Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 15, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць - К.В. Каток
Розроблено методи синтезу та досліджено властивості металовмісних кремнеземів з нанесеними наночастинками золота, срібла та металів підгрупи заліза (Co, Ni, Fe). На підставі використання прищеплених до поверхні кремнеземів кремній гідридних груп та їх відновлювальних властивостей розроблено методи одержання кремнеземів з іммобілізованими наночастинками золота та срібла. Показано, що варіюючи концентрацію взятої для відновлення солі металу, час відновлення та тип кремнеземних матриць, можна у певних межах регулювати розмір частинок металу, що утворюється. Встановлено, що кремнеземи з нанесеними наночастинками золота проявляють досить високу активність в реакції окиснення водню молекулярним киснем. Розроблено відтворювальну методику та досліджено формування стабільних колоїдів нанорозмірного срібла, вкритих кремнеземною оболонкою, за рахунок одночасного відновлення металу й утворення кремнезему в результаті гідролізу та конденсації тристоксисилану. З'ясовано, що наявність на поверхні кремнеземів наночастинок металу піролізу вуглеводнів, залежно від умов, ініціює ріст на поверхні вуглецевих наноструктур.

Методи і засоби відновлення та знищення інформації на жорстких магнітних дисках - С.Р. Коженевський
Розроблено методи синтезу та досліджено властивості металовмісних кремнеземів з нанесеними наночастинками золота, срібла та металів підгрупи заліза (Co, Ni, Fe). На підставі використання прищеплених до поверхні кремнеземів кремній гідридних груп та їх відновлювальних властивостей розроблено методи одержання кремнеземів з іммобілізованими наночастинками золота та срібла. Показано, що варіюючи концентрацію взятої для відновлення солі металу, час відновлення та тип кремнеземних матриць, можна у певних межах регулювати розмір частинок металу, що утворюється. Встановлено, що кремнеземи з нанесеними наночастинками золота проявляють досить високу активність в реакції окиснення водню молекулярним киснем. Розроблено відтворювальну методику та досліджено формування стабільних колоїдів нанорозмірного срібла, вкритих кремнеземною оболонкою, за рахунок одночасного відновлення металу й утворення кремнезему в результаті гідролізу та конденсації тристоксисилану. З'ясовано, що наявність на поверхні кремнеземів наночастинок металу піролізу вуглеводнів, залежно від умов, ініціює ріст на поверхні вуглецевих наноструктур.проститутки нижневартовск
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Поезія М.Філянського: особливості поетики І.Ф. Шапошникова 29.0 КБ
Поезія О.Ольжича: суб'єктна сфера, засоби вираження І.В. Шацький 31.4 КБ
Поезія Петра Скунця (художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя) П.В. Іванишин 39.9 КБ
Поезія Поля Верлена в українських перекладах О.Г. Крушинська 26.0 КБ
Поезія українських символістів перших десятиліть ХХ століття в типологічних відповідностях з англо-а Н.В. Авраменко 26.1 КБ
Поезія Шеймаса Хіні в історико-культурному контексті (60 - 70-ті рр. ХХ ст.) В.В. Яшкіна 64.7 КБ
Поезія Юлія Боршоша-Кум'ятського: ідейно-художня еволюція О.В. Кевешлігеті 37.6 КБ
Поезія Юргіса Балтрушайтіса В.В. Щербина 44.6 КБ
Поетика "Поза межами болю" Осипа Турянського А.Я. Печарський 27.9 КБ
Поетика Василя Голобородька О.В. Кузьменко 37.4 КБ
Поетика віршованих творів Юрія Федьковича В.В. Півторак 50.3 КБ
Поетика гіперроману у культурологічній та літературній перспективі (на прикладі романів М.Джойса, С. Катерина Павлівна Рітц-Ракул 55.0 КБ
Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) О.В. Кудряшова 36.8 КБ
Поетика двійництва у романах В. Набокова "Відчай" та "Запрошення до страти" С.І. Саєнко 38.0 КБ
Поетика драматургії Миколи Куліша 1927 - 1932 років І.М. Лисенко 40.2 КБ
Поетика експресіонізму в українській літературі 20 - 40-х років ХХ століття Л.Я. Петренко 40.3 КБ
Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка М.М. Челецька 37.0 КБ
Поетика і типологія англійської трагедії першої третини XVII сторіччя І.В. Летуновська 33.7 КБ
