Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 14, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами - Р.П. Мигущенко
Розроблено адаптивні системи управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами (БПТА) з розділенням фракцій продукту в ході ведення технологічного процесу, яка забезпечує досягнення та підтримання максимально можливого рівня цільової функції. Синтезовано статичну теплофізичну модель БПТА, отримано динамічну модель і модель обчислювача коефіцієнта корисної дії (ККД), подано класифікацію стану БПТА у просторі двох інформаційних ознак: середнього значення ККД і середнього квадратичного відхилення процесу зміни ККД і часі. Розроблено структуру системи управління, алгоритм функціонування координатора, вимірювальні перетворювачі температури та вологості, необхідні засоби для ефективної роботи БПТА.

Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках - В.П. Скляров
Розроблено адаптивні системи управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами (БПТА) з розділенням фракцій продукту в ході ведення технологічного процесу, яка забезпечує досягнення та підтримання максимально можливого рівня цільової функції. Синтезовано статичну теплофізичну модель БПТА, отримано динамічну модель і модель обчислювача коефіцієнта корисної дії (ККД), подано класифікацію стану БПТА у просторі двох інформаційних ознак: середнього значення ККД і середнього квадратичного відхилення процесу зміни ККД і часі. Розроблено структуру системи управління, алгоритм функціонування координатора, вимірювальні перетворювачі температури та вологості, необхідні засоби для ефективної роботи БПТА.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів Тетяна Миколаївна Антонченко 36.1 КБ
Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літератури кі О.Ю. Скнаріна 354.9 КБ
Особистість і система в романах Кена Кізі М.М. Рошко 34.8 КБ
Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (порівняльно-типологіч В.С. Кшевецький 38.3 КБ
Особливості асоціативно-образного мислення М. Коцюбинського-прозаїка Г.С. Сохань 41.6 КБ
Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німец Л.В. Гіков 46.7 КБ
Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українців: фонемний та фонетичний аспекти В.Ю. Кочубей 32.3 КБ
Особливості відображення іншомовної термінології в мовах-реципієнтах (на матеріалі термінології мене М.Г. Зеленцова 39.7 КБ
Особливості відтворення в перекладі гендерної ідентичності суб'єкта жіночого поетичного дискурсу (на О.Ф. Сизова 39.9 КБ
Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет (на прикладі інтернет-щоденників) С.В. Заборовська 44.2 КБ
Особливості декодування значень лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та В.М. Труб 56.5 КБ
Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови Ю.І. Кузнєцова 44.9 КБ
Особливості жанру та стилю драматургії Гарольда Пінтера А.С. Малій 42.6 КБ
Особливості індивідуального стилю Бориса Чичибабіна М.О. Зуєнко 37.0 КБ
Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки О.Д. Нефьодова 29.6 КБ
Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функцій у німецькомовних Н.Я. Бияк 46.0 КБ
Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда Олеся Василівна Петрусь 41.6 КБ
Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов О.В. Петрова 38.6 КБ
Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові Інна Василівна Тарасюк 37.0 КБ
Особливості переосмислення міфу про Алкмену та Амфітріона в літературі ХХ ст. Г.Ф. Драненко 32.8 КБ
Особливості побутування народнопісенної необрядової лірики Донецького Приазов'я Т.М. Сабельникова 36.4 КБ
Особливості поетики М.О.Волошина Л.М. Любімцева 26.8 КБ
Особливості поетики малої прози Еміля Золя В.В. Левенець 27.0 КБ
Особливості поетики малої прози Романа Іваничука Ю.В. Колядич 41.8 КБ
Особливості поетики та проблематика прози Ф.Дюрренматта З.І. Кучер 1.7 КБ
Особливості поетики творчості Джорджа Гасконя О.Є. Лілова 34.3 КБ
Особливості психологізму та жанрова своєрідність "Театрального роману" М.Булгакова Є.Ю. Полякова 38.3 КБ
