Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 31, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих матеріалів з різним ступенем дис - О.А. Білоус
Встановлено закономірності внутрішнього розмірного ефекту в електрофізичних властивостях металевих матеріалів (плівки товщиною до 400 - 600 нм та дроти) з Cu, Ni та Мо, які мають різний ступінь дисперсності кристалітів у інтервалі проміжних температур. Розрахунок параметрів електропереносу (середня довжина вільного пробігу носіїв електричного струму (СДВП), коефіцієнта розсіювання на межі зерна) проведено на основі лінеаризованої, ізотропної моделей Тельє - Тоссе - Пішара та моделі Ухлінова - Косаківської, а також запропонованих асимптотичних співвідношень теорії Майядаса - Шатцкеса. Для обробки даних експерименту у дротах використано формули Дінгла, Нордгейма та Ухлінова - Косаківської.

Фазові рівноваги, кристалічні структури та властивості сполук у {Ce, Gd, Y} - {Zr, Ag} - In та спорі - Я.В. Галаджун
Встановлено закономірності внутрішнього розмірного ефекту в електрофізичних властивостях металевих матеріалів (плівки товщиною до 400 - 600 нм та дроти) з Cu, Ni та Мо, які мають різний ступінь дисперсності кристалітів у інтервалі проміжних температур. Розрахунок параметрів електропереносу (середня довжина вільного пробігу носіїв електричного струму (СДВП), коефіцієнта розсіювання на межі зерна) проведено на основі лінеаризованої, ізотропної моделей Тельє - Тоссе - Пішара та моделі Ухлінова - Косаківської, а також запропонованих асимптотичних співвідношень теорії Майядаса - Шатцкеса. Для обробки даних експерименту у дротах використано формули Дінгла, Нордгейма та Ухлінова - Косаківської.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 31, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Чисельні та аналітичні методи оптимізації сингулярних лінійних систем Д.А. Номіровський 35.5 КБ
Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів Ю.А. Гладка 76.2 КБ
Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних В.А. Недокіс 78.7 КБ
Чисельно-аналітичний метод розв'язання задач статики нетонких ортотропних оболонок з отворами довіль В.А. Сало 71.6 КБ
Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання напівпровідникових біосенсорних систем Н.О. Россохата 63.3 КБ
Чисельно-аналітичні розв'язки для неоднорідного гідроакустичного хвилевода з суттєвими змінами парам Ю.І. Папкова 105.5 КБ
Числове дослідження нестаціонарних електродинамічних процесів в активних суцільних середовищах Ф.В. Федотов 86.2 КБ
Числове розв'язування квазістатичних задач пружнопластичного деформування складних тонкостінних конс Р.І. Кісіль 68.8 КБ
Чутливість математичної моделі та оптимальність регуляції функціональної системи дихання І.Л. Бобрякова 67.6 КБ
Шари просторового заряду в газорозрядних пучково-плазмових системах О.А. Бізюков 94.6 КБ
Шари складних сполук на поверхні Cu, GaAs та ZnSe, утворення яких індуковано жорстким ультрафіолетов І.В. Красовський 35.6 КБ
Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев Я.В. Лавренюк 25.0 КБ
Швидкі варіації спектру комети Галлея С.А. Борисенко 25.3 КБ
Широкозонні напівпровідникові шари ZnO : Al, ITO та CdS в плівкових фотоелектрично активних гетероси Г.В. Юрченко 69.7 КБ
Шуми в підсилювачах з MESFET- та HEMT-структурами і методи їх зниження О.М. Корольов 39.7 КБ
Явища електро- та теплопереносу в анізотропних напівпровідниках І.В. Гуцул 59.9 КБ
Явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук В.М. Заїка 22.7 КБ
Явища масо- та зарядопереносу, стимульовані ультразвуковими хвилями в пластинах ніобата літію А.М. Горб 27.4 КБ
Явища переносу в квантово-розмірних гетероструктурах на основі елементів ІІІ - V груп С.О. Вітусевич 68.5 КБ
Явища переносу заряду та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових CdTe діодних структурах В.В. Мотущук 94.6 КБ
Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю і вісмуту та структурах н С.Г. Любченко 63.8 КБ
Явища стохастизації траєкторій домішкових іонів та потоків частинок у високотемпературній плазмі у с О.О. Шишкін 107.8 КБ
Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектроскопія ЯМР магнітних напівпровідників з домішкам С.М. Полулях 191.8 КБ
Ядерна магнітна релаксація та спінова дифузія в твердих розчинах 3He-4He при наднизьких температурах Андрій Володимирович Полєв 69.1 КБ
Якісна поведінка розв'язків нелінійних параболічних рівнянь у тонких двошарових областях А.М. Рекало 63.8 КБ
Якісний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями О.М. Станжицький 59.9 КБ
Якісний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь О.В. Перегуда 49.4 КБ
ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів А.С. Мазур 161.6 КБ