Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та властивості композитів на основі гексабориду лантану, отриманих спрямованою кристалізац - В.Б. Філіпов
Визначено, що за умов поширення у матеріалі тріщини матриця та волокна руйнуються послідовно, за цього волокна - на деякій відстані від площини руйнування матриці. Це забезпечує високу міцність та тріщиностійкість матеріалу. Показано, що наявність хімічної взаємодії між фазами так само, як відхилення від евтектичного складу, що призводить до формування прошарків надлишкової фази, змінює мехнізм руйнування, виключаючи витягання волокон з матриці, що суттєво зменшує тріщиностійкість. Досліджено вплив різниці між коефіцієнтами термічного розширення волокна та матриці на механічні властивості сплавів.

Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвни - Г.Г. Якубовська
Визначено, що за умов поширення у матеріалі тріщини матриця та волокна руйнуються послідовно, за цього волокна - на деякій відстані від площини руйнування матриці. Це забезпечує високу міцність та тріщиностійкість матеріалу. Показано, що наявність хімічної взаємодії між фазами так само, як відхилення від евтектичного складу, що призводить до формування прошарків надлишкової фази, змінює мехнізм руйнування, виключаючи витягання волокон з матриці, що суттєво зменшує тріщиностійкість. Досліджено вплив різниці між коефіцієнтами термічного розширення волокна та матриці на механічні властивості сплавів.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив структури та температури на в'язкість та механізми руйнування молібдену О.Ю. Коваль 92.0 КБ
Вплив структури та хімічного зв'язку на радіаційну стійкість U-, Th-мінералів О.Є. Гречанівський 42.3 КБ
Вплив структурних дефектів і легуючих домішок (Cu, Li) на оптичні і електричні властивості полікрист В.В. Булатецький 45.0 КБ
Вплив структурних дефектів і напружень на фізико-механічні властивості перехідних металів, сплавів і В.І. Соколенко 80.4 КБ
Вплив структурних елементів на дисипацію енергії в гетерогенних полімерних системах на основі поліві Б.Б. Колупаєв 113.2 КБ
Вплив структурних особливостей фотонних кристалів на основі GaAs на оптичні спектральні характеристи А.В. Дьогтєв 60.3 КБ
Вплив структурних перебудов на низькотемпературну пластичність нових кристалічних матеріалів: надпру Л.С. Фоменко 71.2 КБ
Вплив структурних факторів на механізми деформації і руйнування і механічні властивості спечених спл Н.П. Захарова 58.2 КБ
Вплив структурних факторів на формування механічних, в'язкісних, динамічних властивостей та акустичн П.І. Стоєв 143.1 КБ
Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюміні В.П. Пойда 90.7 КБ
Вплив структурної неоднорідності на вологосорбційні фізичні процеси в нанопоруватій діелектричній ке Галина Іванівна Клим 58.9 КБ
Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах К.В. Черевко 41.1 КБ
Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні власт С.І. Проценко 71.9 КБ
Вплив тензорних сил на спектроскопічні характеристики двоферміонних систем Василь Степанович Морохович 84.9 КБ
Вплив теплових процесів на стабільність частоти коливань у багаторезонаторних магнетронних автогенер К.М. Басраві 211.6 КБ
Вплив теплової та механічної дії на пружнопластичні властивості мікролегованої ітрієм міді В.І. Ситін 61.6 КБ
Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію Ю.В. Павловський 53.5 КБ
Вплив термічної передісторії на процеси релаксації і кристалізації рідких та аморфних сплавів на осн С.Г. Рассолов 53.0 КБ
Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів П.О. Теселько 37.1 КБ
Вплив термопружних характеристик компонентів товстих плівок на основі SnO2- Sb на їх елек Артур Григорович Гончар 81.3 КБ
Вплив технологічних факторів на дефектну підсистему і електронні процеси у плівках халькогенідів сви Б.М. Рувінський 60.7 КБ
Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях А.М. Григор'єв 21.2 КБ
Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин - вода С.О. Зелінський 42.6 КБ
Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла С.С. Зуб 53.3 КБ
Вплив тривимірного впорядкування та деформацій на дифракцію X-променів в реальних багатошарових стру М.В. Слободян 60.2 КБ
Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі А.О. Подолян 37.2 КБ
