Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 22, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів - О.В. Іщенко
На підставі дослідження реакції окиснення CO на складних оксидних Fe - Mn, Fe - Cu, Fe - Co, Cu - Co, Cu - Co - Fe встановлено, що висока каталітична активність оксидних каталізаторів значною мірою зумовлена тим, що існуючі на поврехні OH-групи, десорбуючись, утворюють активні центри, які є енергетично вигідними для каталізу. Показано, що наявність гістерезисів для оксидних систем на залежностях ступеня окиснення CO від температури за присутності слабко зв'язаних з поверхнею фрагментів та за обов'язкової реєстрації киснево-водневих частинок можна пояснити можливістю перебігу реакції за гетерогенно-гомогенним механізмом. Виявлено, що електронний стан паладію суттєво змінює його каталітичну активність і залежить від дисперсності Pd та впливу носія. Досліджено кінетику окиснення CO на даних оксидних та нанесених зразках. Виявлено, що кінетичні експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа. Зазначено, що активність нанесених металічних каталізаторів синтезу аміаку визначається дисоціативною формою хемосорбованого азоту з оптимальною енергією зв'язку.

Моделі і методи створення інформаційних технологій навчання - В.О. Бойкова
На підставі дослідження реакції окиснення CO на складних оксидних Fe - Mn, Fe - Cu, Fe - Co, Cu - Co, Cu - Co - Fe встановлено, що висока каталітична активність оксидних каталізаторів значною мірою зумовлена тим, що існуючі на поврехні OH-групи, десорбуючись, утворюють активні центри, які є енергетично вигідними для каталізу. Показано, що наявність гістерезисів для оксидних систем на залежностях ступеня окиснення CO від температури за присутності слабко зв'язаних з поверхнею фрагментів та за обов'язкової реєстрації киснево-водневих частинок можна пояснити можливістю перебігу реакції за гетерогенно-гомогенним механізмом. Виявлено, що електронний стан паладію суттєво змінює його каталітичну активність і залежить від дисперсності Pd та впливу носія. Досліджено кінетику окиснення CO на даних оксидних та нанесених зразках. Виявлено, що кінетичні експериментальні дані узгоджуються з механізмом Ілі - Ріділа. Зазначено, що активність нанесених металічних каталізаторів синтезу аміаку визначається дисоціативною формою хемосорбованого азоту з оптимальною енергією зв'язку.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Представлення квантових алгебр фізичних симетрій та їх застосування до опису мас адронів М.З. Іоргов 18.3 КБ
Приєднані групи, будова та лієва структура артінових кілець Р.Ю. Євстаф'єв 32.8 КБ
Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності А.А. Музичук 27.4 КБ
Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній О.В. Горобець 54.9 КБ
Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтеграл Є.Ю. Карпенко 120.2 КБ
Примарні розклади диференціальних скрутів, ідеалів та модулів І.О. Мельник 111.8 КБ
Принципи створення та властивості малосрібних фотографічних матеріалів з гетерофазними мікрокристала В.П. Чурашов 24.8 КБ
Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не О.М. Теслик 136.9 КБ
Природа люмінесценції та процеси старіння структур з кремнієвими наночастинками в оксидній матриці Т.Р. Стара 31.8 КБ
Природа та структура парамагнітних дефектів у кристалах GaAs, SiC і кремнієвих матеріалах з наностру В.Я. Братусь 68.9 КБ
Природа тонкої структура спектру випромінювання ексимерного XeCl лазера І.А. Павлов 46.4 КБ
Природа центрів активації в об'ємних та нанорозмірних кристалах оксиортосилікатів (Y,Gd,Lu)2-xSiO5:( Петро Миколайович Жмурін 109.6 КБ
