Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 13, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного діапазону на дифракційних г - Н.О. Балахонова
Наведено результати теоретичних досліджень резонансних явищ для довільно-поляризованої монохроматичної пласкої хвилі, що падає під довільним кутом на одновимірну металеву гратку, яка складається з довільної кількості Фур'є-гармонік і створена методами гофрування поверхні або періодичної зміни комплексного показника заломлення. Досліджено випадки збудження одного або одночасно двох поверхневих поляритонів і множинного резонансу. Одержано залежність амплітуд дифрагованих хвиль від параметрів задачі (кута падіння, довжини хвилі, розмірів гратки) для довільної довжини світлової хвилі та таких матеріалів гратки, для яких поверхневий імпеданс має модуль уявної частини значно більший за його дійсну частину. З'ясовано умови виникнення різних резонансних ефектів, таких як трансформація поляризації, повне згасання дзеркального відбиття (ПЗДВ), однієї з хвиль або навіть усіх однорідних дифрагованих хвиль. Передбачено особливий випадок ПЗДВ довільно поляризованої хвилі. Виявлено три класи граток, для яких ПЗДВ здійснюється в одній, двох точках і на відрізку лінії у площині "кут падіння - довжина хвилі".

Дослідження концентрації напружень поблизу тонких кругових включень при динамічному навантаженні - Л.В. Вахоніна
Наведено результати теоретичних досліджень резонансних явищ для довільно-поляризованої монохроматичної пласкої хвилі, що падає під довільним кутом на одновимірну металеву гратку, яка складається з довільної кількості Фур'є-гармонік і створена методами гофрування поверхні або періодичної зміни комплексного показника заломлення. Досліджено випадки збудження одного або одночасно двох поверхневих поляритонів і множинного резонансу. Одержано залежність амплітуд дифрагованих хвиль від параметрів задачі (кута падіння, довжини хвилі, розмірів гратки) для довільної довжини світлової хвилі та таких матеріалів гратки, для яких поверхневий імпеданс має модуль уявної частини значно більший за його дійсну частину. З'ясовано умови виникнення різних резонансних ефектів, таких як трансформація поляризації, повне згасання дзеркального відбиття (ПЗДВ), однієї з хвиль або навіть усіх однорідних дифрагованих хвиль. Передбачено особливий випадок ПЗДВ довільно поляризованої хвилі. Виявлено три класи граток, для яких ПЗДВ здійснюється в одній, двох точках і на відрізку лінії у площині "кут падіння - довжина хвилі".
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Нейромережеві моделі вибору методів оцінювання параметрів регресійних залежностей в інформаційних уп В.Б. Рєпка 36.7 КБ
Нелінійні хвильові структури в моделях середовищ, що релаксують В.А. Владіміров 66.4 КБ
Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття О.О. Юрчук 35.5 КБ
Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака І.Б. Фрис 40.0 КБ
Неореалістична проза в сербській літературі 60-70-х років ХХ століття М.Б. Василишин 34.8 КБ
Неоромантизм Лесі Українки (Рецепція. Концепція особистості. Міфопоетика) Л.І. Скупейко 147.2 КБ
Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського Л.Б. Гижа 42.6 КБ
Неповнозначні лексичні комплекси української мови (структурно-семантичний і функціонально-стилістичн Лариса Валентинівна Бутко 36.9 КБ
Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристик Г.В. Давиденко 53.5 КБ
Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти О.С. Христенко 39.0 КБ
Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти Я.В. Мукатаєва 72.8 КБ
Німецькі емоційно-експресивні частки та їх відтворення українською мовою (на матеріалі українських п О.І. Кучма 43.1 КБ
Німецькі запозичення в угорських говірках Закарпатської області І.Ю. Туріс 41.1 КБ
Німецькі запозичення у російській мові Л.В. Гребінник 35.7 КБ
Німецькі приголосні у спонтанному мовленні: структурний і функціональний аспекти (екпериментально-фо О.П Рудківський 59.3 КБ
Німецькі прізвища Закарпаття Н.І. Головчак 41.7 КБ
Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини Б.І. Лабінська 48.8 КБ
Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації Л.Ф. Васильчук 45.3 КБ
Німецькомовна драматургія 60 - 80-х рр. XX ст.: своєрідність трансформації традиційних сюжетів та об Г.В. Фоміна 34.8 КБ