Особливості психологізму українських народних пісень В.О. Білик 31.0 КБ
Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А Т.П. Кононенко 40.7 КБ
Особливості розвитку художньої системи Макса Фріша (на матеріалі прозових творів) О.П. Чертенко 39.9 КБ
Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові О.Є. Голод 31.5 КБ
Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології Т.Ф. Семашко 40.9 КБ
Особливості сприйняття творчості М.В.Гоголя в Ірані П. Мотамед 47.8 КБ
Особливості сюжету і фабули в структурі ліричного твору (на матеріалі української та російської поез Т.В. Полежаєва 28.9 КБ
Особливості формування сучасної російської термінології підприємництва К.О. Захарчук 59.0 КБ
Особливості формування та розвитку турецької та кримськотатарської суспільно-політичної лексики М. Арслан 38.7 КБ
Особливості фразеологічної мікросистеми "Мовлення" (на матеріалі субстантивних та дієслівних фразеол Л.Ш. Кубедінова 46.3 КБ
Особливості функціонування дієслів від латинських esse та stare у конструкціях з прикметниками у суч О.О. Курченко 43.9 КБ
Особливості функціонування польської мови в Україні у ХVІІ столітті (на матеріалі творів Лазаря Бара О.М. Лазаренко 33.6 КБ
Особливості функціонування сталих словосполук фразеологічного характеру у пресі української діаспори І.Ю. Сковронська 37.6 КБ
Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики Т.В. Катиш 32.0 КБ
Особливості християнської поезії в Західній Україні 20 - 40-х років ХХ століття: мотиви, жанри, поет Л.М. Гром'як 22.3 КБ
Особливості художнього простору та часу в романі А.Мердок "The Nice and The Good" О.М. Алісеєнко 30.4 КБ
Оцінка якості машинного перекладу А.В. Бірюков 34.5 КБ
Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти О.Л. Бєссонова 71.4 КБ
Оцінні найменування осіб в українській мові кінця XX - початку XXI ст. В.В. Нагель 46.5 КБ
Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект С.В. Олійник 55.8 КБ
Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалі період Л.В. Артемова 38.7 КБ
Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української "малої прози" кінця У.В. Соловій 83.8 КБ
П'єса М.Л.Кропивницького "Дай серцеві волю, заведе у неволю" в українському літературному і театраль М.С. Киричок 32.7 КБ
П'єса-притча. Генеза. Поетика Ю.В. Веремчук 40.8 КБ
П'єси з дією-засіданням у російській драматургії XVIII - XX ст. Генезис і динаміка розвитку А. Голькар 33.4 КБ
П'єси О.С.Пушкіна "Борис Годунов" та "Русалка": Актуалізація в жанрі лібретто К.А. Шпаковська 31.9 КБ
Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури В.М. Владимирова 34.5 КБ
Пантелеймон Куліш і літературний процес у Західній Україні 60-х - початку 70-х років XIX ст. О.О. Федорук 34.7 КБ
Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) П.О. Гуменюк 69.8 КБ
Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів С.М. Хопта 45.4 КБ
Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хві Н.М. Ліщинська 353.3 КБ
Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної І.В. Лімборський 80.5 КБ
Парадигматика категорії безвідносної міри ознаки в українській мові С.Є. Олійник 28.4 КБ
Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспе О.Ю. Жигадло 111.6 КБ
Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку А.А. Акуленко 44.2 КБ
Паремійний простір американської поезії XX ст.: лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти І.С. Гулідова 40.9 КБ
Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі А.М. Марченко 101.9 КБ
Пародійна творчість Д.Д.Мінаєва О.С. Кобринець 38.3 КБ
Пародійна творчість К.С.Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та ест В.В. Кисіль 39.2 КБ
Пародія та пародіювання у творчому світі І.С.Тургенєва Т.В. Мельнікова 25.6 КБ
Парцеляція в сучасній чеській літературній мові В.Є. Федонюк 37.9 КБ
Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ ст. Т.В. Шевченко 41.0 КБ
Пастиш і особливості художньої репрезентації в літературі постмодернізму Л.С. Бербенець 44.2 КБ
Педагогічна лексика української мови XVI - XVIII ст. О.Ю. Зелінська 38.0 КБ