Прискорення електронних пучків у лінійних структурах із зустрічною хвилею і зворотними зв'язками А.М. Опанасенко 29.6 КБ
Прискорення заряджених частинок кільватерними полями в діелектрику і хвилями просторового заряду в р М.І. Онищенко 69.2 КБ
Прискорення іонів полем просторового заряду сильнострумового релятивістського електронного пучка з і Д.В. Медведєв 113.8 КБ
Прискорення пучків важких іонів у лінійних прискорювачах з зустрічно-штирьовою структурою А.П. Кобець 166.2 КБ
Про *-зображення алгебр, пов'язаних з графами Кокстера С.В. Іванов 42.8 КБ
Про аналітичність модулів неперервності дійсно-аналітичних і кусково-аналітичних функцій Л.Л. Потьомкіна 71.5 КБ
Про асимптотичні розвинення розв'язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь С.В. Кондакова 60.3 КБ
Про зображення співвідношень Темперлі - Ліба М.О. Власенко 32.6 КБ
Про кінетичну теорію перенесення полів когерентними розподілами заряджених частинок у плазмі Олександр Андрійович Водяницький 270.7 КБ
Про класифікацію нелінійних систем з обмеженнями на керування в околі точки спокою П.Ю. Бархаєв 184.3 КБ
Про конфігурації підпросторів у гільбертовому просторі Н.Д. Попова 49.0 КБ
Про напівспадкові кільця модульно обмеженого типу та пов'язані з ними матричні задачі У.С. Ревицька 30.0 КБ
Про ортогоналізацію систем векторів і розкладання типу Вольда у лінійних просторах з внутрішнім добу Д.Л. Тишкевич 44.1 КБ
Про повноту системи кореневих векторів для деяких класів звичайних диференціальних операторів Л.Л. Оридорога 268.3 КБ
Про подібність вольтеррових операторів Г.С. Ромащенко 209.4 КБ
Про покриття одних множин іншими у стохастичній геометрії Аль-Давуд Камаль М. Ф. 29.4 КБ
Про розв'язність деяких нелокальних крайових задач для лінійних функціонально-диференціальних рівнян В.А. Пилипенко 189.6 КБ
Про розв'язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах І.В. Нечай 56.1 КБ
Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності Н.В. Юрченко 67.7 КБ
Про стійкість та стабілізацію руху твердого тіла та системи зв'язаних твердих тіл з порожнинами, які Ю.М. Кононов 256.8 КБ
Проблема Ляпунова в задачах синтезу нелінійних систем управління В.Ф. Задорожний 225.9 КБ
Прогнозування динамічної повзучості алюмінієвого сплаву М.П. Галущак 39.0 КБ
Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження М.В. Бородій 69.7 КБ
Прогнозування повзучості та тривалої міцності вогнетривких елементів конструкцій В.Ю. Мірошніков 66.6 КБ
Прогнозування розвитку тріщин в матеріалах дисків АГТД з урахуванням накопичення пошкоджень від втом В.Г. Сидяченко 30.3 КБ
Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразового перевантажування в алюмінієвих сплав Ю.І. Пиндус 63.5 КБ
Програмні засоби дослідження багатозв'язаних динамічних систем, які описуються інтегральними рівнянн В.О. Тихоход 97.6 КБ
Програмні засоби моделювання модульних нейронних мереж та їх використання А.О. Куссуль 94.8 КБ
Програмні засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо захисту інформації у автоматизованих Андрій Васильович Петрашенко 44.0 КБ
Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об'єктів О.А. Дячук 75.7 КБ
Продовження метричних структур І.З. Стасюк 45.7 КБ
Проекційно-ітераційні методи та їх застосування до розв'язування крайових задач теорії пружності Е.Л. Гарт 69.9 КБ
Проміжна та заключна стадії сегрегації домішок на межах і в порах твердих тіл Т.М. Мельник 47.7 КБ
Проникнення магнітного поля у металооксидні сполучення та ніобієві сплави: роль магнітної передістор В.Ф. Русаков 151.6 КБ
Простори основних та узагальнених функцій у задачах нескінченновимірного аналізу В.А. Теско 125.6 КБ
