Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 17, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах орган - Атагельди Оразгельдийович Овезгельдиєв


Спектральний аналіз узагальнених матриць Якобі - М.С. Деревягін
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Просодичні засоби реалізації зв'язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичн Л.І. Тараненко 38.8 КБ
Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально- фонетичне дослідження на мате Наталія Ігорівна Задоріжна 82.6 КБ
Просодичні особливості дискурсу інформаційних повідомлень ділової тематики в Інтернеті (експеримента І.М. Дєрік 52.1 КБ
Просодичні особливості територіальних типів британської вимови (експериментально-фонетичне досліджен О.Я. Присяжнюк 51.5 КБ
Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) Н.Ю. Георгієва 64.0 КБ
Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний ас О.В. Михайлова 34.1 КБ
Просторові образи в літературному творі (на матеріалі творів І.О.Буніна) Н.А. Потреба 36.7 КБ
Просторові слова-концепти в художній картині світу М.Гумільова та Й.Бродського С.М. Лобода 29.1 КБ
Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні С.В. Криворучко 32.7 КБ
Профетичні мотиви в українській поезії XX століття (В.Свідзінський, Є.Маланюк, Є.Плужник, В.Стус) Н.П. Плахотнік 37.6 КБ
Процеси освоєння німецьких топонімів у російській мові XVIII ст. Л.М. Бражнік 38.0 КБ
Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської О.І. Дуда 32.9 КБ
Процеси унормування лексики української мови у 20 - 30 рр. XX століття Т.П. Мельник 51.0 КБ
Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (на матеріалі творчості Ліни Костенко) О.В. Бідюк 44.1 КБ
Психоаналітична інтерпретація прози Т.Осьмачки О.Ю. Піскун 64.9 КБ
Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики Н.В. Зборовська 75.9 КБ
Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка (принципи і засоби зображення характерів) С.С. Присяжнюк 38.1 КБ
Психологізм прози Леоніда Первомайського 1960 - 1970-х рр. І.А. Лівицька 995.9 КБ
Психологізм романів Івана Франка середини 80-х - 90-х років Л.В. Каневська 45.7 КБ
Психологізм романів Михайла Стельмаха В.С. Загороднюк 30.6 КБ
Психологічний компонент ритмомелодики вірша В.А. Соколова 25.6 КБ
Публіцистика В.Гренджі-Донського 20 - 30-х років ХХ ст. у контексті національного відродження Закарп О.В. Барчан 33.3 КБ
Публіцистика Дмитра Павличка: мотиви, жанри, контекст О.Л. Теребус 36.8 КБ
Публіцистика та мемуаристика Г.Костюка: ідейні орієнтири та проблеми поетики Н.В. Сопельник 112.5 КБ
Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Євгена-Юлія Пеленського Л.І. Сілевич 29.2 КБ
Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Олександра Барвінського С.Д. Романюк 29.8 КБ
Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика В.М. Галич 69.7 КБ
Пуристичні тенденції в процесі унормування української літературної мови Р.П. Дзісь 37.9 КБ
Пуританський дискурс в літературі американського романтизму Т.В. Михед 72.3 КБ
Пушкін у творчій біографії Герцена Н.В. Сафронова 43.5 КБ
Пушкінські мотиви у творчості М.О.Булгакова Л.А. Чередник 34.1 КБ
Радіоекологічна термінологія сучасної французької мови: структура, семантика, функціонування В.А. Бабюк 47.5 КБ
Рання романістика Володимира Винниченка: еволюція жанрової свідомості та динаміка морально-етичної к Б.В. Пастух 31.8 КБ
Рання творчість А.Головка. Особливості стилю Н.С. Богуцька 22.8 КБ
Рання творчість М.О.Волошина як етап ідейно-філософських шукань І.В. Левичев 40.4 КБ
Рання творчість О.С.Гріна: художня модель світу, становлення романтичного героя О.О. Васильєва 40.4 КБ
Реалізація категорії інтертекстуальності в американському художньому тексті XIX - XX століть В.В. Рижкова 38.8 КБ
Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі української модерної драми кін О.І. Криницька 43.2 КБ
