеріалознавства: когнітивний та системно-функціональний аспекти вивчення Ю.Р. Олещенко 42.4 КБ
Російська часова лексика як фрагмент мовної картини світу М.Г. Джиоєва 22.6 КБ
Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива Т.Г. Яременко 46.7 КБ
Російське оповідання початку XX століття (жанрова типологія) Т.А. Капітан 34.9 КБ
Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах Май Лікунь 48.8 КБ
Російський історико-фантастичний роман 90-х років ХХ століття О.І. Петухова 27.1 КБ
Російсько-японські мовні взаємозв'язки ХVІІІ ст. (історико-лінгвістичне дослідження) І.П. Бондаренко 54.4 КБ
Російськомовна проза Є.П.Гребінки в контексті російської літератури 1830 - 1840-х років Ю.О. Сирота 34.0 КБ
Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонально Е.Є. Гаврилюк 20.7 КБ
Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії другої половини ХХ ст. О.М. Сьомочкіна 44.7 КБ
Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених) С.А. Матвєєва 39.4 КБ
Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т.Боя-Желенського Т.В. Хайдер 44.5 КБ
Сатиричний дискурс у романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита" С.М. Нікіфорова 56.0 КБ
СВІЙ/ЧУЖИЙ в образній системі романів Г.Гріна: семантико-когнітивний аспект Людмила Федорівна Присяжнюк 37.8 КБ
Своєрідність психологізму в художній прозі Є.Гуцала 70-х рр. ХХ ст. Н.В. Полохова 49.5 КБ
Своєрідність романістики Маргарет Етвуд М.Ю. Воронцова 47.5 КБ
Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастернака Я.М. Тагільцева 36.7 КБ
Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ ст В.І. Антофійчук 62.1 КБ
Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника Н.М. Тульчинська 27.7 КБ
Своєрідність художнього втілення національної ідеї у творчості Володимира Самійленка М.І. Мартинюк 25.0 КБ
Своєрідність художнього мислення Костянтина Москальця Наталія Андріївна Пахаренко 38.4 КБ
Своєрідність художнього мислення Тараса Мельничука С.М. Кут 31.1 КБ
Свята Трійця в українській літературі ХІ - ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення В.І. Сулима 36.4 КБ
Святоюріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки Г.П. Василькевич 35.2 КБ
Семантика дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах М.В. Мирончук 46.5 КБ
Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ с Л.О. Супрун 28.4 КБ
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові І.В. Дудко 48.3 КБ
Семантика й прагматика неповних речень в українській мові Т.В. Марченко 37.9 КБ
Семантика найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах О.В. Материнська 38.0 КБ
Семантика німецьких адвербіальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та ко Н.Д. Кулик 40.5 КБ
Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасній українській мові Л.В. Умрихіна 38.7 КБ
Семантика позитивної емотивної лексики: лінгвістичний та лексикографічний аспекти (на матеріалі англ О.С. Сарбаш 45.5 КБ
Семантика похідних ад'єктивів із кваліфікативно-квантитативним компонентом (на матеріалі сучасної ро О.А. Субботіна 43.7 КБ
Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти О.С. Таран 33.5 КБ
Семантика та прагматика англійських часток І.О. Алєксєєва 46.6 КБ
Семантика та прагматика висловлень відмови в англомовному художньому дискурсі Н.А. Одарчук 33.4 КБ
Семантика та прагматика з'ясувальних складнопідрядних речень Е.В. Олійник 36.2 КБ
Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах І.А. Ломакіна 34.0 КБ
Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко Г.А. Губарева 34.6 КБ
Семантика та функціонування етнономінацій у сучасній англійській мові Ю.В. Святюк 39.2 КБ
Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні Д.В. Ужченко 33.4 КБ
Семантика художнього слова в поезії 80- 90 років XX століття (на матеріалі творів молодих українськи Тетяна Миколаївна Берест 29.7 КБ
Семантика, синтагматика, парадигматика прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові О.С. Лех 46.1 КБ
Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспекті поетизації художньої прози (на матеріалі оповід О.В. Ємець 114.3 КБ
Семантика, сполучуваність і функціонування прийменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі худо О.Д. Кудрявцева 37.1 КБ
Семантико- синтаксична структура речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові О.А. Тронь 39.5 КБ
Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника Т.Ю. Мороз 33.8 КБ
Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови О.Л. Даскалюк 32.4 КБ
Семантико-граматичні типи власне прислівних складнопідрядних речень Л.В. Пономарьова 27.6 КБ
Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної украї М.М. Греб 38.2 КБ
Семантико-квантитативні характеристики полісемічних прикметників у сучасній англійській мові Я.М. Чаварга 44.7 КБ
Семантико-когнітивна структура концепту ЧИСТИЙ в англійській та українській мовах С.С. Потапчук 63.0 КБ
Семантико-когнітивний та функціональний аспекти текстових аномалій у сучасній англомовній художній п Л.В. Короткова 38.2 КБ
Семантико-прагматичні властивості градуальних часток сучасної німецької мови О.А. Застровський 35.8 КБ
Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української м Н.В. Кринська 29.1 КБ
Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові О.Ю. Баранник 31.8 КБ
Семантико-синтаксична організація компаративних паремій Г.Ю. Садова 36.7 КБ
Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення Н.Г. Ніколаєва 49.8 КБ
Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові Н.П. Руденко 33.0 КБ
Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями С.А. Байдусь 36.1 КБ
Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх твор Н.П. Щербачук 48.1 КБ
Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами О.В. Мартіна 35.5 КБ
Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами Л.В. Гмиря 53.1 КБ
Семантико-синтаксична структура речень з чотиривалентними предикатами О.В. Куц 36.7 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із дистрибутивними предикатами Л.Л. Іванова 43.6 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення О.Г. Митрофанова 29.8 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучас В.Б. Гошилик 36.5 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із тотивними предикатами Тетяна Володимирівна Андреєва 46.1 КБ
Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь О.А. Остроушко 38.0 КБ
Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності С.В. Харченко 34.3 КБ
Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій у сучасній японській мові К.Ю. Комісаров 37.5 КБ
Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові М.П. Баган 24.1 КБ
Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини Ю.М. Новикова 41.2 КБ
Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української істор Г.М. Гайдученко 22.0 КБ
Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові О.Т. Тимчук 26.7 КБ
Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові Н.Є. Лихошерстова 28.2 КБ
Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів в українських пам'ятках XVI - XVII ст І.В. Черевко 41.2 КБ
Семантико-структурні особливості складнопідрядних з'ясувальних конструкцій у турецькій мові О.О. Чубрикова 31.9 КБ
Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (4 В.А. Папіш 39.4 КБ
Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у запис М.І. Редьква 35.8 КБ
Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в поліпредикативних структурах сучасної у Л.Б. Наконечна 47.3 КБ
Семантико-функціональні і граматичні особливості дієслівної термінології в російській мові І.В. Забело 61.6 КБ