Простори та алгебри поліномінальних і аналітичних відображень на нескінченновимірних банахових прост Андрій Васильович Загороднюк 48.4 КБ
Просторова анізотропія електро-, п'єзо- та акустооптичних взаємодій у кристалічних матеріалах твердо А.С. Андрущак 127.6 КБ
Просторова модуляція впорядкування і критичні показники у твердих тілах А.В. Бабіч 89.9 КБ
Просторова осесиметрична динамічна задача для матеріалу з круговою тріщиною при врахуванні контактно О.В. Меньшиков 71.6 КБ
Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резонаторах: періодичні структури та солітони В.Б. Тараненко 42.2 КБ
Просторова самоорганізація в твердому тілі в умовах впливу магнітного поля та електрохімічних перетв О.Ю. Горобець 77.7 КБ
Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикл Микола Володимирович Кайдан 339.0 КБ
Просторові динамічні задачі механіки руйнування при врахуванні контрактної взаємодії берегів тріщин О.В. Меньшиков 77.8 КБ
Просторові коливання і хвилі у анізотропних тілах з гнучкими нерозтяжними покриттями граней С.Б. Номбре 83.8 КБ
Просторові контактні задачі для пружної багатошарової основи з гладкою межею Ю.О. Матузко 59.5 КБ
Просторові та просторово усереднені параметри слабоіонізованої плазми газових розрядів низького тиск І.Б. Денисенко 71.9 КБ
Просторово-модульовані стани в діелектричних кристалах з неспівмірною фазою С.А. Свелеба 109.9 КБ
Просторово-часова хаотизація оптичного поля, розсіяного динамічними середовищами М.С. Гавриляк 104.4 КБ
Процедури керування множинним доступом до каналу з паралельною пакетною обробкою І.С. Гонтаренко 98.9 КБ
Процеси впорядкування стохастичних систем з внутрішнім шумом А.В. Дворниченко 91.5 КБ
Процеси електронного збудження автоіонізаційних станів атома літію В.М. Красилинець 33.5 КБ
Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрона в наноструктурних титанокремнеземах О.А. Ханіна 43.0 КБ
Процеси надпружного розсіяння електронів на метастабільних атомах магнію та стронцію В.І. Марушка 38.9 КБ
Процеси низькотемпературного структуроутворення у приповерхневих шарах твердих тіл під впливом атомн І.Г. Марченко 71.4 КБ
Процеси парних зіткнень повільних електронів, іонів та збуджених атомів з атомами та молекулами О.В. Снігурський 48.4 КБ
Процеси парофазного росту телуридів кадмію і цинку та бар'єри Шоткі на їх основі Наталія Андріївна Українець 36.2 КБ
Процеси перемішування та масопереносу в системах Ta/Fe та Mo/Fe під дією низькоенергетичного високос С.М. Братушка 22.5 КБ
Процеси перенесення в граничній плазмі торсатрона "Ураган-3М" Е.Л. Сороковий 34.3 КБ
Процеси переносу в активних середовищах напівпровідникових лазерів та оптичних підсилювачів на основ Олексій Володимирович Шуліка 55.9 КБ
Процеси переносу заряду в легованих кристалах CdTe, Cd0,95Hg0,05Te та структур Ю.В. Танасюк 27.4 КБ
Процеси переносу при взаємодії крапель у турбулентних полідисперсних потоках А.І. Баштовий 98.3 КБ
Процеси переносу та захоплення носіїв заряду в гетеросистемах аморфна плівка - кристалічний кремній Я.М. Вовк 31.9 КБ
Процеси розсіяння світла нано- та мікроскопічними об'єктами в напівпровідниках та діелектриках В.А. Стерлігов 53.3 КБ
Процеси синтезу і фізичні властивості надтвердих вуглецевих покриттів В.Є. Стрельницький 85.6 КБ
Процеси скорельованої перколяції у гетерогенних системах Р.М. Мельник 33.2 КБ
Процеси термоактивованого перенесення водню в конструкційних сталях С.О. Карпов 69.4 КБ
Процеси трансформації станів домішки кисню в монокристалах кремнію при високоенергетичному опромінен В.Б. Неймаш 52.6 КБ
Процеси тунелювання і вбудови заряду в тонких і надтонких плівках SiO2 Анатолій Юрійович Кизяк 54.6 КБ
