Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Біоценотичне обгрунтування інтегрованого захисту плодового саду від шкідників в Лісостепу України - В.Ф. Дрозда
Упроваджено до садівницької практики науково обгрунтовані інтегровані системи захисту плодового саду. З'ясовано, що складові частини таких систем - оригінальні біопрепарати, створені на основі ентомопатогенних грибів, вірусів, мікроспорідій, паразитів гусениць і лялечок листокруток та інших лускокрилих, аскогастер, мікродус, ітоплектіс, апантелес, вирощених за оригінальними технологіями. Запропоновано оригінальні технології вирощування хазяїв ентомофагів: зернової молі, корисних шовкопрядів. Обгрунтовано оригінальну гіпотезу про існування універсального механізму, який сприяє перекодуванню екологічної інформації про стан навколишнього середовища видовим складом і концентрацією фітогормонів. Зазначено, що останні синхронізують сезонний розвиток рослин з розвитком комах, оскільки така структура забезпечує найбільш вигідну форму інформаційного контакту комах з середовищем. Встановлено, що бездіапаузний розвиток комах відбувається за умови переважаючого вмісту в рослинах фітогормонів - активаторів росту (ауксинів, гіберелінів і цитокінінів). Доведено, що достатній вміст у рослинах абсцизинів та етилену (інгібіторів росту рослин) створює передумови для формування особин у популяціях комах. Зроблено висновок, що узгоджена взаємодія розвитку рослин і комах контролюється єдиним універсальним механізмом - фітогормональним статусом рослин.

Гідродинаміка просторових коливань напівзанурюваної платформи у штормових умовах - І.М. Морева
Упроваджено до садівницької практики науково обгрунтовані інтегровані системи захисту плодового саду. З'ясовано, що складові частини таких систем - оригінальні біопрепарати, створені на основі ентомопатогенних грибів, вірусів, мікроспорідій, паразитів гусениць і лялечок листокруток та інших лускокрилих, аскогастер, мікродус, ітоплектіс, апантелес, вирощених за оригінальними технологіями. Запропоновано оригінальні технології вирощування хазяїв ентомофагів: зернової молі, корисних шовкопрядів. Обгрунтовано оригінальну гіпотезу про існування універсального механізму, який сприяє перекодуванню екологічної інформації про стан навколишнього середовища видовим складом і концентрацією фітогормонів. Зазначено, що останні синхронізують сезонний розвиток рослин з розвитком комах, оскільки така структура забезпечує найбільш вигідну форму інформаційного контакту комах з середовищем. Встановлено, що бездіапаузний розвиток комах відбувається за умови переважаючого вмісту в рослинах фітогормонів - активаторів росту (ауксинів, гіберелінів і цитокінінів). Доведено, що достатній вміст у рослинах абсцизинів та етилену (інгібіторів росту рослин) створює передумови для формування особин у популяціях комах. Зроблено висновок, що узгоджена взаємодія розвитку рослин і комах контролюється єдиним універсальним механізмом - фітогормональним статусом рослин.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Неоромантизм Лесі Українки (Рецепція. Концепція особистості. Міфопоетика) 209 Л.І. Скупейко 147.2 КБ
Сучасний український медичний дискурс 158 Н.П. Литвиненко 66.9 КБ
Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування 92 М.Б. Вербенєц 36.3 КБ
Історія українського перекладознавства ХХ ст.: ключові проблеми та періодизація 83 Т.В. Шмігер 43.3 КБ
Фразеологія у системі мови 77 Я.А. Баран 33.8 КБ
Відтворення власних назв у перекладі 76 А.Г. Гудманян 54.5 КБ
Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю 76 І.А. Насмінчук 32.8 КБ
Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів 76 Т.Г. Бондаренко 35.2 КБ
Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі 71 Л.В. Солощук 178.6 КБ
Західноукраїнська проза 20 - 30-х років ХХ століття: проблема неоромантизму (О.Турянський, Р.Купчинс 70 Л.І. Лебедівна 34.2 КБ
Концепт "воля" в українській мовній картині світу 69 О.О. Яцкевич 46.2 КБ
Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови) 58 С.М. Почепинська 42.4 КБ
Англійська лексика моди ХХ - ХХІ ст. 57 Г.М. Коваленко 43.9 КБ
Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу 56 І.В. Андрусяк 36.1 КБ
Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ сто 56 О.І. Сушко 29.4 КБ
Українське низове бароко: поетика стилю і жанру 50 Г.Г. Пехник 30.3 КБ
