Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розробка методів синтезу рацемічних та оптично активних фторовмісних beta-амінокіслот - Н.О. Фокіна


Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур - Ю.І. Дорошенко
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Метафізичні інтенції української повісті 20-х років ХХ століття В.М. Терещенко 29.5 КБ
Метафора в літературознавчому тексті 90-х років XX ст.: семантика, структура, функції Т.В. Деркач 35.6 КБ
Метафора в поетичному дискурсі Івана Драча Л.Ю. Тиха 36.4 КБ
Метафора в структурі художньої свідомості Ю.В. Тимошенко 28.9 КБ
Метафора в українському політичному дискурсі (за матеріалами сучасної періодики) Х.П. Дацишин 39.6 КБ
Метафора і символ у поетичному ідіостилі Тодося Осьмачки Н.О. Лисенко 33.4 КБ
Метафора І.Калинця: інтертекстуальний аспект Т.О. Кулініч 33.3 КБ
Метафора у сфері сучасної української політичної комунікації О.М. Чадюк 37.2 КБ
Метафора як семантична універсалія О.О. Балабан 76.9 КБ
Метафорична реалізація концепту ПОЛІТИКА в сучасному англомовному політичному дискурсі Марина Олександрівна Васильєва 44.6 КБ
Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові Тетяна Миколаївна Сукаленко 57.2 КБ
Метафоричні процеси у формуванні української економічної лексики О.П. Винник 39.1 КБ
Метафоричні структури у творчості поетів Празької школи Л.Я. Дмитришин 39.8 КБ
Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі укр Я.В. Кривонос 31.6 КБ
Метонімічні зміщення у вираженні означальних, об'єктних і суб'єктних відношень в українській мові Г.С. Кузан 25.4 КБ
Метонімічні переноси на позначення людини в англійській і українській мовах А.Г. Удинська 38.9 КБ
Метонімія як спосіб вторинної номінації у мові друкованих засобів інформації В.В. Зайцева 60.0 КБ
Механізми утворення та закономірності вторинної номінації англійської загальнонаукової дієслівної ле С.В. Шепітько 52.4 КБ
Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові І.Е. Сніховська 40.0 КБ
Микола Устиянович і його творчість у контексті літератури українського романтизму Л.О. Гулевич 31.5 КБ
Мистецька періодика Одеси другого десятиріччя XX ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаці О.І. Хобта 36.3 КБ
Мистецький український рух: модернізація літературної традиції і модернізм Н.В. Лисенко-Ковальова 43.6 КБ
Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881 - 1883) в полеміці з російською соціалістичною жур Н.С. Заверющенко 29.2 КБ
Михайло Мочульський у літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст. Н.Л. Ощипок 29.2 КБ
Михайло Павлик - літературний критик і перекладач Л.Б. Приймак 27.7 КБ
Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії перекладу (на матеріалі німецької та укра О.А. Шаблій 42.0 КБ
Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій О.В. Гресько 31.1 КБ
Міжнародний відділ новин на телебаченні: організаційний, жанрово-творчий і технологічний потенціал М.В. Малий 33.0 КБ
Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект Н.К. Кравченко 50.1 КБ
Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів) А.В. Грицьків 38.2 КБ
Мікроконцептосфера Святки в українській мовній картині світу Наталя Володимирівна Плотнікова 56.8 КБ
Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) В.Ф. Баньоі 54.1 КБ
Мікротопонімія Західного Поділля Н.І. Лісняк 43.0 КБ
Мікротопонімія Кіровограда Р.О. Ляшенко 38.7 КБ
Мікротопономія Сколівщини Н.В. Сокіл 31.8 КБ
