Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок - Є.В. Клочко
Дисертацію присвячено питанням розробки та створення систем газового живлення елекрофізичних приладів на основі поліфункціональних тепловикористовуючих металогідратних елементів. Наведено результати експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень плазмоводинамічних і теплофізичних характеристик металогідридних систем газового живлення вакуумно-плазмових технологічних та енергоперетворюючих приладів.

Полімераналогічні перетворення в прищеплених кополімерах для створення функціональних матеріалів при - Т.В. Вітовецька
Дисертацію присвячено питанням розробки та створення систем газового живлення елекрофізичних приладів на основі поліфункціональних тепловикористовуючих металогідратних елементів. Наведено результати експериментальних і розрахунково-теоретичних досліджень плазмоводинамічних і теплофізичних характеристик металогідридних систем газового живлення вакуумно-плазмових технологічних та енергоперетворюючих приладів.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Дослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з урахуванням контакту її берегів О.В. Комаров 68.3 КБ
Дослідження систем Лотки - Вольтерри з імпульсною дією О.О. Струк 30.7 КБ
Дослідження систем обслуговування з обмеженою чергою А.М. Братійчук 53.2 КБ
Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебу О.В. Коба 49.3 КБ
Дослідження складних систем з високою ціною відмови В.А. Заславський 72.7 КБ
Дослідження сплескового компонента декаметрового радіовипромінювання Сонця та сонцеподібних об'єктів А.І. Браженко 25.8 КБ
Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсивних динамічних систем випадкової структури із Віктор Іванович Мусурівський 257.2 КБ
Дослідження стійкості неавтономних механічних систем методом Ляпунова В.Є. Пузирьов 227.7 КБ
Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискретних систем С.О. Волчков 53.5 КБ
Дослідження структури збуджених станів ядер в області nothing100 Sn методом бета-розпаду О.О. Кавацюк 319.4 КБ
Дослідження структури кристалів з великою густиною планарних дефектів методом повнопрофільного аналі Н.М. Бударіна 51.1 КБ
Дослідження структури множини неперервних розв'язків систем різницевих рівнянь з неперервним аргумен О.А. Сивак 119.5 КБ
Дослідження схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь О.В. Матвій 156.8 КБ
Дослідження умов існування одного класу інваріантних співвідношень рівнянь динаміки твердого тіла О.М. Міронова 71.7 КБ
Дослідження фазових переходів та комбінаційного розсіяння в локально-ангармонічних системах з сильни Т.С. Мисакович 755.1 КБ
Дослідження фізичних характеристик та хімічного вмісту областей НІІ в блакитних компактних карликови Б.Я. Мелех 30.4 КБ
Дослідження фоточутливих поверхнево-бар'єрних структур на основі індієвого та мідно-індієвого селені О.М. Сидор 45.2 КБ
Дослідження фотоядерних реакцій на ядрах 238U, 237Np, 232Th, 123Sb, 121Sb, 118Sn з використанням мет Олег Анатолійович Безшийко 65.2 КБ
Дослідження чисельних методів для математичних моделей стаціонарних процесів в областях довільної фо С.О. Войцеховський 15.9 КБ
Достатні умови керованості систем при невизначеності Тетяна Олександрівна Комлєва 122.6 КБ
Достатні умови параметричної стійкості квазілінійних механічних систем А.С. Хорошун 56.6 КБ
Достатні умови стійкості великомасштабних нестаціонарних механічних систем Д.М. Лила 89.0 КБ
Достатні умови стійкості за Ляпуновим і Лагранжем дискретних за часом систем Т.О. Лук'янова 59.9 КБ
Досяжність оптимальних розв'язків багатокритеріальних задач лінійного програмування за зваженими сум А.Ю. Брила 32.4 КБ
Дрейф електронів і атомів в полі лазерного випромінювання і його вплив на оптичні та магнітні характ М.М. Крупа 284.2 КБ
Дрібномасштабні нестійкості в передспалаховій плазмі петель в активній області Сонця О.Н. Кришталь 77.7 КБ
Дробові оператори в задачах випромінювання та дифракції електромагнітних хвиль М.В. Івахниченко 436.9 КБ
Еволюційні моделі та тонка структура вихорів та струменів космічних радіоджерел О.Ю. Баннікова 78.3 КБ
Еволюційні рівняння з псевдо-бесселевими операторами О.М. Ленюк 21.8 КБ
Еволюційні рівняння із суттєво нескінченновимірними операторами А.Ю. Мальцев 191.1 КБ
Еволюція вільних поверхней, зв'язаних з розв'язками квазілінійних параболічних рівнянь довільного по А.Г. Щелков 29.3 КБ