Реалізація консонантних сполук на стику лексичних одиниць (інструментально-фонетичне дослідження на Н.В. Петлюченко 20.2 КБ
Реалізація концепту "хитрість" у російській мові і народній казці Л.В. Савицька 33.6 КБ
Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів О.Ю. Малая 58.0 КБ
Реалізація суб'єктивно-модальних значень у структурі безособово-інфінітивних речень сучасної українс І.Ю. Шкіцька 33.0 КБ
Реалізація суб'єктивної модальності в портретних та інтер'єрних описових контекстах (на матеріалі по О.В. Радчук 40.4 КБ
Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII - XVII ст. О.Ю. Андрушенко 188.7 КБ
Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді Т.М. Вінтонів 47.6 КБ
Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США) М.А. Карась 25.5 КБ
Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994 - О.В. Уліцка 36.0 КБ
Регіональне та інтеррегіональне в українській лексикографії кінця XIX - початку XX століття І.Г. Скиба 48.5 КБ
Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді І.Л. Пенчук 28.2 КБ
Регіональні особливості народної прози Поділля: (на матеріалах фольклору Вінничини) Н.С. Смагло 19.5 КБ
Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцисти А.П. Мартинюк 68.7 КБ
Регулятивний потенціал британських прислів'їв як засобів мовного втілення концептів чоловік та жінка Ю.В. Абрамова 35.3 КБ
Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова І.Л. Побідаш 38.9 КБ
Рекламний текст в параметрах аксіологічної прагмалінгвістики Ю.В. Булик 54.1 КБ
Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування Є.Г. Жерновей 33.6 КБ
Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андієвської, А Р.Р. Галицька 46.3 КБ
Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років Г.М. Костенко 36.4 КБ
Репрезентація ірреального бажання в синтаксичних конструкціях з кон'юнктивом у сучасній німецькій мо Т.А. Панчишина 31.7 КБ
Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії) С.М. Яворська 34.6 КБ
Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича О.М. Кирильчук 33.4 КБ
Рецепція англійської класичної літератури і масової літератури в детективному циклі Б. Акуніна "Приг Н.М. Валуєва 40.4 КБ
Рецепція античної міфології в поезії українського і російського символізму (типологічний аспект) В.А. Папушина 31.8 КБ
Рецепція античності у творчості неокласиків, акмеїстів і скамандритів О.А. Вишневська 31.3 КБ
Рецепція Гете у російській літературі кінця XIX - початку ХХ століть О.В. Тарарак 46.8 КБ
Рецепція естетики західноєвропейського символізму в творчості Олександра Олеся доеміграційного періо О.А. Чепелик 60.7 КБ
Рецепція міфологічних мотивів та образів у поезії російського преромантизму А.В. Попович 39.7 КБ
Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі англомовних перекладів романів О.Г. Павленко 31.3 КБ
Рецепція творчості Даніела Дефо і Джонатана Свіфта в Україні О.М. Шалата 26.9 КБ
Рецепція творчості Карла Сенберга у радянському і пострадянському просторі Н.Є. Кошіль 46.7 КБ
Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні Н.Р. Грицак 40.3 КБ
Рецепція Ф.Достоєвського у польській літературі кінця XIX - першої половини XX століття А.А. Базилян 53.7 КБ
Речення з суб'єктивно-модальними формами в сучасній українській мові В.А. Чолкан 38.9 КБ
Речення тотожності в сучасній українськії мові Н.Г. Горголюк 38.9 КБ
Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти Т.В. Юрчишин 57.4 КБ
Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків І.А. Свідер 62.1 КБ
Ритм художньої прози Вірджинії Вулф Н.О. Любарець 30.1 КБ
Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження на ма Ю.А. Васік 40.5 КБ
Риторична структура стилю Н.П. Онищак 40.8 КБ
Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді Т.Л. Скрипняк 53.5 КБ
Рівневе вираження оцінки в усному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасної англійської мови) М.Г. Тер-Григорьян 58.2 КБ