Поетика імені у творчості Томаса Гарді (уессекський цикл романів) А.О. Нєвструєва 44.5 КБ
Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі Т.М. Андрєєва 43.4 КБ
Поетика Інокентія Анненського як вираження екзистенціального світосприйняття Світлана Юріївна Пірошенко 33.6 КБ
Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) М.А. Беліченко 35.9 КБ
Поетика історичної прози Юліана Опільського С.С. Дзюрман 28.6 КБ
Поетика історіографічної металітератури Великобританії 1980 - 1990-х років Н.А. Сизоненко 41.0 КБ
Поетика керроллівського "нонсенсу" в історико-літературній перспективі М.Л. Ісакова 48.4 КБ
Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр. XX століття О.М. Бабич 45.8 КБ
Поетика Леоніда Талалая І.П. Прокоф'єв 33.0 КБ
Поетика лірики Івана Франка В.С. Корнійчук 72.5 КБ
Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика ХІХ - початку ХХ ст. Н.В. Зелінська 61.0 КБ
Поетика новел М.С.Гумільова 1907-1909 рр. Н.А. Золотухіна 45.5 КБ
Поетика новелістичної творчості Григора Тютюнника О.А. Лихачова 34.7 КБ
Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матері С.Г. Шурма 42.4 КБ
Поетика Оксани Лятуринської Тереза Петрівна Левчук 38.5 КБ
Поетика онімів у романі В.Набокова "Приглашение на казнь" Елла Олександрівна Кравченко 31.6 КБ
Поетика пейзажу в російській та китайській прозі першої третини ХХ століття (на матеріалі творів А.П У Хао 41.4 КБ
Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі "Книги подорожей") О.А. Юдін 32.3 КБ
Поетика повістей Миколи Хвильового І.К. Цюп'як 27.0 КБ
Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т.Стоппарда Л.Л. Мармазова 42.6 КБ
Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса О.В. Тупахіна 39.3 КБ
Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний аспект Надія Борисівна Кудря 49.7 КБ
Поетика прози Володимира Винниченка 1900 - 1910-х років О.В. Брайко 28.1 КБ
Поетика прози Григорія Сковороди Т.З. Александрович 42.0 КБ
Поетика прози Марка Черемшини В.М. Миронюк 33.2 КБ
Поетика прози Марселя Паньоля О.І. Кудінова 61.6 КБ
Поетика простору в творчості Тараса Шевченка О.В. Боронь 34.3 КБ
Поетика простору і часу в "малій" прозі М.О.Булгакова А.О. Лаврова 34.1 КБ
Поетика раннього Гоголя ("Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород") О.Д. Краснобаєва 33.7 КБ
Поетика романів Салмана Рушді Д.М. Мазін 33.7 КБ
Поетика романтичного історичного роману: "Собор Паризької богоматері" В.Гюго Н.С. Постова 35.5 КБ
Поетика романтичної прози Олександра Гріна А.М. Мазін 29.6 КБ
Поетика роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" В.П. Хархун 21.4 КБ
Поетика сатири А.Аверченка А.Ю. Нестеренко 61.1 КБ
Поетика світомислення Уласа Самчука Н.С. Плетенчук 42.6 КБ
Поетика символу в творчості М.Волошина О.В. Темна 37.9 КБ
Поетика сучасної української прози: особливості "нової хвилі" Т.М. Шевченко 32.3 КБ
Поетика та естетика З.М.Гіппіус О.В. Жарікова 32.3 КБ
Поетика та жанрова система прози М.Горького 1890 - початку 1900-х років Т.В. Надозірна 31.5 КБ
Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту А.В. Сажина 36.6 КБ
Поетика українських народних загадок Н.В. Салтовська 26.7 КБ
Поетика українських народних прикмет І.М. Пасічнюк 34.9 КБ
Поетика української весільної поезії Придунав'я В.В. Телеуця 254.2 КБ
Поетика української інтелектуальної прози 1960-90 рр. Н.В. Козачук (Синицька) 33.0 КБ
Поетика української мелодрами кінця ХІХ - початку ХХ ст. (за творами Л.Яновської, І.Тогобочного) К.В. Жукова 34.1 КБ
Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи О.В. Марчун 29.3 КБ
Поетика української світської новолатинської поезії доби пізнього середньовіччя та бароко О.М. Ситько 34.4 КБ
Поетика фрагменту і художня цілісність твору В.І. Костюк 31.6 КБ
Поетика характеротворення у прозі В.Дрозда Н.Б. Манюх 44.4 КБ
Поетика храму у творах художньої літератури (на матеріалі романів У.Голдінга "Шпиль" і Ю.Місіми "Зол А.Л. Захарова 37.8 КБ
Поетика художнього простору в романах Г. Філдінга О.О. Федосєєва 44.4 КБ
Поетика художнього простору у творчості Ольги Седакової Н.О. Москаленко 34.9 КБ
Поетика художньої прози В. Будзиновського Г.О. Александрова 38.2 КБ