Еволюція дефектної структури кремнію, опроміненого високоенергетичними частками, в процесі природног Т.Г. Гуцуляк 125.0 КБ
Еволюція кластеризованої структури при зміні складу та тривалості відпалу ферошпінелей Н.М. Івахнєнко 37.1 КБ
Еволюція магнітних властивостей високоанізотропного феримагнетика BaFe12O19 при переході від макро- Лариса Павлівна Ольховик 95.7 КБ
Еволюція магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів перехідний метал-металоїд при термічних І.В. Юргелевич 34.4 КБ
Еволюція метастабільних станів у неспівмірних фазах невласних сегнетоелектричних та сегнетоеластични Ю.І. Панківський 141.7 КБ
Еволюція обертань твердого тіла під дією нестаціонарних відновлюючих і збурюючих моментів Т.О. Козаченко 54.4 КБ
Еволюція та характеристики лазерних пучків з оптичними сингулярностями В.Г. Денисенко 50.4 КБ
Еволюція фізичних властивостей напівпровідників <$Ebold roman {A sup II B sup VI }> гексагональної с В.П. Кунець 97.0 КБ
Еволюція швидких обертань супутника відносно центру мас під дією збурюючих моментів А.Л. Рачинська 92.4 КБ
Еквівалентність за Марковим просторів і відображень Н.М. Пирч 43.5 КБ
Екситони і фазові переходи в шаруватому сегнетоеластику Cs3 Bi2 I9 О.М. Смоланка 37.5 КБ
Екситонні збудження у вуглецевих нанотрубках Олексій Анатолійович Смирнов 59.6 КБ
Експерементальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри криста В.В. Цапенко 44.8 КБ
Експериментальне визначення впливу рідини на власні коливання тонкостінних оболонок А.В. Овчаренко 24.5 КБ
Експериментальне дослідження просвітлення плазмових бар'єрів для електромагнітних хвиль за допомогою Д.Б. Палець 20.0 КБ
Експериментальні дослідження високопольових автосолітонів в нерівноважній електронно-дірковій плазмі А.В. Кравченко 27.7 КБ
Експериментальні дослідження механічних та спектральних ефектів у взаємодії лазерного випромінювання А.М. Негрійко 121.7 КБ
Експериментальні дослідження оптоволоконних лазерів зі зсунутим за частотою зворотним зв'язком В.В. Огурцов 62.4 КБ
Експериментальні дослідження подвійного бета-розпаду атомних ядер Ф.А. Даневич 73.9 КБ
Експериментальні дослідження резонансів насичення внутрішньорезонаторного поглинання в He-Ne/I2 О.В. Бойко 18.5 КБ
Експериментально-теоретичний аналіз електромеханічних резонансних коливань і ефективності перетворен В.Л. Карлаш 113.8 КБ
Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від фі-субгауссових випадкових процесів Ростислав Євгенійович Ямненко 38.2 КБ
Екстензорні та топологічні властивості гіперпросторів Ростислав Ігорович Войціцький 43.4 КБ
Екстремальні властивості класів функцій Геринга і Макенхаупта М.О. Малаксіано 90.1 КБ
Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної О.К. Бахтін 158.8 КБ
Екстремальні задачі про множини Помпейю Павло Анатолійович Машаров 89.8 КБ
Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій А.С. Сердюк 1.18 МБ
Екстремальні задачі теорії однолистих функцій А.Л. Таргонський 246.0 КБ
Екстремальні розклади повних графів: існування, перелік А.Я. Петренюк 47.1 КБ
Екстремальні струми в напівпровідникових структурах Л.В. Іщук 32.7 КБ
Електрична несталість в металах та гетероструктурах нормальний метал - надпровідник А.М. Кадигробов 37.0 КБ
Електричні та магнітні властивості нових Кондо-граток типу RMnXm (R=Ce,Yb; M=3d-перехідний елемент; Богдан Степанович Морохівський 28.7 КБ
Електричні та фотоелектричні властивості діодних структур на базі монокристалічного телуриду кадмію Микола Васильович Демич 11.2 КБ
Електричні та фотоелектричні процеси в сонячних елементах, детекторах оптичного та гамма-випромінюва Віктор Васильович Кульчинський 40.5 КБ
Електричні, термомеханічні та сорбційні властивості гібрідних органо-неорганічних систем на основі у М.В. Юрженко 72.0 КБ
Електрично і оптично активні центри дефектного походження в легованих Cu і In монокристалах CdS і тв В.А. Оксюта 52.3 КБ
Електродинаміка плазмових та плазмоподібних уповільнюючих структур для НВЧ-генераторів великих потуж Г.В. Сотніков 191.0 КБ
Електродинамічні властивості хвилеводу з шарувато-періодичними стінками О.В. Костильова 51.3 КБ
Електродинамічні моделі резонаторних сенсорів у НВЧ діагностиці напівпровідників О.О. Рябухін 36.6 КБ
Електродифузія іонів як спосіб керування концентрацією мілких донорів у сульфіді кадмію В.В. Кислюк 29.2 КБ