Процеси формування наносистем на основі терморозширеного графіту та кластерів металів І.Г. Сидоренко 33.0 КБ
Процеси формування рельєфів зображень при оптичному записі в аморфних шаруватих структурах на основі В.Ю. Пальок 40.1 КБ
Процеси формування та основні оптичні властивості тонких плівок тіогалату цинку Наталія Іванівна Попович 29.9 КБ
Процеси фотогенерації і збирання носіїв заряду в кремнійових структурах з дифузійно-польовими бар'єр В.В. Черненко 33.8 КБ
Процеси фотоелектричного перетворення енергії в кремнієвих багатошарових структурах з дифузійно-поль В.П. Костильов 88.5 КБ
Прояв модифікації комплексів іонів перехідних металів в оптико-фізичних властивостях фероїків з алкі В.П. Рудик 74.6 КБ
Прояви надструктури в оптичних властивостях кристалів тетраметиламін- тетрахлорметалатів Олена Іванівна Фіцич 34.4 КБ
Проявлення електронних топологічних переходів в нормальних і надпровідних властивостях сплавів Mo - О.М. Великодний 63.0 КБ
Пружна взаємодія колоїдних частинок у нематичних рідких кристалах У.М. Огниста 55.1 КБ
Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем С.І. Валюх 44.2 КБ
Пружна рівновага твердих тіл при жорстко- контактному навантаженні Станіслав Антонович Дубецький 69.4 КБ
Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних пр Б.С. Слободян 164.7 КБ
Пружні деформації при релаксації фототермічного збудження в кристалах з різним ступенем п'єзоелектри О.Б. Смірнов 44.1 КБ
Пружні коливання циліндричної оболонки з пошкодженнями О.О. Тітова 76.7 КБ
Пружні та пружно-пластичні хвилі у стержньових конструкціях А.В. Засовенко 34.9 КБ
Пружно-деформований стан оболонок обертання зі шпангоутами складної форми Т.І. Левицька 65.7 КБ
Прямі методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з ламбда- матрицями Інна Іванівна Босікова 94.7 КБ
Прямі та обернені задачі при керуванні деформованим станом адаптивних дзеркал телескопів в умовах не Л.В. Максимюк 28.5 КБ
Прямі та обернені спектральні задачі для демпфованих механічних систем В.М. Пивоварчик 76.5 КБ
Псевдобулеві теоретико-ігрові моделі з прецедентною початковою інформацією і їх застосування у систе В.Ф. Блищик 144.4 КБ
Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклідовому просторі О.О. Гончарова 134.7 КБ
Радіаційне дефектоутворення і механічні напруження в кремнієвих структурах мікроелектроніки Г.В. Прохоров 36.7 КБ
Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з врахуванням їх поляризації М.І. Кончатний 73.6 КБ
Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3 Я.А. Жидачевський 35.3 КБ
Радіаційно-індуковані дефекти в кристалах боратів LaB3 O6 і Li6 Gd( О.М. Шеховцов 42.0 КБ
Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7:Ln(Ln=Tm, Eu, Ce) Леонід Олексійович Гринь 35.9 КБ
Радіаційно-індуковані дефекти у кристалах складних боратів Li6~-~x Na,Mgx Gd B Р.П. Явецький 56.8 КБ
Радіаційно-індуковані зміни оптичних характеристик нанокристалічних та об'ємних напівпровідників CdS В.В. Лопушанський 45.0 КБ
Радіаційно-стимульовані ефекти в кремній-оксидних плівках з нановключеннями кремнію М.В. Войтович 71.3 КБ
Радіаційно-стимульовані процеси в кристалах LiBaF3 В.В. Воронова 48.7 КБ
Радіовипромінювання каскадних злив і детектування космічних променів надвисоких енергій А.Д. Філоненко 612.5 КБ
Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль О.М. Ульянов 20.0 КБ
Радіодіагностика магнітогідродинамічних хвиль і навколоземної плазми А.В. Залізовський 24.9 КБ
Радіоспектроскопія молекул CH2CHCN, CH3COOH, CF3CFH2 та В.В. Ілюшин 29.0 КБ
Радіофізичні принципи визначення параметрів об'єктів за значеннями узагальнених власних частот О.О. Дробахін 33.9 КБ