Вплив умов формування на оптичні властивості J-агрегатів поліметинових барвників PIC та Cyan-бетаTH Гліб Ярославович Гуральчук 48.9 КБ
Вплив фізичних дій на фазові перетворення та властивості порошкових і консолідованих систем на базі І.А. Даніленко 52.0 КБ
Вплив фізичних і геометричних факторів на струмо- і теплоперенесення в металооксидних плівках і гете О.І. Коссе 95.9 КБ
Вплив частоти та форми циклу навантажування на високотемпературну циклічну тріщиностійкість біматері П.О. Марущак 96.2 КБ
Вплив шорсткості поверхні та умов освітлення на колірні характеристики об'єктів О.В. Макаренко 16.5 КБ
Вплив ядерного заломлення на розсіяння та реакції передачі ядер 3,4He ядрами 12C, 30Si, 31P, 32S Геннадій Михайлович Онищенко 88.4 КБ
Врахування асоціативних взаємодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кор В.І. Капко 62.4 КБ
Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу Н.Л. Тишко 283.8 КБ
Встановлення умов поверхневого тріщиноутворення при циклічному деформуванні сталей енергетичного уст А.М. Сиротюк 64.0 КБ
Вузькі оператори та геометрія просторів вимірних функцій М.М. Попов 42.1 КБ
Газова чутливість поверхнево- бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмі Олег Йосипович Бомк 27.6 КБ
Газовий розряд низького тиску в комбінованих електричних полях Валерій Олександрович Лісовський 53.4 КБ
Газодинаміка нерівноважних систем "розріджений газ - ядерна мембрана" В.Д. Акіньшин 96.3 КБ
Газодинамічна теорія бозе-квазічастинок та методи розрахунку кінетичних коефіцієнтів М.Р. Бєляєв 28.0 КБ
Гальваномагнітні явища в органічних шаруватих провідниках Хасан Раед Аталлах 63.7 КБ
Гальмування заряджених частинок у двовимірних провідниках з домішковими станами електронів Бабак Хакікі 71.2 КБ
Гамма-розпад ізобар-аналогових резонансів у ядрах 23Na, 27Al, 31P та 35,37Cl Олександр Миколайович Водін 79.6 КБ
Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів Кирило Аркадійович Чикрій 42.4 КБ
Гармонічні коливання багатозв'язних циліндричних тіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гра А. Абідо 83.1 КБ
Генераційно - рекомбінаційні процеси в гетероструктурах з тонкими шарами поруватого кремнію та оксид В.А. Скришевський 47.7 КБ
Генерація акустичних коливань сильнострумовими релятивістськими електронними пучками А.Г. Пономарьов 32.5 КБ
Генерація міліметрових хвиль варизонними структурами напівпровідників А3В5 з м Ігор Петрович Стороженко 79.2 КБ
Генерація поверхневих та внутрішніх хвиль локальними неоднорідностями в рідині М.В. Мирончук 76.2 КБ
Генерація потужних замагнічених потоків плазми повноблочним квазістаціонарним плазмовим прискорюваче В.О. Махлай 72.7 КБ
Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком джозефсонівських контактів ВТНП В.М. Ракша 33.7 КБ
Генерація ультранизькочастотних збурень у навколоземній плазмі І.О. Кременецький 55.9 КБ
Геометричний аналіз стуктури фазових сингулярностей поля випромінення оптичних волокон О.М. Алексєєв 545.5 КБ
Геометричні аспекти теорії представлень та інтегровні гамільтонові системи Т.В. Скрипник 24.9 КБ
Геометричні методи в теорії релятивістських конфігурацій В.Д. Гладуш 330.7 КБ
Геометрія багатовимірних підмноговидів однорідних ріманових просторів Л.О. Масальцев 41.3 КБ
Геометрія підмноговидів в нільпотентних групах Лі і групах Лі з біінваріантною метрикою Є.В. Петров 219.6 КБ
Георадарне зондування зони аерації В.Г. Сугак 74.3 КБ
Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отримані методом радика Валерій Віталійович Кідалов 71.9 КБ
Гібридні гранично-скінченно-елементні апроксимації для моделювання процесів термопружності Н.П. Головач 80.3 КБ
Гідратація білкових компонентів крові, їх самоасоціація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинк А.О. Ругаль 56.0 КБ
Гідроаеродинамічні характеристики крила з пружною в'яззю, що коливається, поблизу твердих границь О.В. Яценко 64.5 КБ
Гідродинаміка закрученого потоку навколо обертового проникного циліндра і вдосконалення ротаційних ф Є.В. Мочалін 118.9 КБ
Гідродинаміка кавітаційного пухирця поблизу поверхні виробу, що очищується О.Я. Мартинюк 46.9 КБ
Гідродинаміка течії між прямокутними призмами, що розташовані тандемом над екраном Олена Володимирівна Кравець 54.2 КБ
Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об'ємним стоком речовини Р.О. Наришкін 50.5 КБ
Гідродинамічне моделювання деформівних частинок в механіці суспензій Тетяна Гергіївна Затонацька 7.3 КБ
Гідродинамічне моделювання еволюції залишків наднових зір у неоднорідному міжзоряному середовищі О.Л. Петрук 29.0 КБ
Гідродинамічні випромінюючі системи з вісесиметричною локалізованою областю кавітаційної природи О.А. Назаренко 288.3 КБ
Гідродинамічні ефекти при направленій кристалізації розплавів двокомпонентних систем П.П. Робочий 525.5 КБ
Гідродинамічні основи методики розрахунку електромагнітних очисників М.А. Ямкова 65.1 КБ
Гідродинамічні основи розрахунку полідисперсних двофазових потоків у технічних пристроях О.І. Картушинський 81.6 КБ
Гідродинамічні характеристики пристінних суперкавітаційних течій Г.Ю. Савченко 1.44 МБ
Гідропружне деформування фізично нелінійних циліндричних оболонок А.Ю. Кунделєв 47.4 КБ
Гіпермодулі в теорії просторових відображень зі скінченним спотворенням Д.О. Ковтонюк 767.7 КБ
Гіпершарування з обмеженнями на кривину Д.В. Болотов 25.8 КБ
Гіротропний спіральний термоелемент Ярослав Григорович Федорук 186.6 КБ
Гістерезисні та магнітострикційні ефекти в монокристалах діселеніду ніобію Ю.А. Шабакаєва 469.5 КБ
Гладке збурення неперервного спектру і аналіз спектральних особливостей Є.В. Черемних 289.8 КБ
Глобальна стійкість різницевих рівнянь та функціонально-диференціальних рівнянь з імпульсною дією О.І. Неня 156.4 КБ
Глобальні атрактори неавтономних многозначних данамічних систем О.В. Капустян 45.6 КБ
Голографічний запис на фотополімерах: механізми і режими запису, дифракційні властивості голографічн Т.М. Смірнова 49.9 КБ
Голоморфні майже періодичні функції у різних метриках О.І. Удодова 61.4 КБ
Гомології моноїдів Л.Ю. Полякова 235.0 КБ
Горенштейнові напівмаксимальні кільця В.М. Журавльов 35.4 КБ
Горенштейнові сагайдаки С.Г. Галапчук 70.4 КБ
Горіння beta-азидоетанолу О.К. Копійка 52.1 КБ
Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космологічної моделі Вадим Валентинович Кузьмичов 79.9 КБ
Гранична рівновага неоднорідних циліндричних та сферичних оболонок з тріщинами М.Й. Ростун 96.4 КБ
Гранична рівновага ортотропних циліндричних оболонок з тріщинами з врахуванням пружнопластичного деф Т.М. Николишин 97.7 КБ
Гранична роздільна здатність зондоформуючих систем на базі параметричних мультиплетів квадрупольних К.І. Мельник 52.5 КБ
Граничний аналіз задач векторної оптимізації Т.М. Рудянова 57.5 КБ
Граничний аналіз параметризованих варіаційних нерівностей О.В. Мусейко 80.4 КБ
Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин Т.В. Боярищева 37.3 КБ
Граничні задачі для одного класу процесів ланцюгу Маркова Є.В. Карнаух 30.6 КБ
Граничні задачі для пружних багатошарових основ періодичної структури Є.В. Стєганцев 63.8 КБ
Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів О.О. Курченко 59.3 КБ
Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках І.К. Мацак 42.4 КБ
Граничні теореми для керованих систем Н.П. Лисак 39.8 КБ
Граничні теореми для кратних сум випадкових величин О.І. Клесов 40.5 КБ
Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв'язків стохастичних рівнянь В.О. Коваль 91.1 КБ
Граничні теореми у задачах статистики процесів авторегресії О.М. Іє 221.1 КБ
Грасманів образ комплексних підмноговидів О.В. Лейбіна 143.5 КБ
Гратки напередрадикалів та класифікація кілець Ю.П. Матурін 49.6 КБ
Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердл Л.Ю. Бодачівська 36.4 КБ
Групи гомеоморфізмів канторових просторів Я.В. Лавренюк 145.1 КБ
Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних С.М. Кучменко 38.5 КБ
Групи з інваріантними нормалізаторами підгруп Т.І. Савочкіна 45.9 КБ
Групи з невеликими комутантами О.О. Мазурок 38.7 КБ
Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп Т.Д. Лукашова 74.6 КБ
Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп Т.В. Коваль 65.9 КБ
Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп М.М. Семко 61.7 КБ
Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп О.О. Одінцова 41.1 КБ
Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп О.О. Одінцова 49.1 КБ
Групи зі слабкими умовами [пі]-мінімальності та [пі]- максимальності Микола Олексійович Хмельницький 26.5 КБ