Містична символіка як художній компонент романтизму (за матеріалами творів російських поетів-романти О.А. Сорокін 27.4 КБ
Міф про Росію у французькій літературі першої половини ХІХ століття В.В. Орехов 29.2 КБ
Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ - початку XXI ст. О.Є. Бондарева 92.4 КБ
Міф та національна ідея у творчості Василя Пачовського І.А. Хижняк 35.8 КБ
Міф у художньому світі Євгена Маланюка О.О. Кухар 32.9 КБ
Міф, архетип, традиційний образ в інтелектуальному романі 20-30-х рр. ХХ ст. Ю.А. Ганошенко 37.7 КБ
Міфічний квест у літературній спадщині Дж. Р. Р. Толкіна О.В. Тихомирова 40.1 КБ
Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки Мирослава Петрівна Вовк 41.5 КБ
Міфологема Каїна в українській літературі ХІХ - ХХ століть С.І. Вардеванян 28.1 КБ
Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі Т.В. Федотова 32.2 КБ
Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторі Ю.В. Вишницька 30.4 КБ
Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації Т.П. Шестопалова 37.7 КБ
Міфологізм Марини Цвєтаєвої в історико-літературному контексті Л.В. Тишковська 27.9 КБ
Міфологізм творчого мислення Ю. Яновського-романіста Н.К. Коробкова 50.0 КБ
Міфологічна парадигма художнього мислення І.М. Зварич 67.7 КБ
Міфологічний аспект метафори у російському публіцистичному дискурсі Н.В. Солодовнікова 30.8 КБ
Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса О.М. Дякун 39.7 КБ
Міфологічний дискурс у романах Ж.-М.Г.Ле Клезіо та Тагара Бен Джелуна В.В. М'ястківська 31.9 КБ
Міфологічний оніризм у творчості Жерара де Нерваля В.В. Баняс 42.7 КБ
Міфологічний фольклоризм в українській літературі початку XX століття (на матеріалі творів Ольги Коб Р.В. Марків 34.9 КБ
Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин С.Д. Карпенко 29.4 КБ
Міфологічні образи народної прози: еволюція художнього мислення Т.В. Полковенко 33.3 КБ
Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки М.І. Сулятицький 33.3 КБ
Міфопоетика драматургії абсурду (на матеріалі драматичних творів Семюеля Беккета) О.В. Коляда 37.7 КБ
Міфопоетика епіки В.Дрозда Л.І. Яшина 25.9 КБ
Міфопоетика й інтертекст прози Л.Андреєва А.А. Рубан 36.2 КБ
Міфопоетика М.Є.Салтикова-Щедріна ("Історія одного міста", "Пани Головльови", "Казки") М.Й. Назаренко 38.2 КБ
Міфопоетика метаморфози і способи її об'єктивації у художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (н Л.Ю. Дикарева 33.6 КБ
Міфопоетика творчості Д.Г.Лоуренса Н.В. Глінка 38.6 КБ
Міфопоетика творчості М.М.Коцюбинського Т.В. Саяпіна 33.6 КБ
Міфопоетична інтерпретація літературного і фольклорного твору: тенденції в історії російської літера О.С. Киченко 69.2 КБ
Міфопоетична модель світу в поезії Василя Герасим'юка В.Є Копиця 122.6 КБ
Міфопоетична парадигма в російській преромантичній і романтичній прозі 20 - 40-х років XIX століття В.Б. Мусій 79.3 КБ
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській "прозі про землю" кінця ХІХ - першої тре А.І. Гурдуз 39.7 КБ
Міфопоетичний аспект семантики оповідань А.Платонова А.В. Тарлєва 30.1 КБ
Міфопоетичний світ Роберта Грейвса Едіс Каримівна Джапарова 56.3 КБ
Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф про Кримську війну 1853-1856 років у літературі Н.А. Іщенко 75.2 КБ
Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, тезаурус Т.В. Монахова 37.8 КБ
Мова дитячого фольклору. Структурний та прагматичний аспекти (Віршовані жанри) О.В. Грайворонська 20.9 КБ
Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгвокультурному аспекті В.Б. Білоус 38.3 КБ
Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті О.А. Семенюк 57.2 КБ
Мова і стиль творів Бориса Грінченка М.В. Кравченко 38.1 КБ
Мова проповідей Йосифа Сліпого О.І. Петришина 34.8 КБ
Мова публіцистики Івана Багряного О.Є. Клєщова 36.0 КБ
Мова ранніх творів Володимира Винниченка Л.О. Науменко 29.8 КБ
Мова творів Миколи Чернявського Ю.В. Датченко 35.3 КБ
Мова українських перекладів І.Мацинського Т.В. Ліхтей 26.8 КБ
Мова української духовної поезії XVIII - початку XIX століття І.С. Грималовський 32.3 КБ
Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі Г.В. Завражина 35.4 КБ
Мовленнєва структура образу автора у творчості Юрія Федьковича О.В. Криштанович 37.4 КБ
Мовленнєве вираження статусу адресата в англомовному художньому дискурсі закоханих О.В. Ємельянова 33.6 КБ
Мовленнєвий акт іронії в англійській мові (на матеріалі художньої літератури ХVI та ХХ століть) Т.П. Андрієнко 32.1 КБ
Мовленнєві акти з перформативними виразами в сучасній німецькій мові Т.В. Терещенко 31.1 КБ
Мовленнєві акти офератив і деклінатив у системі мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) Т.М. Пудровська 29.0 КБ
Мовленнєві тактики в репертуарі російської мовної особистості (на матеріалі комунікативної ситуації Г.П. Божко 26.3 КБ
Мовна атракція в різних дискурсивних виявах Т.Ф. Фільчук 37.6 КБ
Мовна гра як засіб поетики власних назв Н.В. Мудрова 37.8 КБ
Мовна майстерність Миколи Зерова Л.В. Зіневич 39.7 КБ
Мовна модель поетичного світу В.Самійленка О.А. Малахова 41.2 КБ
Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології Ольга Іванівна Радченко 32.3 КБ
Мовна об'єктивація концепції Бог в англійському дискурсі XIV - XX століть Г.В. Поліна 41.4 КБ
Мовна особистість автора у науково-гуманітарному тексті XIX ст. (комунікативний, культурологічний, о І.А. Синиця 65.3 КБ
Мовна особистість Пантелеймона Куліша Т.І. Должикова 36.0 КБ
Мовна особистість у художній прозі Дж.Голсуорсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти (на матер І.А. Морякіна 65.9 КБ
Мовна особистість Уласа Самчука (світоглядна орієнтація і мовотворчість) В.Ф. Стецій 34.1 КБ
Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі В.В. Зірка 58.9 КБ
Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Киє Т.М. Бурда 85.5 КБ
Мовна політика Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР О.М. Данилевська 32.9 КБ
Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне Н.В. Руда 43.1 КБ
Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х - початок 2000-х років) І.І. Брага 38.5 КБ
Мовна ситуація західноєвропейського середньовіччя в аспекті мовно- культурної взаємодії М.А. Собуцький 66.0 КБ
Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. і розвиток української літературної мови Л.О. Ткач 77.7 КБ
Мовна специфіка арабських комерційних документів Сергій Миколайович Боднар 23.2 КБ
Мовна структура української народної загадки (семантичний і синтаксичний аспекти) Г.А. Онищенко 30.7 КБ
Мовна творчість Трохима Зіньківського в контексті творення літературних норм української мови другої Г.М. Школа 40.4 КБ
Мовне вираження концепту "час" у поезії Т.Г.Шевченка Ю.О. Дем'янова 49.3 КБ
Мовний антропоцентризм французького речення Г.Я. Назаревич 32.7 КБ
Мовний етикет угорського населення Закарпаття Д.В. Гульпа 47.3 КБ
Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах О.В. Барабаш-Ревак 41.0 КБ
Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму А.В. Моклиця 54.4 КБ