Родо-жанрові трансформації в українській драматургії кінця XIX - початку ХХ століття Н.П. Малютіна 66.0 КБ
Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: світовий контекст та національні особли О.М. Косюк 38.5 КБ
Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ - ХІХ ст.) В.І. Нодь 40.0 КБ
Розвиток абстрактної лексики в ранньонововерхньонімецькій мові (на матеріалі полемічних текстів XVI Н.В. Медведовська 32.7 КБ
Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI - XIX століть О.Г. Ткаченко 86.4 КБ
Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові ХVII - ХХ ст. Т.П. Вільчинська 71.1 КБ
Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці ХІХ - першій третині ХХ ст. (на прикладі Всеу О.М. Левчук 31.6 КБ
Розвиток лексики офіційно-ділового стилю української мови на початку ХХ ст. (1917-1933 рр.) Лідія Олексіївна Тименко 39.6 КБ
Розвиток ліричних жанрів у поезії російського зарубіжжя 1920-х - 1930-х років К.В. Хінкіладзе 42.0 КБ
Розвиток синонімії в українській мові II половини XVII - I половини XVIII століття (на матеріалі ста Н.В. Заболотна 34.0 КБ
Розвиток системи кольоро- і світлопозначень у німецькій мові XVI - XIX ст. Ю.М. Ус 65.2 КБ
Розвиток системи фатичної метакомунікації в англійському дискурсі XVI - XX ст. Ю.В. Матюхіна 49.6 КБ
Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття Ю.А. Зацний 34.8 КБ
Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери XX - початку XXI століття Д.В. Василенко 52.6 КБ
Розвиток суспільно-політичної і юридичної лексики сучасної арабської літературної мови І.В. Сівков 34.6 КБ
Розвиток українського наукового стилю 20 - 30-х років ХХ століття (на матеріалі науково-технічних те І.В. Гавриш 32.7 КБ
Розвиток української лірики 20 - 30-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (проблематика та жанрово-стильові пош М.Ю. Козак 40.8 КБ
Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини ХVІ - ХVІІІ ст. на тлі правописної Т.Л. Видайчук 35.5 КБ
Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний Л.П. Солдатова 38.8 КБ
Розмір та частота вживання різних типів речень у німецькій мові (на матеріалі художньої прози та пуб Т.В. Бухінська 39.7 КБ
Рок-поезія: міф, ритуал й американська традиція у творчості Джима Моррісона Г.О. Коломієць 39.3 КБ
Роль "Українсько-руської Видавничої Спілки" (1899 - 1932) у формуванні національних засад редакційно Н.Б. Благовірна 36.6 КБ
Роль експресивності російського дитячого фольклору у формуванні мовної особистості дитини Наталія Василівна Зозуля 30.5 КБ
Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології А.Д. Олійник 39.9 КБ
Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному с Д.Р. Дуцик 25.1 КБ
Роль казки в становленні сприйняття художнього твору О.В. Тараненко 24.8 КБ
Роль мовної дискусії початку ХХ ст. у процесі формування літературних норм української мови Р.А. Трифонов 38.5 КБ
Роль параметричних прикметників із просторовою семантикою у формуванні лінгвального образу світу Т.А. Щебликіна 27.7 КБ
Роль ранніх світоглядно-естетичних маніфестацій Івана Франка в еволюції його творчості 1870 - 1880-х Р.Б. Чопик 46.7 КБ
Роль синтаксичних дериватів в організації і трансформаційних перетвореннях різних типів простих рече Марина Михайлівна Матліна 32.8 КБ
Роль центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні громадсько-політичних перетворень суспіль Алі Мабхут Саад Мулкат 30.6 КБ
Роман "Симеон Гордий" у системі історичних хронік Д.Балашова про "Государів Московських" Т.М. Пустовіт 37.5 КБ
Роман В.В.Вересаєва "В тупике" і епопея І.С.Шмельова "Солнце мертвых": проблематика та поетика П.Р. Ібадлаєв 36.9 КБ
Роман Джорджа Оруелла "1984" у контексті антиутопії першої половини XX століття Ю.А. Жаданов 22.2 КБ
Роман Дугласа Коупленда "Покоління X" як відображення нових художніх тенденцій в американській літер Н.Є. Полішко 39.6 КБ