Пейзажні мотиви і образи в художній системі російського символізму (К.Бальмонт, О.Блок) Го Шичан 32.4 КБ
Первинні фонологічні одиниці в системі консонантизму давньогерманських мов Р.В. Васько 61.4 КБ
Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою О.А. Ясинецька 37.6 КБ
Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці ХІХ - початку ХХ ст. (компара О.Б. Тетеріна 33.7 КБ
Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких е О.В. Бурда-Лассен 42.7 КБ
Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури Г.М. Косів 37.8 КБ
Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики Л.І. Вергун 35.3 КБ
Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) О.М. Палінська 33.7 КБ
Перервність і безперервність у російському літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ століття: си М.М. Рабовський 30.7 КБ
Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові Т.В. Любченко 50.2 КБ
Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80 - 90 років ХХ століття) Г.П. Євсєєва 38.1 КБ
Перифрази у творах О.Гончара: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти О.А. Копусь 73.1 КБ
Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в країні (на прикладі федеральних виборів до Ю.П. Мовчан 37.1 КБ
Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості О.М. Сушкова 32.3 КБ
Перформативні висловлення в українській історичній прозі Л.Р. Турик 38.6 КБ
Петро Одарченко як дослідник української літератури О.В. Двигун 47.7 КБ
Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів Л.І. Морозова 45.4 КБ
Питальне речення в історії англійської мови: структурний та прагматичний аспекти Л.П. Калитюк 41.2 КБ
Питальні речення в українському поетичному мовленні Н.В. Кондратенко 27.0 КБ
Південноволинсько-подільське діалектне порубіжжя (за матеріалами тваринницької лексики) Н.П. Шеремета 36.1 КБ
Південнослов'янська народна поезія (сербська, хорватська, болгарська) в українській літературній інт М.Ю. Карацуба 26.1 КБ
Північне наріччя української мови в XVI - XVII ст. Фонетика В.М. Мойсієнко 1.04 МБ
Північнонімецькі топоніми слов'янського походження Н.В. Марченко 36.6 КБ
Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний і видавничий аспекти (на матеріалах Євгенія Володимирівна Мохнач-Галицька 28.3 КБ
Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування Г.М. Семененко 35.2 КБ
Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі (Великобританії, Канад Марія Мирославівна Шимчишин 32.7 КБ
Пізні романи В.Голдінга: поетика і проблематика "відкритого твору" Ганна Сергіївна Стовба 46.5 КБ
Пікареска в російській прозі 20 - 30-х років ХХ століття: генезис, проблематика, поетика В.Д. Миленко 51.1 КБ
Пісенна культура українців Підляшшя: етнорегіональна специфіка, загальноукраїнський контекст В.Д. Головатюк 31.4 КБ
Пісні-хроніки: динаміка жанру О.І. Чікало 38.9 КБ
Плани змісту та повідомлення британського газетного новинного дискурсу (початок XXI століття) О.О. Кучерова 34.7 КБ
Пластичний образ у творчості М.Ю.Лермонтова: структура, семантика, функції О.І. Харитоненко 42.1 КБ
Побутові реалії Гомерової "Одіссеї" у перекладі (на матеріалі українських перекладів поеми) П.А. Содомора 32.7 КБ
Повістева творчість Богдана Лепкого. Типи нарації Віра Михайлівна Качмар 31.8 КБ
Повісті Бориса Харчука. Проблеми поетики І.Е. Співак 44.2 КБ
Повісті і романи І.Чендея: неореалістичний дискурс О.Б. Козій 28.6 КБ
Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос Т.М. Тищенко 36.2 КБ
Поезія Аркадія Казки та її місце в літературному процесі перших десятиліть XX ст. О.С. Деркачова 42.8 КБ
Поезія Василя Стуса: художня семантика і структура (на матеріалі збірки "Палімпсести") Г.О. Савчук 35.8 КБ
Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв'язків Е.Д. Циховська 46.9 КБ
Поезія І.Еренбурга у контексті російської поезії першої половини ХХ ст. М.Ю. Тарарак 44.6 КБ
Поезія Кристини Россетті у контексті естетики прерафаелітизму Є.С. Чернокова 44.6 КБ
Поезія Л.Ферлінгетті в контексті творчості бітників Л.Ю. Рагузіна 46.8 КБ
Поезія М.С.Гумільова і література Срібного століття: творчі зв'язки Ольга Олександрівна Вєрнік 33.9 КБ