Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 29, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стан властивостей основних нервових процесів, функції пам'яті та уваги у людей зрілого та похилого в - О.К. Кравченко
Встановлено, що властивості основних нервових процесів (функціональна рухливість і сила), сенсомоторні та психічні функції стабілізуються на максимальному рівні у віковій групі 21 - 25 років, після чого спостерігається їх поступове зниження - сповільнене у першому зрілому та більш інтенсивне у другому зрілому, а також похилому віці. Визначено динаміку зв'язків властивостей нервових процесів із сенсомоторними та психічними функціями. З'ясовано, що деякі показники сенсомоторних реакцій різного ступеня складності, параметри пам'яті та уваги досліджуваного вікового періоду мають мінливі зв'язки з властивостями основних нервових процесів. Вперше досліджено вікову динаміку психофізіологічних функцій у людей віком 21 - 74 років з різним рівнем розвитку властивостей основних нервових процесів. Доведено, що у обстежуваних з різним рівнем розвитку властивостей функціональної рухливості та сили нервових процесів, характер та спрямованість онтогенетичних змін психофізіологічних функцій однакові, але враженість їх різна. Особи з високим рівнем властивостей основних нервових процесів характеризувались достовірно вищими показниками пам'яті, уваги, сенсомоторної реактивності, меншими змінами та більш пізнім початком їх зниження, ніж люди з низьким рівнем розвитку типологічних властивостей вищої нервової діяльності.

Відновлення кулачкових муфт електроконтактним приварюванням присадного матеріалу з одночасним формоу - О.В. Тіхонов
Встановлено, що властивості основних нервових процесів (функціональна рухливість і сила), сенсомоторні та психічні функції стабілізуються на максимальному рівні у віковій групі 21 - 25 років, після чого спостерігається їх поступове зниження - сповільнене у першому зрілому та більш інтенсивне у другому зрілому, а також похилому віці. Визначено динаміку зв'язків властивостей нервових процесів із сенсомоторними та психічними функціями. З'ясовано, що деякі показники сенсомоторних реакцій різного ступеня складності, параметри пам'яті та уваги досліджуваного вікового періоду мають мінливі зв'язки з властивостями основних нервових процесів. Вперше досліджено вікову динаміку психофізіологічних функцій у людей віком 21 - 74 років з різним рівнем розвитку властивостей основних нервових процесів. Доведено, що у обстежуваних з різним рівнем розвитку властивостей функціональної рухливості та сили нервових процесів, характер та спрямованість онтогенетичних змін психофізіологічних функцій однакові, але враженість їх різна. Особи з високим рівнем властивостей основних нервових процесів характеризувались достовірно вищими показниками пам'яті, уваги, сенсомоторної реактивності, меншими змінами та більш пізнім початком їх зниження, ніж люди з низьким рівнем розвитку типологічних властивостей вищої нервової діяльності.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 29, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Утворення та розпад незв'язаних станів найлегших ядер, їх енергетичні характеристики та структура О.М. Поворозник 73.3 КБ
Утворення, трансформація та властивості ростових мікродефектів у напівпровідниковому кремнію В.І. Таланін 32.9 КБ
Уточнення зв'язку радіо та оптичної систем координат за ПЗЗ-спостереженнями вибраних позагалактичних Н.В. Майгурова 39.5 КБ
УФ-індуковані ефекти у нематичних рідких кристалах з домішками стероїдних біомолекул І.А. Гвоздовський 32.8 КБ
Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію А.О. Пензєв 38.2 КБ
Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni - B з елементами III - V груп В.Г. Кудін 81.6 КБ
Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у монокристалах ВТНП із завданою топологією дефектів О.В. Бондаренко 67.7 КБ