Електролізна радикал-рекомбінаційна люмінесценція складних органічних сполук М.М. Рожицький 45.3 КБ
Електролюмінесцентні властивості випромінювачів на основі капсульованого люмінофору ZnS:Cu К.О. Попович 86.1 КБ
Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів В.О. Гнатовський 45.0 КБ
Електромагнітне випромінювання і тепловий вплив високопервеансних електронних потоків В.І. Афанас'єв 50.1 КБ
Електромагнітне поле хвилеводів з фрактальними властивостями перерізів А.О. Місюра 1.80 МБ
Електромагнітні ефекти та масоперенесення в металах за умов ударного навантаження В.П. Бевз 93.8 КБ
Електромагнітні і плазмові хвилі у шаруватих провідниках та надгратках Вега Монрой Рікардо 16.5 КБ
Електромагнітні коливання та хвилі НВЧ-діапазону в неоднорідних провідних середовищах І.В. Яковенко 154.2 КБ
Електромагнітні поля випромінювачів у задачах НВЧ діелектрометрії поглинаючих середовищ та у біомеди О.О. Сілін 99.5 КБ
Електромагнітні поля диферінтегральних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середо В.М. Онуфрієнко 71.5 КБ
Електромагнітні поля та структура факельного НВЧ розряду О.О. Суворова 34.9 КБ
Електромагнітно-спінові хвилі в структурах з епітаксіальними феритовими плівками В.Б. Бобков 45.9 КБ
Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах Т.Г. Чамор 47.6 КБ
Електрон-деформаційні ефекти у кристалах зі структурними неоднорідностями та у напружених гетеросист Р.М. Пелещак 72.1 КБ
Електрон-фононна взаємодія в системах з локалізацією носіїв заряду Д.В. Поплавський 27.0 КБ
Електрони в ієрархічних напівпровідникових гетероструктурах В.М. Євтєєв 29.3 КБ
Електронна будова лантаноїдмісних оксидів нікелю з перовскитоподібною структурою І.В. Урубков 51.2 КБ
Електронна будова оксидів Ln2Ti2O7 (Ln=Sm-Lu) з структурою пірохлору С.В. Борисенко 81.7 КБ
Електронна будова ортованадатів LnVO4(Ln=Y, La-Lu) Ганна Валентинівна Коренкова 46.9 КБ
Електронна і магнітна структура монокристалічних ферит-гранатових плівок з порушеним шаром Б.І. Яворський 32.6 КБ
Електронна структура гексаборидів перехідних та рідкісноземельних металів О.В. Логоша 1,022.5 КБ
Електронна структура нестехіометричних фаз втілення, диселенідів та багатокомпонентних гідридоутворю О.Ю. Хижун 85.0 КБ
Електронна структура сполук d- і f-металів: ефекти гібридизації і спінової поляризації Геннадій Євгенович Гречнєв 107.8 КБ
Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів О.О. Годлевська 34.9 КБ
Електронна структура тернарних силіцидів рідкоземельних металів П.К. Ніколюк 65.0 КБ
Електронна та атомна будова апатитів і апатитоподібних структур В.Л. Карбівський 91.1 КБ
Електронна щільність і градієнт електричного поля в купратах і рідкісноземельних оксидах В.Г. Бутько 68.8 КБ
Електронне збудження широкозонних твердих тіл у метастабільному стані в актах непружних зіткнень з н В.Ю. Шаламов 58.4 КБ
Електронний спектр та оптичні властивості напівпровідникових твердих розчинів на основі нітридів III О.В. Возний 41.9 КБ
Електронні властивості селенідів індію й галію та гетероструктур на їх основі В.П. Савчин 91.2 КБ
Електронні енергетичні спектри напівпровідників типу AIV, AIIIBV і Ю.Є. Кинаш 66.9 КБ
Електронні енергетичні спектри напівпровідникових кристалів у методі апріорного псевдопотенціалу І.С. Собчук 93.9 КБ
Електронні ефекти в спектрах електровідбивання приповерхневих шарів матеріалів IV та AIIIBV груп Петро Олексійович Генцарь 64.1 КБ
Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних О.М. Бордун 154.8 КБ
Електронні кореляції в узагальненій моделі Габбарда В.В. Ганкевич 37.0 КБ
Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів Т.С. Лень 30.4 КБ
Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо О.В. Жидков 61.2 КБ
Електронні процеси на границі розділу органічних напівпровідників П.М. Луцик 30.7 КБ
Електронні процеси у напівпровідниках в умовах фото-Ганн-ефекту С.М. Чупира 911.3 КБ
Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоеміс О.Я. Мельник 46.4 КБ
Електронні стани надграток і вплив на них дефектів росту та зовнішніх факторів К.Є. Глухов 72.9 КБ
Електронні стани та фазові переходи у псевдоспін-електронній моделі з сильною локальною взаємодією в К.В. Табунщик 129.2 КБ
Електронні та екситонні стани у наногетеросистемах з тунельно-зв'язаними квантовими точками різної ф В.Б. Гольський 195.4 КБ
Електронні та іонні процеси у твердих електролітах Ag2HgI4 і Ag2CdI4 Іван Дмитрович Карбовник 153.6 КБ