Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 18, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією - Н.В. Косаревська
Досліджено диференціально-різницеві системи з запізненням. Одержано конструктивні оцінки неузгодженості в лінійних диференціальних, різницевих і диференціально-різницевих системах зі сталими коефіцієнтами. Розв'язано задачу керування спектром у системах із запізненням. Одержано аналітичні залежності для коефіцієнтів оберненого зв'язку в системах канонічного та загального виглядів. Досліджено критичні випадки на площині та у тривимірному просторі.

Закономірності гетерогенного зародкоутворення при вирощуванні монокристалів алмазу методом температу - М.А. Серга
Досліджено диференціально-різницеві системи з запізненням. Одержано конструктивні оцінки неузгодженості в лінійних диференціальних, різницевих і диференціально-різницевих системах зі сталими коефіцієнтами. Розв'язано задачу керування спектром у системах із запізненням. Одержано аналітичні залежності для коефіцієнтів оберненого зв'язку в системах канонічного та загального виглядів. Досліджено критичні випадки на площині та у тривимірному просторі.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Роман Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк": типологія жанру Ігор Миколайович Цуркан 31.3 КБ
Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проблеми міфопоетики О.А. Карпенко 33.3 КБ
Романи Василя Барки "Рай" та "Жовтий князь": художня візія тоталітарної дійсності М.О. Кульчицька 47.8 КБ
Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості Соломія Едуардівна Ушневич-Штанько 68.3 КБ
Романи Генріха Бьолля про війну: структура і концептосфера І.В. Постолова 38.5 КБ
Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії О.П. Палій 42.7 КБ
Романи Юрія Хорунжого і українська історико-біографічна проза 60-90-х років XX ст. А.М. Меншій 36.1 КБ
Романізми в українських говорах Хустщини Г.В. Кьорян 34.1 КБ
Романістика Генрі Робертса в контексті англійської прози пізнього Ренесансу К.В. Тарасенко 49.8 КБ
Романістика С.Кличкова в контексті неоміфологічних пошуків літератури "срібного віку" Н.М. Сухомлінова 31.9 КБ
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви Ю.О. Мельнікова 33.7 КБ
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви Ю.О. Мельнікова 38.1 КБ
Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики Т.Є. Пічугіна 51.7 КБ
Романна трилогія Володимира Сорокіна "Лед", "Путь Бро", "23 000": Проблематика та жанрово-композицій Д.В. Новохатський 43.5 КБ
Романний триптих "Вогненні стовпи" у жанровій системі історичної прози Романа Іваничука С.В. Підопригора 34.4 КБ
Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського О.М. Свириденко 36.3 КБ
Романтична поетика "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана Г.В. Попова 44.2 КБ
Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І.Дніпровський, Я.Мамонтов, М.Кулі О.П. Гудзенко 31.0 КБ
Російська воєнна мемуаристика першої третини ХІХ ст Т.Ю. Томіліна 36.3 КБ
Російська жіноча драматургія другої половини 80-х - 90-х років XX ст. (герой, конфлікт, хронотоп) І.В. Хабарова 41.0 КБ
Російська література та імагологічний дискурс у російсько-французькому літературному діалозі першої В.В. Орехов 67.3 КБ
Російська літературна антиутопія межі ХХ - XXI століть: динаміка розвитку, вектори модифікацій, типо С.В. Безчотнікова 92.8 КБ
Російська літературна казка першої половини ХІХ століття в системі жанрів романтизму Л.В. Дереза 68.5 КБ
Російська медична лексика (назви хвороб і людських недуг) у мові початкового періоду формування росі Олександр Олександрович Мунтян 45.1 КБ
Російська мемуарно-автобіографічна проза 1990 - 2000-х років: жанрова специфіка О.В. Клімчук 47.1 КБ
Російська морська термінологія судноводіння (лінгвістичний аналіз) Л.В. Ярова 33.3 КБ
Російська повість кінця 1880-х - початку 1890-х років. Проблема простору і часу Т.В. Філат 62.5 КБ
Російська повість початку ХХ століття: типологія та поетика жанру С.О. Тузков 74.7 КБ
Російська поезія рубежів ХІХ - ХХ, ХХ - ХХІ ст.: концептосфера і типологія релігійно-поетичної свідо Н.І. Ільїнська 78.0 КБ
Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в ав І.С. Заярна 77.7 КБ
Російська постмодерністська проза в східно- та західнослов'янському літературному контексті Н.П. Бедзір 75.7 КБ
Російська проза 80 - 90-х років ХХ століття. Типологія, стадіальність розвитку Г.Ю. Мережинська 59.6 КБ
Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті Л.В. Горішна 69.6 КБ
Російська термінологія матеріалознавства: когнітивний та системно-функціональний аспекти вивчення Ю.Р. Олещенко 42.4 КБ
Російська часова лексика як фрагмент мовної картини світу М.Г. Джиоєва 22.6 КБ
Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива Т.Г. Яременко 46.7 КБ
Російське оповідання початку XX століття (жанрова типологія) Т.А. Капітан 34.9 КБ
Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах Май Лікунь 48.8 КБ
Російський історико-фантастичний роман 90-х років ХХ століття О.І. Петухова 27.1 КБ
Російсько-японські мовні взаємозв'язки ХVІІІ ст. (історико-лінгвістичне дослідження) І.П. Бондаренко 54.4 КБ
Російськомовна проза Є.П.Гребінки в контексті російської літератури 1830 - 1840-х років Ю.О. Сирота 34.0 КБ
Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико-функціонально Е.Є. Гаврилюк 20.7 КБ
Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії другої половини ХХ ст. О.М. Сьомочкіна 44.7 КБ
Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених) С.А. Матвєєва 39.4 КБ
Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т.Боя-Желенського Т.В. Хайдер 44.5 КБ
Сатиричний дискурс у романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита" С.М. Нікіфорова 56.0 КБ
СВІЙ/ЧУЖИЙ в образній системі романів Г.Гріна: семантико-когнітивний аспект Людмила Федорівна Присяжнюк 37.8 КБ
Своєрідність психологізму в художній прозі Є.Гуцала 70-х рр. ХХ ст. Н.В. Полохова 49.5 КБ
Своєрідність романістики Маргарет Етвуд М.Ю. Воронцова 47.5 КБ
Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастернака Я.М. Тагільцева 36.7 КБ
Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ ст В.І. Антофійчук 62.1 КБ
Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника Н.М. Тульчинська 27.7 КБ
Своєрідність художнього втілення національної ідеї у творчості Володимира Самійленка М.І. Мартинюк 25.0 КБ
Своєрідність художнього мислення Костянтина Москальця Наталія Андріївна Пахаренко 38.4 КБ
Своєрідність художнього мислення Тараса Мельничука С.М. Кут 31.1 КБ
Свята Трійця в українській літературі ХІ - ХV ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення В.І. Сулима 36.4 КБ
Святоюріївська народнопоетична творчість: проблема семантики і жанрової специфіки Г.П. Василькевич 35.2 КБ
Семантика дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах М.В. Мирончук 46.5 КБ
Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ с Л.О. Супрун 28.4 КБ
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові І.В. Дудко 48.3 КБ
Семантика й прагматика неповних речень в українській мові Т.В. Марченко 37.9 КБ
Семантика найменувань частин тіла в англійській, німецькій, українській та російській мовах О.В. Материнська 38.0 КБ
Семантика німецьких адвербіальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та ко Н.Д. Кулик 40.5 КБ
Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасній українській мові Л.В. Умрихіна 38.7 КБ
Семантика позитивної емотивної лексики: лінгвістичний та лексикографічний аспекти (на матеріалі англ О.С. Сарбаш 45.5 КБ
Семантика похідних ад'єктивів із кваліфікативно-квантитативним компонентом (на матеріалі сучасної ро О.А. Субботіна 43.7 КБ
Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти О.С. Таран 33.5 КБ
Семантика та прагматика англійських часток І.О. Алєксєєва 46.6 КБ
Семантика та прагматика висловлень відмови в англомовному художньому дискурсі Н.А. Одарчук 33.4 КБ
Семантика та прагматика з'ясувальних складнопідрядних речень Е.В. Олійник 36.2 КБ
Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах І.А. Ломакіна 34.0 КБ
Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко Г.А. Губарева 34.6 КБ
Семантика та функціонування етнономінацій у сучасній англійській мові Ю.В. Святюк 39.2 КБ
Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні Д.В. Ужченко 33.4 КБ
Семантика художнього слова в поезії 80- 90 років XX століття (на матеріалі творів молодих українськи Тетяна Миколаївна Берест 29.7 КБ
Семантика, синтагматика, парадигматика прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові О.С. Лех 46.1 КБ
Семантика, синтактика та прагматика тропів в аспекті поетизації художньої прози (на матеріалі оповід О.В. Ємець 114.3 КБ
Семантика, сполучуваність і функціонування прийменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі худо О.Д. Кудрявцева 37.1 КБ
Семантико- синтаксична структура речень із предикатами дебітивності в сучасній українській мові О.А. Тронь 39.5 КБ
Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника Т.Ю. Мороз 33.8 КБ
Семантико-граматична характеристика імператива сучасної української мови О.Л. Даскалюк 32.4 КБ
Семантико-граматичні типи власне прислівних складнопідрядних речень Л.В. Пономарьова 27.6 КБ
Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної украї М.М. Греб 38.2 КБ
Семантико-квантитативні характеристики полісемічних прикметників у сучасній англійській мові Я.М. Чаварга 44.7 КБ
Семантико-когнітивна структура концепту ЧИСТИЙ в англійській та українській мовах С.С. Потапчук 63.0 КБ
Семантико-когнітивний та функціональний аспекти текстових аномалій у сучасній англомовній художній п Л.В. Короткова 38.2 КБ
Семантико-прагматичні властивості градуальних часток сучасної німецької мови О.А. Застровський 35.8 КБ
Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української м Н.В. Кринська 29.1 КБ
Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові О.Ю. Баранник 31.8 КБ
Семантико-синтаксична організація компаративних паремій Г.Ю. Садова 36.7 КБ
Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення Н.Г. Ніколаєва 49.8 КБ
Семантико-синтаксична природа поля умовності в сучасній українській літературній мові Н.П. Руденко 33.0 КБ
Семантико-синтаксична структура конструкцій з пояснювальними відношеннями С.А. Байдусь 36.1 КБ
Семантико-синтаксична структура простого речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх твор Н.П. Щербачук 48.1 КБ
Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами О.В. Мартіна 35.5 КБ
Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами Л.В. Гмиря 53.1 КБ
Семантико-синтаксична структура речень з чотиривалентними предикатами О.В. Куц 36.7 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із дистрибутивними предикатами Л.Л. Іванова 43.6 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення О.Г. Митрофанова 29.8 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучас В.Б. Гошилик 36.5 КБ
Семантико-синтаксична структура речень із тотивними предикатами Тетяна Володимирівна Андреєва 46.1 КБ
Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь О.А. Остроушко 38.0 КБ
Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності С.В. Харченко 34.3 КБ
Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій у сучасній японській мові К.Ю. Комісаров 37.5 КБ
Семантико-синтаксичні параметри безособового вживання особових дієслів у сучасній українській мові М.П. Баган 24.1 КБ
Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини Ю.М. Новикова 41.2 КБ
Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української істор Г.М. Гайдученко 22.0 КБ
Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові О.Т. Тимчук 26.7 КБ
Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові Н.Є. Лихошерстова 28.2 КБ
Семантико-структурна та стильова характеристика фразеологізмів в українських пам'ятках XVI - XVII ст І.В. Черевко 41.2 КБ
Семантико-структурні особливості складнопідрядних з'ясувальних конструкцій у турецькій мові О.О. Чубрикова 31.9 КБ
Семантико-функціональна природа фразеологізмів у художній прозі закарпатоукраїнських письменників (4 В.А. Папіш 39.4 КБ
Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у запис М.І. Редьква 35.8 КБ
Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в поліпредикативних структурах сучасної у Л.Б. Наконечна 47.3 КБ
Семантико-функціональні і граматичні особливості дієслівної термінології в російській мові І.В. Забело 61.6 КБ