Фазові і структурні перетворення у нанорозмірних рентгенооптичних багатошарових композиціях В.В. Кондратенко 45.0 КБ
Фазові перетворення в багатошарових плівкових системах Sc/Si i Sc/W/Si/W Д.Л. Воронов 24.7 КБ
Фазові перетворення в електроосаджених сплавах молібдена і вольфрама Т.Є. Дорогань 52.1 КБ
Фазові перетворення графітоподібних структур нітриду бору в умовах високотемпературного ударного сти А.І. Даниленко 128.4 КБ
Фазові перетворення у напівпровідникових сполуках селенідів індію та галію при формуванні власних ок О.О. Балицький 47.1 КБ
Фазові перетворення у плівках оксидів кремнію, зумовлені зміною структурного стану кисню Д.О. Мазунов 31.0 КБ
Фазові переходи в квантових і магнітних молекулярних кріокристалах Юрій Олександрович Фрейман 47.1 КБ
Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/ PbTe О.М. Нащекіна 23.3 КБ
Фазові переходи високий спін - низький спін під тиском у координаційних сполуках іонів Fe2+ Олександр Вячеславович Христов 136.8 КБ
Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісно М.І. Колесник 67.7 КБ
Фазові рівноваги в системах Y - {Al,Si,Ge} - Ga, кристалічна структура і властивості потрійних сполу М.В. Спека 37.0 КБ
Фазові стани і спектри зв'язаних магнітопружних хвиль квантових магнетиків Ю.А. Фрідман 312.4 КБ
Фазово-когерентний транспорт заряду в багатошарових надпровідниках С.Є. Шафранюк 150.4 КБ
Фазово-структурні перетворення і водневофазовий наклеп в сплавах системи паладій-водень у районі куп Г.І. Жиров 48.8 КБ
Фактор-представлення нескінченновимірних матричних груп і інваріанти операторних алгебр М.І. Нессонов 109.2 КБ
Феноменологічна теорія упорядкування та сегрегації в антифазних доменах твердих розчинів заміщення К.В. Гуменник 97.3 КБ
Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень О.В. Гомонай 148.7 КБ
Фероїдні властивості другого порядку сегнетоелектричних кристалів О.І. Кушнерьов 57.1 КБ
Фізика і технологія інтеркальованих сполук A3B6 та приладів на їх основі Віктор Васильович Нетяга 69.7 КБ
Фізика інтенсивних електронних пучків у високочастотних приладах О-типу О.О. Дрозденко 68.5 КБ
Фізика процесів напружених струмових і теплових режимів мікросхем при впливі імпульсних НВЧ-полів М.П. Грибський 142.3 КБ
Фізика процесів у лінійно-поляризованих індукційних ондуляторних прискорювачах (ЕН-прискорювачах) та І.В. Губанов 126.1 КБ
Фізика спостережуваних особливостей радіовипромінювання пульсарів С.А. Петрова 111.5 КБ
Фізика штучно-анізотропних термоелементів О.В. Ніцович 117.9 КБ
Фізико-технічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь А.О. Андрєєв 62.4 КБ
Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-ене С.Д. Лавриненко 62.7 КБ
Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл В.В. Литвиненко 61.8 КБ
Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду к Г.С. Хрипунов 67.4 КБ
Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої інтеркаляції магній-заміщених літій-залізних шпінелей Л.С. Кайкан 102.1 КБ
Фізико-хімічні процеси на поверхні плівок мідних сплавів О.В. Ляпіна 50.3 КБ
Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі скандію І.І. Бех 31.9 КБ
Фізико-хімічні характеристики групи зір галактичного диску з дефіцитом металів: зорі типу ламбда Вол Ірина Валеріївна Чернишова 28.0 КБ
Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та р В.В. Ковтюх 72.7 КБ
Фізичне моделювання еволюції системи мікродефектів у перенасиченому твердому розчині Є.В. Кочелаб 59.8 КБ
Фізичне моделювання електромагнітного розсіювання в квазіоптичних спрямовуючих структурах В.К. Кісельов 60.8 КБ
Фізичне моделювання хіміко-біологічних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу О.В. Ренгевич 228.4 КБ
Фізичні аспекти розвитку НВЧ вологометрії дисперсних середовищ Фаді Мохамад Хаммуд 63.0 КБ