Поетика художньої прози Йозефа Рота Г.І. Петросаняк 26.5 КБ
Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українських мовах Н.В. Чендей 80.8 КБ
Поетична семантика концептів "білий" - "чорний" (на матеріалі української лірики першої третини ХХ с О.Б. Кузьміна 38.8 КБ
Поетична спадщина Газаї Т.Б. Усеїнов 22.3 КБ
Поетична творчість М.Вінграновського 60-80-х років Т.В. Бахтіарова 39.9 КБ
Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал В.П. Семененко 46.3 КБ
Поетичний світ Арсенія Тарковського: культуроцентризм, поетологія, версифікація О.М. Оришака 46.1 КБ
Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації Д.В. Данильчук 36.0 КБ
Поетичний словник українських неокласиків М.В. Кудряшова 24.6 КБ
Поетологічна концепція М.С.Гумільова: історія становлення та форми реалізації О.В. Климова 36.2 КБ
Позиційна структура речень із займенниковими компонентами Т.А. Огарєнко 31.9 КБ
Поле збірних іменників у російській мові: особливості семантики та прагматики О.П. Мосьпан 33.4 КБ
Полісемія похідного слова: семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі префіксальних відіменник Т.С. Володіна 40.3 КБ
Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких політичних діячів кінця 20 століття М.О. Діденко 31.8 КБ
Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі С.Т. Онуфрів 35.1 КБ
Поліфункціональність метафори в індивідуальному стилі Юрія Клена Л.В. Макаренко 30.7 КБ
Полонізми в українській лексикографії 20 - 40-х рр. ХХ ст. В.В. Піддубна 40.5 КБ
Польська література в українській письменницькій критиці ХХ ст.: особливості рецепції та інтерпретац Оксана Іванівна Дирибало 38.0 КБ
Польська літературна критика раннього модернізму С.М. Яковенко 35.7 КБ
Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм Т.В. Довжок 81.1 КБ
Польська фразеологія з ономастичним компонентом А.М. Кравчук 23.4 КБ
Польсько-українська міжмовна омонімія М.А. Беднаж 28.6 КБ
Поняття добра і зла в художньому світі Винниченка-драматурга Т.М. Макарова 40.6 КБ
Поняття художньої єдності (на матеріалі оповідань М.О.Булгакова) С.П. Грушко 33.5 КБ
Поняття часу та його реалізація у німецькій мові (діахронічне дослідження) Л.М. Зощенко 40.5 КБ
Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської І.А. Меметов 30.1 КБ
Порівняння в ідіостилі М.О.Шолохова: функціонально-семантичний і прагматичний аспекти Л.І. М'яснянкіна 48.3 КБ
Порівняння в текстах українських перекладів святого письма І.І. Судук 40.9 КБ
Портретний опис у різних типах тексту Т.В. Насалевич 23.8 КБ
Посесивні дієслова в англійській і німецькій мовах Г.А. Чанишева 38.8 КБ
Постмодернізм в українській, польській та російській прозі: типологія образу-персонажа Л.Б. Лавринович 34.5 КБ
Постмодернізм і традиція: трансформація жанру в чарівній казці Людмили Петрушевської І.М. Колтухова 35.8 КБ
Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду XX ст.) Н.О. Ліхоманова 33.6 КБ
Постмодерністський образ світу (на матеріалі західноєвропейських та американських романів 80-х років Б.Я. Бігун 23.4 КБ
Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської С.А. Водолазька 31.4 КБ
Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами BE-, ENT-, ER-, VER-, ZER- у сучасній німецькій Н.А. Деркевич 45.8 КБ
Похідні іменники з категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові: семантичний та прагмат Н.А. Середа 45.6 КБ
Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовле Г.О. Пашковська 53.9 КБ
Походження назв населених пунктів Сумської області О.В. Іваненко 40.7 КБ
Прагмалінгвістичні аспекти літературно-критичної статті сучасної німецької публіцистики Т.В. Пєшкова 32.1 КБ
Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській А.П. Романченко 30.6 КБ
Прагмасемантичні особливості категорії оцінки в рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу "Tim Л.М. Киричук 21.5 КБ
Прагматика української офіційно-ділової документації XVI - XVII століть О.Г. Цехмейструк 53.8 КБ
Прагматико-комунікативні та лінгвостилістичні характеристики драматургічних текстів Томаса Бернгарда Наталія Семенівна Ольховська 36.7 КБ