Німецькомовний простір творів Юрія Клена: конфлікт ідентичностей Руслана Ярославівна Жовтані 44.8 КБ
Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціо Е.Г. Балюта 33.3 КБ
Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу В.Р. Савчин 42.9 КБ
Новели В.Підмогильного: жанрово-стильова своєрідність О.В. Калініченко 27.7 КБ
Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості української малої прози кінця XIX - початку XX с О.В. Казанова 39.5 КБ
Новелістика М.Хвильового в контексті української прози початку XX століття І.Ю. Немченко 32.5 КБ
Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщини О.А. Мітчук 32.9 КБ
Нові явища у функціонально-стильовій диференціації безсполучникових складних речень в українській мо С.О. Марцин 32.6 КБ
Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі Г.В. Чорновол 41.4 КБ
Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С.Мірив А.О. Савенко 36.1 КБ
Номінативна ланка в середовищі українського обрядового гіпертексту Н.Б. Алатирєва 27.2 КБ
Номінативна та комунікативна природа українських паремій О.В. Дуденко 45.9 КБ
Номінативне поле "вираз обличчя" в сучасному англомовному художньому дискурсі: емотивний та прагмати Д.Ю. Кузнєцова 104.6 КБ
Номінативний аспект дитячого мовлення (на матеріалі французької, грецької, англійської та українсько О.О. Рульова 30.0 КБ
Номінативний простір "Ігровий вид спорту" в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та лінгвоку І.В. Недайнова 11.7 КБ
Номінативні поля соматизмів та відсоматичних утворень в українських діалектах Н.М. Дяченко 40.7 КБ
Номінативні процеси в українських східностепових говірках В.О. Дворянкін 41.8 КБ
Номінативно-когнітивні та семантико-дискурсивні характеристики термінів комерційного права в сучасні І.В. Сапожник 126.1 КБ
Номінативно-комунікативний аспект позначення усмішки як компонента невербальної поведінки (на матері О.А. Янова 31.9 КБ
Номінаційні процеси у ботанічній лексиці східнополіських говірок М.В. Поістогова 41.5 КБ
Номінація відрізків часу в різноструктурних онімічних просторах Чжоу Шао Бо 44.4 КБ
Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі Р.С. Омельковець 40.7 КБ
Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті Г.І. Гримашевич 834.4 КБ
Номінація особи у сатирично-гумористичних текстах Івана Франка та Володимира Самійленка Т.М. Наумова 29.8 КБ
Норма і варіативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови Г.В. Поліщук 33.5 КБ
Норма й узус перської мови у перекладній лексикології А.М. Бочарнікова 36.4 КБ
Нормативна концепція теорії редагування З.В. Партико 45.2 КБ
Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника Г.М. Волинець 47.5 КБ
Об'єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів Анастасія Сергіївна Птушка 38.6 КБ
Об'єктивація концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ у сучасному англомовному газетному дискурсі В.В. Кукушкін 39.1 КБ
Об'єктивація концепту робота у сучасному британському та американському художньому дискурсі О.М. Благодатна 63.0 КБ
Об'єктивне і суб'єктивне у жанрі літературної біографії Л.В. Мороз 36.9 КБ
Об'єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові С.М. Різник 39.0 КБ
Об'єктні синтаксеми в структурі простого речення О.Ф. Ледней 35.5 КБ
Образ "Чарівного" у французькій народній казці (лінгвокогнітивний аспект) К.П. Єсипович 61.1 КБ
Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція І.Ф. Кметь 37.3 КБ
Образ героя-естета в російській літературі XIX-XX ст. (генезис і типологія) М.І. Бабік 43.9 КБ
Образ землі в українському та світовому героїчному епосі Л.Т. Шурко 32.2 КБ
Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості і художній літературі Н.Г. Щербан 38.8 КБ
Образ Нестора Махна в творах українських письменників. Наукова достовірність і художній домисел В.П. Михайлюта 25.8 КБ
Образ світу в поезії Олега Ольжича А.Ю. Вонторський 37.1 КБ
Образ чарівної країни в романах Дж.Р.Р.Толкієна: лінгвоконгнітивний аналіз Д.М. Павкін 62.2 КБ
Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичний аспект) Людмила Едуардівна Петрухіна 38.2 КБ
Образна символіка у творах Т.Осьмачки С.Л. Чернюк 37.1 КБ
Образна система лірики Тараса Мельничука І.А. Зелененька 31.9 КБ
Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської В.А. Філінюк 27.5 КБ
Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект Л.І. Бєлєхова 53.8 КБ
Образні значення, які характеризують людину, у статичному та динамічному аспектах (на матеріалі відс Л.А. Субота 19.3 КБ
Обрядова весільна лексика польської мови Л.М. Бондарчук 34.2 КБ
Обрядова семантика слов'янських мов у зіставно-типологічному аспекті О.В. Тищенко 57.1 КБ
Обрядові номінації весільного циклу в українській, англійській і португальській мовах: семантика, ст О.І. Чайка 43.9 КБ
Обрядові побажання: структура і семантика тексту Г.В. Марченко 35.2 КБ
Обхідні календарно-обрядові пісні українців: структурно-семантичний та естетичний аспекти Г.В. Сокіл 38.0 КБ
Одеська періодична преса періоду визвольних змагань О.В. Пархітько 39.7 КБ
Одиничне та особливе в лексико-семантичних групах на позначення кольору в сучасній російській мові С.В. Іваненко 32.1 КБ
Односкладні речення із семантичним суб'єктом (на матеріалі поетичних текстів 50-х - 60-х рр. ХХ стол Л.М. Близнюк 38.2 КБ
Ойконімія Івано-Франківської області В.О. Яцій 46.1 КБ
Ойконімія Опілля ХІІ- ХХ ст. Віра Василівна Котович 39.5 КБ
Ойконімія Східного Поділля (XIV - XX ст.) Л.Л. Дика 34.4 КБ
Оказіоналізми в мові української преси 90-х років XX століття О.М. Турчак 35.6 КБ
Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти Т.Г. Юрченко 32.9 КБ
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти Ж.В. Колоїз 70.3 КБ
Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагмати О.М. Дорофєєва 35.3 КБ
Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань О.В. Косович 48.0 КБ
Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття Г.М. Вокальчук 58.5 КБ
Окличні висловлення в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика та функціонування І.П. Пініч 42.6 КБ
Олександр Грушевський - літературний критик та історик літератури І.В. Костюк 34.7 КБ
Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.): ідейно- художня еволюція Я.Б. Мельничук 32.4 КБ
Омоніми в сучасній кримськотатарській мові (на рівні лексем і словоформ) З.М. Саттарова 39.9 КБ
Омонімія незмінних класів слів О.П. Кушлик 54.5 КБ
Оніми в поетичних текстах шістдесятників: склад, структура, значення Т.М. Можарова 52.5 КБ
Онімікон у структурі ідіостилю (на матеріалі поезії Євгена Маланюка) Г.І. Мельник 46.0 КБ
Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Гри А.В. Соколова 36.4 КБ
Онімна та апелятивна номінація особи в малій прозі Івана Франка О.Р. Сколоздра 36.4 КБ
Онімний простір романів Ю.І.Яновського Г.В. Шотова-Ніколенко 42.8 КБ
Онірично-міфологічний дискурс прози Валерія Шевчука Т.Б. Жовновська 22.3 КБ
Ономасіологічна парадигма 'чоловік' у чеській та українській мовах А.М. Архангельська 85.7 КБ
Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках А.О. Скорофатова 43.9 КБ
Ономастика дитячих творів Роалда Дала О.Д. Петренко 33.3 КБ
Ономастика драматичних творів Лесі Українки Т.І. Крупеньова 35.5 КБ
Ономастика творів Ліни Костенко М.Р. Мельник 22.6 КБ
Ономастикон романів Дж. К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах М.В. Бережна 33.4 КБ
Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового О.О. Усова 30.8 КБ
Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів XIX - XX ст.) Л.В. Литвин 58.8 КБ
Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) О.О. Порпуліт 20.4 КБ
Онтологічний дискурс драматургії О. Олеся Г.М. Сапожникова 44.4 КБ
Онтологічні й культурно-історичні універсалії в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. О.В. Пашник 37.4 КБ
Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах Т.Є. Набережнєва 42.3 КБ
Описові предикати спеціальної сфери комунікації у системно-функціональному та когнітивному аспектах І.В. Острецова 50.8 КБ
Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти Р.І. Савчук 40.2 КБ
Опозиція "автор-герой" як жанротворчий чинник Я.В. Масалха 32.8 КБ
Опозиція фольклорної і літературної інтерпретації постаті Сави Чалого Ірина Андріївна Ярошевич 37.9 КБ
Оригінальна радіоп'єса: історія, теорія, практика І.А. Хоменко 30.0 КБ
Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) С.І. Потапенко 70.0 КБ
Освоєння англомовних запозичень в українській науково-технічній термінології І.П. Скорейко-Свірська 38.8 КБ
Основні принципи символістської суб'єктивної критики в творчості Д.Мережковського 90-х років ХІХ сто М.О. Хуберт 32.5 КБ