Фізичні властивості багатокомпонентних вузькощілинних твердих розчинів АIIBVI В.В. Жихаревич 86.0 КБ
Фізичні властивості гарячої пульсуючої зірки [гамма] Pegasi Варвара Володимирівна Бутковська 106.8 КБ
Фізичні властивості гетеропереходів в системі сульфід - телурид кадмію Я.М. Барасюк 55.6 КБ
Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами О.В. Козинець 36.1 КБ
Фізичні властивості кристалів селеніду цинку, легованих елементами І та V груп Ю.Я. Чабан 44.9 КБ
Фізичні властивості кристалів сульфіду та селеніду цинку з дислокаціями С.О. Омельченко 128.3 КБ
Фізичні властивості малонаселених груп галактик Місцевого надскупчення О.В. Мельник 38.2 КБ
Фізичні властивості напівпровідників кадмій - ртуть - телур та фотодіодних структур на їх основі для Олександр Геннадійович Голенков 75.9 КБ
Фізичні властивості парамагнітних домішкових та дефектних центрів у політипах карбіду кремнію К.М. Калабухова 50.7 КБ
Фізичні властивості світловипромінюючих структур з кремнієвими нанокластерами, отриманими методом іо Ігор Мирославович Хацевич 47.7 КБ
Фізичні властивості та структурні особливості монокристала {Bi2 TeO5} К.В. Доморацький 33.8 КБ
Фізичні властивості шарів селеніду кадмію, отриманих методом твердофазного заміщення О.В. Стець 48.0 КБ
Фізичні властивості щільної низькотемпературної неоднорідної плазми В.А. Жовтянський 50.1 КБ
Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічни М.І. Захаренко 106.8 КБ
Фізичні закономірності деформації та руйнування високопористих матеріалів Д.Г. Вербило 55.1 КБ
Фізичні закономірності коміркового розпаду твердих розчинів на основі свинцю та міді Юрій Олександрович Бондаренко 79.9 КБ
Фізичні закономірності механічної поведінки і властивості композитів з керамічною матрицею при локал В.А. Котенко 101.0 КБ
Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на В.І. Григорук 45.6 КБ
Фізичні засади отримання високоміцних станів в метастабільних бета титанових сплавах методами швидкі Ю.В. Матвійчук 30.9 КБ
Фізичні механізми вторинної емісії кластерів із конденсованих середовищ при низьких температурах М.В. Косевич 57.5 КБ
Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах В.Я. Черняк 58.8 КБ
Фізичні механізми пульсації негативної корони В.І. Чигінь 86.8 КБ
Фізичні моделі виникнення направленого руху наночастинок у низькорозмірних системах Т.Є. Корочкова 67.3 КБ
Фізичні основи ближньопольової НВЧ діагностики матеріалів і середовищ М.І. Сліпченко 213.8 КБ
Фізичні основи високотемпературної надпластичності В.В. Брюховецький 80.3 КБ
Фізичні основи модифікації властивостей кристалів АIIBVI формуванням природно упорядкованої дефектно Олег Миколайович Чугай 75.8 КБ
Фізичні основи напівпровідникових приладів екстремальної електроніки Ю.М. Шварц 63.4 КБ
Фізичні основи парного росту фаз сплавів за нерівноважних перетворень О.Ю. Береза 104.5 КБ
Фізичні основи підвищення інформативності сигналів магніторезонансної томографії для медичних технол О.О. Судаков 27.7 КБ
Фізичні основи побудови швидкодіючих інформаційно-керуючих систем на базі електрично активних напівп С.В. Плаксін 76.8 КБ
Фізичні основи поверхневого зміцнення матеріалів за рахунок формування нерівноважних структурних ста М.О. Єфімов 23.5 КБ
Фізичні основи процесів росту з парової фази монокристалів і епітаксійних шарів AIIDVI та структури Григорій Архіпович Ільчук 76.7 КБ
Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії металів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехід Карина Володимирівна Вакуленко 36.7 КБ
Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67Р/Чурюмова - Герасименко, С/1970 N1(АБЕ), С/19 Н.Л. Шабас 45.6 КБ
Фізичні процеси в активних середовищах плазмодинамічних лазерів на парі металів та галогенідах інерт В.П. Стародуб 32.9 КБ
Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова Валерій Миколайович Катеринчук 81.3 КБ
Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію Ірина Валеріївна Гаврильченко 70.7 КБ
Фізичні процеси в функціональних елементах на основі плівкових систем Co/ Cu(Ag,Au) із спін-залежним Ірина Володимирівна Чешко 48.7 КБ
Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків температури, деформації і тиску І.М. Пазуха 68.9 КБ
Фізичні процеси самовпливу в лазерах на твердому тілі І.І. Пешко 54.6 КБ
Фізичні стани гідратованих систем на основі оксиетильованих похідних гліцерину і ацетаміду при темпе О.М. Животова 61.6 КБ
Фізичні та радіаційно-хімічні процеси в реєструючих середовищах Ю.М. Лопаткін 69.0 КБ
Фізично нелінійні задачі теорії ортотропних композитних оболонок з криволінійним отвором В.А. Максимюк 86.8 КБ
Флуктаційна провідність та псевдощілина в високотемпературних надпровідниках А.Л. Соловйов 54.3 КБ
Флуктуації декаметрових сигналів в іоносферних каналах похилого зондування Ю.В. Мітіхін 49.0 КБ
Флюктуації концентрації в подвійних металічних розплавах з обмеженою розчинністю компонент А.С. Якимович 71.5 КБ
Флюктуації температури реліктового випромінювання та формування великомасштабної структури в інфляці С.Є. Апуневич 30.6 КБ
Фононні спектри нелінійнооптичних кристалів <$E roman {LiB sub 3 O sub 5, beta-BaB sub 2 O sub 4, Li І.Є. Мороз 64.1 КБ
Фононні спектри та нелінійно-оптичні властивості монокристалів CdI2, легованих йодидами 3d-металів Оксана Миколаївна Юрченко 39.8 КБ
Фононні спектри шаруватих кристалів InxTl1~-~xJ С.В. Тернавська 64.0 КБ
Формалізація засобів моделювання нелінійних нестаціонарних систем автоматичного керування в просторі Ю.В. Поремський 64.0 КБ
Формалізація моделі "сутність - зв'язок": типи сутностей, типи зв'язків та їх обмеження Л.М. Сільвейструк 55.2 КБ
Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп'ютерних систем Д.Ю. Комісаренко 81.2 КБ
Формозберігаюче наближення сплайнами з фіксованими вузлами А.В. Примак 54.8 КБ
Формозмінення паладієвої пластини під час виникнення та релаксації водневопружних напружень Ж.Л. Глухова 35.8 КБ
Формування акцепторної зони дефектами і домішками в кристалах вузькощілинного p-Hg1 - xCdx< В.В. Богобоящий 72.9 КБ
Формування аморфних сплавів перехідних металів з фосфором при електроімпульсному осадженні О.С. Баскевич 80.5 КБ
Формування аморфних та аморфно-кристалічних структур у сплавах ПМ-(B, Si, Nd) з оптимальними магнітн Н.О. Куцева 146.8 КБ
Формування аморфних та наноструктурних станів в сплавах на основі Fe і Al В.К. Носенко 162.6 КБ
Формування і динаміка електронних структур у пучково-плазмових системах І.К. Тарасов 34.0 КБ
Формування і розпад аномально пересичених твердих розчинів Al - Sc, Al - Zr та Al - Hf, отриманих шв О.О. Сегіда 34.4 КБ
Формування і селекція поперечних мод у лазерних резонаторах В.О. Маслов 87.3 КБ
Формування імпульсних газорозрядних струменів в удосконаленому методі прискорення ініціації детонаці К.В. Коритченко 341.2 КБ
Формування комбінованих оптичних вихорів у сімействі позаосьових світлових пучків Я.В. Іздєбська 426.6 КБ
Формування композиційної мікроструктури тугоплавких карбідних евтектик та їх фізико-механічні власти В.Є. Семененко 60.6 КБ
Формування магнітних полів для одержання прецизійних пучків заряджених частинок А.О. Мициков 102.4 КБ
Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2 та La2O3 Олександр Сергійович Дорошкевич 81.5 КБ
Формування наноструктури та механічних властивостей в [альфа]-залізі під час інтенсивної пластичної Олександра Іванівна Юркова 129.3 КБ
Формування оксидних плівок на поверхні монокристалів напівпровідникових сполук AIIBVI та їх твердих Назар Олегович Коваленко 33.5 КБ
Формування потоків заряджених частинок у комбінованому індукційно-ємнісному ВЧ розряді К.І. Положій 25.2 КБ
Формування пучків позитронів, поляризованих і неполяризованих електронів для ядерно-фізичних дослідж Володимир Павлович Єфімов 33.8 КБ