Ономастика творів Ліни Костенко 47 М.Р. Мельник 22.6 КБ
Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизм 42 Л.М. Архипенко 42.0 КБ
Метонімія як спосіб вторинної номінації у мові друкованих засобів інформації 41 В.В. Зайцева 60.0 КБ
Концепти "чоловік" і "жінка" в українській та англійській мовних картинах світу 39 О.С. Бондаренко 79.8 КБ
Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі 38 М.К. Василенко 64.2 КБ
Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилян 37 О.М. Дроботун 43.2 КБ
Категорія означеності/неозначеності в різних типах англійського дискурсу 36 Л.М. Грижак 70.0 КБ
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття 35 Л.В. Струганець 53.0 КБ
Синтаксичні категорії речення 35 М.В. Мірченко 59.1 КБ
Архетипи в поезії Т. Шевченка 33 А.М. Шестак 44.4 КБ
Еволюція готичної поетики і роман "Буреверхи" Емілії Бронте 31 Х.А. Пастух 43.3 КБ
Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація 31 О.О. Мельник 49.4 КБ
Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти 31 О.С. Христенко 39.0 КБ
Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект 31 Л.І. Бєлєхова 53.8 КБ
Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики 31 Б.О. Коваленко 49.7 КБ
Формування української медичної клінічної термінології 31 Н.В. Місник 35.6 КБ
Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми 30 Т.О. Шліхар 46.3 КБ
Літературна група "Митуса" в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр. 30 Л.Б. Сирота 30.0 КБ
Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника 30 Н.М. Тульчинська 27.7 КБ
Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості 29 Н.Г. Явтушенко 41.9 КБ
Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту 29 О.І. Зелінська 26.8 КБ
Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова 29 І.Л. Побідаш 38.9 КБ
Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії 28 О.П. Палій 42.7 КБ
Експериментальна проза 20-их років XX століття: жанрово-стильові модифікації (В.Домонтович, А.Любчен 27 О.М. Боярчук 37.7 КБ
Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) 27 І.В. Ковальська 32.3 КБ
Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російські 26 Т.А. Космеда 54.9 КБ
Поетика "Поза межами болю" Осипа Турянського 25 А.Я. Печарський 27.9 КБ
Англійська лексика міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості 24 О.Р. Зарума-Панських 38.3 КБ
Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса 24 Ю.В. Андрійченко 41.8 КБ
Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалі друкованих російськомовних 24 Г.М. Подшивайлова 42.3 КБ
Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти 24 О.Л. Бєссонова 71.4 КБ
Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80 - 90 років ХХ століття) 24 Г.П. Євсєєва 38.1 КБ
Творчість Девіда Лоджа і англійський університетський роман 70-80-х рр. ХХ ст. 24 Ольга Трохимівна Бандровська 19.9 КБ
Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) 24 Т.М. Миколенко 37.7 КБ
Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. (проблеми естетики і поетики) 23 Ю.Б. Кузнецов 69.3 КБ
Синтаксичні функції фразеологічних одиниць у структурі речення 23 В.В. Розгон 19.8 КБ
Ступені фразеологізації речень 23 М.І. Личук 21.8 КБ
Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області) 23 О.О. Белей 25.7 КБ
Журнал "Украинская жизнь" і літературний процес початку ХХ століття 22 О.О. Полумисна 34.4 КБ
Категорія аспектуальності в сучасній українській літературній мові 22 М.І. Калько 76.8 КБ
Концептуальна опозиція "свій" - "чужий" в українській мовній картині світу 22 О.П. Дубчак 50.5 КБ
Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові XIV - XVII століть 22 С.А. Яценко 45.7 КБ
Оказіональні лексичні новотвори в українській поезії ХХ століття 22 Г.М. Вокальчук 58.5 КБ
Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко 22 С.В. Бабич 41.3 КБ
Діяльність видавництва "Вік" (1894 - 1919). Становлення видавничої галузі в Україні 21 В.В. Хоню 32.7 КБ
Іменний словотвір західнополіського говору 21 Г.Л. Аркушин 106.6 КБ
Системно-функціональні особливості англійських прислів'їв 21 О.В. Корень 23.1 КБ
Типологія та поетика драм Миколи Куліша у контексті європейської "нової драматургії" 21 М.Л. Кореневич 32.5 КБ
Українська урбаністична проза ХХ ст.: еволюція, проблематика, поетика 21 В.Г. Фоменко 93.9 КБ
Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалі тлумачного С 20 Н.В. Стратулат 44.9 КБ
Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів 20 Е.Т. Дерді 38.3 КБ
Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація 20 Є.А. Карпіловська 50.8 КБ
Теорія роману як жанру в українському літературознавстві 20 Н.І. Бернадська 67.1 КБ
Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування 20 Н.І. Бойко 69.7 КБ
Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб- 19 І.М. Шукало 40.8 КБ
Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози 19 С.В. Гладьо 31.5 КБ
Концепт "час" в українській поетичній мові 19 О.М. Задорожна 44.2 КБ
Культурно-національна конотація українських фразеологізмів 19 Л.В. Мельник 28.7 КБ
Міфологеми поезії Павла Тичини: спроба інтерпретації 19 Т.П. Шестопалова 37.7 КБ
Наголошення прикметників, займенників, числівників та прислівників в "Енеїді" І.Котляревського 19 В.В. Желязкова 29.6 КБ
Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення) 19 Л.Л. Славова 28.3 КБ
Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти) 18 О.В. Каптюрова 38.6 КБ
Збірка П.Тичини "Замість сонетів і октав": семантика і поетика 18 Ю.О. Тітаренко 40.3 КБ
Міфопоетика творчості Д.Г.Лоуренса 18 Н.В. Глінка 38.6 КБ
Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне 18 Н.В. Руда 43.1 КБ
Словотворчість поетів-неокласиків у контексті поетичного мовлення 20 - 30-х років XX ст. 18 Н.В. Гаврилюк 56.3 КБ
Українська балада ХІХ століття (історія жанру) 18 О.Р. Єременко 31.8 КБ
Українська народна казка про тварин та індійська "Панчатантра": порівняльний структурно-семантичний 18 О.Е. Собецька 48.5 КБ
Українська фразеологія як вираження національного менталітету 18 О.В. Назаренко 39.6 КБ
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на ма 17 О.А. Стишов 57.9 КБ
Знаки необарокової культури у творчості Валерія Шевчука: компаративні аспекти 17 Н.А. Городнюк 40.2 КБ
Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодер 17 Л.В. Грек 35.6 КБ
Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові 17 Тетяна Миколаївна Сукаленко 57.2 КБ
Модальна і темпоральна транспозиція дієслівних форм 17 І.В. Піддубська 34.4 КБ
Модифікація жанру біографії у творчості Пітера Акройда 17 Г.Л. Колесник 45.8 КБ
Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській мові 17 Т.Г. Малік 27.4 КБ
Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена 17 О.В. Долгушева 35.7 КБ
Український самвидав 1960-х рр.: літературна критика та публіцистика 17 О.Є. Обертас 36.3 КБ
Формування і розвиток української музичної термінології 17 С.З. Булик-Верхола 32.7 КБ
Граматика говірки у світлі тексту 16 М.С. Делюсто 56.2 КБ
Етноспецифічні константи мовної свідомості 16 І.О. Голубовська 71.3 КБ
Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти 16 Л.Ф. Компанцева 62.1 КБ
Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс 16 П.П. Летнянчин 38.5 КБ
Мала проза Євгена Гуцала. Поетика жанру 16 Н.П. Навроцька 34.2 КБ
Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття 16 О.О. Юрчук 35.5 КБ
Номінативне поле "вираз обличчя" в сучасному англомовному художньому дискурсі: емотивний та прагмати 16 Д.Ю. Кузнєцова 104.6 КБ
Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) 16 О.О. Порпуліт 20.4 КБ
Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу 16 В.В. Балабін 45.0 КБ
"Фауст" Й.В.Гете і проблема духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 - 19 ст. 16 Б.Б. Шалагінов 94.1 КБ
Характеристика голосних звуків сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (ек 16 О.С. Іщенко 62.4 КБ
Вікова диференціація стратегій і тактик дискурсу в сучасній англійській мові 15 О.М. Галапчук 20.9 КБ
Власні назви в українській фразеології та пареміології 15 Н.М. Пасік 21.4 КБ
Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах 15 І.В. Онищенко 41.9 КБ
Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і 15 І.А. Юшковець 54.2 КБ
Концепт ЖИТТЯ в українській фраземіці 15 Жанна Володимирівна Краснобаєва-Чорна 49.5 КБ
Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій 15 О.В. Гресько 31.1 КБ
Поетика повістей Миколи Хвильового 15 І.К. Цюп'як 27.0 КБ
Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект 15 О.П. Левченко 58.7 КБ
Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби 15 С.Г. Барабаш 85.4 КБ