Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 12, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Антропогенові уніоніди південно-західної частини Східно-Європейської платформи - В.В. Рудюк
Досліджено геолого-геоморфологіні умови місцезнаходжень уніонід в алювіальних, озерних, озерно-лиманних відкладах різного віку долин річок Дністер, Дунай, Дніпро, Південний Буг і Приазов'я. Опрацьовано збори викопних решток уніонід з 40 місцнезнаходжень, проведено їх монографічне вивчення. Виявлено основні напрямки просторової еволюції. Монографічно описано 50 видів уніонід, з яких 9 видів і 3 підвиди є новими для науки. Обгрунтовано суть змішаного характеру фауни малюсків з алювію II, III, V терас, по-новому інтерпретовано їх вік. Уточнено системний склад і віковий інтервал виділених А.Л.Чепалигою фауністичних комплексів, проведено стратифікацію та кореляцію четвертинних алювіальних відкладів.

Безскелетні Metazoa та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення - А.Ш. Мєнасова
Досліджено геолого-геоморфологіні умови місцезнаходжень уніонід в алювіальних, озерних, озерно-лиманних відкладах різного віку долин річок Дністер, Дунай, Дніпро, Південний Буг і Приазов'я. Опрацьовано збори викопних решток уніонід з 40 місцнезнаходжень, проведено їх монографічне вивчення. Виявлено основні напрямки просторової еволюції. Монографічно описано 50 видів уніонід, з яких 9 видів і 3 підвиди є новими для науки. Обгрунтовано суть змішаного характеру фауни малюсків з алювію II, III, V терас, по-новому інтерпретовано їх вік. Уточнено системний склад і віковий інтервал виділених А.Л.Чепалигою фауністичних комплексів, проведено стратифікацію та кореляцію четвертинних алювіальних відкладів.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових до Наталія Євгенівна Коваль 35.6 КБ
Мовні засоби вираження авторської модальності (на матеріалі англійської сатиричної літератури XX сто І.В. Розова 43.0 КБ
Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса Ю.В. Андрійченко 41.8 КБ
Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної ан Олексій Олександрович Борисов 84.7 КБ
Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові Л.В. Кардаш 48.4 КБ
Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О.С.Гріна) Т.О. Дегтярьова 29.5 КБ
Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі О.М. Калита 37.4 КБ
Мовні засоби вираження символу (на матеріалі російської поезії символізму) Н.М. Сиромля 32.6 КБ
Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоа О.С. Колесник 33.5 КБ
Мовні засоби відображення ситуації зміна матримоніального стану в англійській художній прозі XX стол Валентина Володимирівна Якуба 40.5 КБ
Мовні засоби відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публ І.С. Горобець 54.8 КБ
Мовні засоби втілення концептосфери роману В.В.Набокова "Дар" Ю.А. Фадеєва 35.1 КБ
Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалі друкованих російськомовних Г.М. Подшивайлова 42.3 КБ
Мовні засоби репрезентації концепту краса в поезії українських шістдесятників О.М. Цапок 31.4 КБ
Мовні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П.Г.Вуд А.Є. Болдирева 41.4 КБ
Мовні засоби створення комічного ефекту в короткому оповіданні (на матеріалі творів О.Генрі, Е.Кестн Л.М. Пєсоріна 54.1 КБ
Мовні засоби та риторичні прийоми діалогізації сучасного публіцистичного монологу К.В. Ковтун 33.7 КБ
Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини Х О.А. Шумейко 46.7 КБ
Мовні особливості почаївського стародруку "Книжиця для господарства" 1788р.(Фонетика. Морфологія) О.О. Литвиненко 52.4 КБ
Мовні символи у творчості письменників Буковини кінця ХІХ - початку ХХ ст. М.І. Івасюта 33.7 КБ
Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа О.С. Волинчик 28.2 КБ
Мовні формули у дипломатичних текстах сучасної української мови (функціонально-стилістичний аналіз) О.М. Мацько 40.3 КБ
Мовно-стилістичні засоби відображення біблійних мотивів у повоєнному американському романі Н.В. Черкас 33.1 КБ
Мовно-стилістичні особливості створення портрета персонажа в іспанській художній літературі XIX - XX Н.В. Бохун 41.3 КБ
Мовностилістична організація роману Ф.М.Достоєвського "Принижені і зневажені" Г.В. Лук'янова 35.6 КБ
Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях О.Б. Шонь 41.0 КБ
Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) В.В. Слінчук 39.3 КБ
Мовознавча спадщина Василя Чапленка І.П. Мамчич 40.0 КБ
Мовостиль українського поетичного бароко І.Г. Гуцуляк 38.4 КБ
Мовотворчість поетів-"неокласиків" та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів українськ О.В. Коваль 38.6 КБ
Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм І.В. Піддубська 34.4 КБ
Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англ З.О. Ігіна 46.8 КБ
Модальні частки в сучасній англійській мові (сполучуваність, парадигматика та вживання) А.В. Кушнірик 39.7 КБ
Модальність у вираженні об'єктно-з'ясувальних відношень О.Л. Доценко 42.0 КБ
Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття О.Д. Харлан 82.4 КБ
Моделі часу в поезії Арсенія Тарковського Л.В. Мірошнік 34.7 КБ
Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського І.М. Лівенко 47.9 КБ
Моделювання емпатії в сучасній українській мові Т.Ю. Ковалевська 57.9 КБ
Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) Г.А. Черненко 31.0 КБ
Модерна концепція мистецтва у творчості Лесі Українки І.А. Веретейченко 39.2 КБ
Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст. О.М. Журенко 43.1 КБ
Модернізм в українській прозі 1920-х років: генезис, поетика, стратегії Р.В. Мовчан 132.6 КБ
Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація О.О. Мельник 49.4 КБ
Модерністські тенденції у поезії "Молодої музи" О.П. Шегеда 42.5 КБ
Модифікація жанру біографії у творчості Пітера Акройда Г.Л. Колесник 45.8 КБ
Модифікація жанру сімейного роману в творчості Енн Тайлер Г.С. Покидько 41.1 КБ
Модус і диктум у структурі речення В.Д. Шинкарук 68.6 КБ
Модусні смисли у старокиївській літературній мові другої половини ХVІ - першої половини ХVІІ ст. О.І. Ніка 109.8 КБ
Молода поезія 90-х рр. XX ст.: проблеми художнього світобачення Ю.В. Логвиненко 46.2 КБ
Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м.Херсона С.А. Мартос 36.2 КБ
Монолог персонажа як різновид зображеної комунікації (на матеріалі англомовної художньої прози) О.Р. Четверікова 32.8 КБ
Морально-етичні концепти в творах Г.Ф.Квітки-Основ'яненка та американській літературі кінця XVIII - Т.Я. Лаврієнко 42.0 КБ
Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки Т.І. Вірченко 36.6 КБ
Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) Наталія Вікторівна Рогачова 42.1 КБ
Морфологічні особливості мови східнослов'янського літописання XYII ст. (на матеріалі Єсиповського лі І.В. Жогіна 35.1 КБ
Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ви-, пере-, по- Л.Г. Кіндей 27.4 КБ
Морфонологія віддієслівного словотворення (на матеріалі словотвірних гнізд з вершинами-дієсловами та Г.М. Потапова 31.4 КБ
Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові М.Ю. Федурко 69.3 КБ
Мотив "марнота марнот" в українській поезії другої половини XVII - початку XVIII століття О.В. Зосімова 39.9 КБ
Мотив каяття в романній прозі Ф.М.Достоєвського М.В. Норець 38.3 КБ
Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах Л.С. Ніколаєнко 38.8 КБ
Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російс Сердюк 35.3 КБ
Мотиваційні і структурні типи назв професій в англійській та українській мовах С.С. Риженко 47.1 КБ
Мотивація англійських ентомонімів у когнітивно-ономасіологічному висвітленні О.В. Коновалова 34.3 КБ
Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови (відіменникові д В.М. Васильченко 40.3 КБ
Мотивація російських відсубстантивних прислівників у когнітивно- ономасіологічному аспекті І.М. Литвин 29.7 КБ
Мотиви заходу та сходу у прозі І.О.Буніна Г.Д. Рожкова 41.4 КБ
Мотивна структура роману Ф.М.Достоєвського "Біси" Н.С. Полулях 36.4 КБ
Наголошення прикметників, займенників, числівників та прислівників в "Енеїді" І.Котляревського В.В. Желязкова 29.6 КБ
Назви військової форми одягу в українській мові Ніна Олександрівна Яценко 32.0 КБ
Назви їжі й кухонного начиння в південних ужансько-латорицьких угорських говірках Закарпатської обла Л.Л. Ур 38.7 КБ
Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах Е.Д. Гоца 33.6 КБ
Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування І.В. Гайдаєнко 28.4 КБ
Назви одягу в східностепових говірках Донеччини Н.Б. Клименко 22.6 КБ
Назви одягу в угорських говорах Закарпаття М.Ж. Дєрке 32.6 КБ
Назви осіб у сучасній словацькій літературній мові: словотвірний аспект Л.Т. Буднікова 39.1 КБ
Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові XIV - XVII століть С.А. Яценко 45.7 КБ
Назви сільськогосподарських угідь і процесів їх обробітку в українській мові Л.М. Голіченко 46.1 КБ
Найменування осіб за родом діяльності в сучасній російській мові (економіко-правова сфера) О.О. Конопелькіна 38.6 КБ
Найменування осіб у російськомовній Інтернет-комунікації: структурний і семантичний аспекти Г.В. Ходоренко 35.6 КБ
Наратив малої прози Олеся Гончара Л.О. Козакова 44.0 КБ
Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового М.І. Руденко 31.6 КБ
Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху О.А. Лященко 28.5 КБ
Наративні моделі у прозі Валер'яна Підмогильного Л.М. Деркач 35.4 КБ
Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач Т.Ю. Черкашина 360.4 КБ
Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця XIX - початку XX століть) Л.В. Мацевко-Бекерська 72.9 КБ
Наративні структури в українській новелістиці 80 - 90-х років ХХ ст. (типологія та внутрішньотекстов В.Г. Сірук 49.2 КБ
Нарис у співвідношенні з жанрами російської оповідної прози кінця ХІХ - початку ХХ століть О.О. Гусєва 32.0 КБ
Народ як протоперсонаж епічного висловлювання (на матеріалі романної прози Валерія Шевчука) О.В. Горлова 32.7 КБ
Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування Д.Д. Жмундуляк 28.7 КБ
Народна проза Куп'янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ І.В. Неїло 33.4 КБ
Народна топонімічна проза Західного Полісся: синхронічний аспект Н.В. Шкляєва 32.5 КБ
Наскрізні теми, мотиви та образи у художній прозі М.О.Некрасова А.О. Ломакін 37.3 КБ
Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) Р.В. Хвощевський 37.4 КБ
Наукова методологія О.Котляревського: генеза, еволюція, трансформації Н.В. Зінченко 28.9 КБ
Наукова спадщина Л.П.Жуковської - історика російської мови та писемності О.О. Кон 26.2 КБ
Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей В.Й. Чикут 33.2 КБ
Науково-теоретичні засади фольклористичної діяльності Михайла Максимовича Валентина Володимирівна Федас 35.8 КБ
Науково-фантастичний дискурс А.Азімова: структурна організація та ідейно-смисловий зміст Т.П. Виродова 40.2 КБ
Національна ідентичність літератури у трактуванні Євгена Маланюка О.Р. Омельчук 38.9 КБ
Національна специфіка семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом І.Л. Покровська 33.3 КБ
Національна специфіка семантики фітомінів в українській, англійській та німецькій мовах (контрастивн І.Е. Подолян 36.8 КБ
Національне і загальнолюдське в естетичній інтерпретації Лесі Українки (на матеріалі ліричних творів Л.Д. Чикур 20.3 КБ
Національний міфосвіт поезії Б.-І.Антонича: аспект художнього образу-символу О.Б. Пономаренко 39.0 КБ
Національний сенс екзистенціалів у поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української П.В. Іванишин 63.7 КБ
Національні стереотипи в англо-німецьких відносинах: лінгвокультурний аспект Т.Л. Кацберт 48.5 КБ
Національно-культурна своєрідність семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у су О.А. Зубач 37.7 КБ
Національно-культурна специфіка назв птахів в українській та німецькій мовах Л.В. Дробаха 39.9 КБ
Національно-культурний компонент у лексиці українських народних казок О.В. Масло 45.5 КБ
Національно-культурний компонент у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Д.Л.Мордовця "Са В.Ю. Пустовіт 32.3 КБ
Національно-культурні коннотації іменувань найвищих державних правителів (на матеріалі творів О.С.Пу Л.М. Захарова 25.5 КБ
Національно-марковані концепти в британській мовній картині світу XX століття О.В. Городецька 40.1 КБ
Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки) М.В. Шевчук 31.9 КБ
Невербальні та вербальні засоби екстеріоризації силенціального ефекту в англомовному художньому диск Т. О. Анохіна 28.8 КБ
Негативна етична оцінка в контекстах осуду (на матеріалі сучасної публіцистики) Л.О. Гусліста 29.3 КБ