Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 21, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динамічна теорія розсіяння рентгенівських променів в циліндрично вигнутих кристалах з мікродефектами - Л.Г. Ткачук
Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття та проходження когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль у випадку циліндрично вигнутих монокристалів, які містять однорідно розподілені дефекти кулонівського типу. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифрикаційного відбиття. З'ясовано, що за сильних вигинів з'являються додаткові максимуми та осциляції кривої відбиття, а за достатньо сильних вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття по відношенню до точного брегівського положення, напрямок якого залежить від знаку радіуса вигину. З'ясовано, що дане зміщення для випадку Лаує супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Для випадку Лаує виявлено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних умов. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на картини розподілу інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) та показано, що вплив вигину помітний для менших радіусів дефектів.

Механізми перетворення високоенергетичних електронних збуджень в багатокомпонентних йодистих кристал - В.В. Вістовський
Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття та проходження когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль у випадку циліндрично вигнутих монокристалів, які містять однорідно розподілені дефекти кулонівського типу. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифрикаційного відбиття. З'ясовано, що за сильних вигинів з'являються додаткові максимуми та осциляції кривої відбиття, а за достатньо сильних вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття по відношенню до точного брегівського положення, напрямок якого залежить від знаку радіуса вигину. З'ясовано, що дане зміщення для випадку Лаує супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Для випадку Лаує виявлено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних умов. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на картини розподілу інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) та показано, що вплив вигину помітний для менших радіусів дефектів.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Перенос заряду в кристалах силенітів С.М. Пляка 43.0 КБ
Переорієнтація нематичних рідких кристалів в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями Ю.І. Курйоз 41.1 КБ
Перерізи реакцій (n,x) та (гама,x) на основні та ізомерні стани Ігор Миколайович Каденко 73.5 КБ
Перерізи ядерних реакцій (n, x) на ізотопах германію, тербію та лютецію при енергіях нейтронів в око Н.Р. Дзисюк 596.4 КБ
Перетворення видимого світла в інфрачервоне випромінювання в монокристалах германію В.В. Богатиренко 165.8 КБ
Перетворення грасманіанів М.О. Панков 51.0 КБ
Перетворення енергії в широкозонних кристалах LiCaAlF6 i LiSrAlF6 Світлана Вікторівна Нейчева 50.4 КБ
Перетворення світлових пучків у параксіальних оптичних системах О.Я. Бекшаєв 253.0 КБ
Перетворення та випромінювання електромагнітних імпульсів структурами з осьовою симетрією К.Ю. Сіренко 70.3 КБ
Перехід до хаотичної динаміки у пучкових системах О.В. Буц 208.5 КБ
Перехід метал - діелектрик та феромагнетизм: ефекти міжелектронних взаємодій Ю.Л. Скоренький 27.1 КБ
Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів О.І. Кельник 36.3 КБ
Перехідне випромінювання електронів високих енергій на тонких мішенях у міліметровому діапазоні хвил Сергій Миколайович Добровольський 54.0 КБ
Перехідні газодинамічні процеси при витіканні з ємностей та їх моделювання В.І. Дегтяренко 73.4 КБ
Перехідні теплові процеси у напівпровідниках Ю.В. Дрогобицький 92.2 КБ
Перехідні явища в теорії багатовимірного відновлення та їх застосування в дослідженні асимптотичних І.І. Ніщенко 98.0 КБ
Періоди обертання і подвійність обраних астероїдів Н.М. Гафтонюк 93.1 КБ
Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь нескінченного порядку В.І. Мироник 244.1 КБ
Періодичні зміни параметрів атмосфер Юпітера і Сатурна А.П. Відьмаченко 33.9 КБ
Періодичні розв'язки диференціальних рівнянь із запізненням Л.В. Стельмащук 66.8 КБ
Періодичні розв'язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу В.В. Собчук 17.1 КБ
Періодичні розв'язки різницевих рівнянь та їх властивості Н.А. Богай 49.7 КБ
Періодичні розв'язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь А.М. Акименко 52.4 КБ
Періодичні та аперіодичні зміни поляризації та блиску катаклізмічних змінних зірок С.В. Колесніков 31.8 КБ
Перколяція та фазові перетворення в аморфному вуглеці М.С. Бишкін 53.2 КБ
Питання єдності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці М.Є. Ткаченко 49.3 КБ
Півгрупи операторів і апроксимація в гільбертовому та банаховому просторі Я.І. Грушка 153.4 КБ
Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів А.С. Василюк 39.4 КБ
Підвищення функціональної стабільності орного агрегату з регулятором начіпного механізму трактора М.Ф. Бойко 64.0 КБ
Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень Г.О. Стронська 46.0 КБ
Піролітичний синтез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок А.В. Бричка 29.4 КБ
Плавлення - кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge С.І. Богатиренко 48.5 КБ
Плазмова кінетика в електричному розряді в суміші повітря з парами етанолу та води Дмитро Сергійович Левко 54.3 КБ
Плазмовий резонанс в багатошарових дифракційних гратках на основі монокристалів GaAs та InP О.Б. Яструбчак 38.6 КБ
Плазмовий резонанс в ізольованих гранулах металів 3-ї групи та телуру Ю.Ю. Бондаренко 36.0 КБ
Плазмові високочастотні джерела іонів для ядерного мікрозонда В.І. Возний 36.3 КБ
Плазмові збурення природного та штучного походження в навколоземному космічному просторі В.М. Івченко 45.9 КБ
Планування сім'ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території І.В. Кондратенко 22.1 КБ
Плеохроїзм оптичних та фотоелектричних явищ у кубічних кристалах з індукованою анізотропією І.Є. Матяш 29.6 КБ
Плівки CsI(TI): структура, сцинтиляційні властивості, формування зображень О.М. Лебединський 38.4 КБ
Плоска задача тривимірної стійкості слабкоармованого стрічкового композитного матеріалу В.А. Декрет 55.6 КБ
Плоска задача тривимірної стійкості шарнірно закріпленої пластини з центральною тріщиною О.Ю. Гладун 68.8 КБ
Плоскі задачі для ізотропних та п'єзоелектричних/п'єзомагнітних тіл з міжфазними тріщинами Тетяна Володимирівна Ходанен 87.8 КБ
Плоскі задачі для складених анізотропних та п'єзоелектричних тіл з зовнішніми міжфазними тріщинами О.С. Філіпова 62.0 КБ
Плоскі задачі термопружності для тіл з тріщинами уздовж дуг кіл з урахуванням повного гладкого конта Н.М. Басса 69.4 КБ
Плоскі змішані задачі лінійної теорії в'язкопружності та механіки руйнування ортотропних тіл Ю.О. Чорноіван 69.0 КБ
Плоскі контактні задачі для тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням зчеплення та фрикційного прок Н.І. Маланчук 131.5 КБ
Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальн З.М. Гадецька 263.4 КБ
Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для моделювання процесів деформування І.Г. Макар 63.9 КБ
Побудова математичної моделі розрахунку шару з періодичною системою порожнин кругової і склепінної ф Т.Ю. Поляк 6.3 КБ
Побудова моделей і оцінка геодинамічних параметрів за даними РНДБ спостережень С.Л. Болотін 34.0 КБ
Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності Т.Д. Боднар 23.9 КБ
Побудова оцінок моментів зміни Г.В. Шуренков 72.5 КБ
Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій дв В.В. Пабирівський 34.8 КБ
Побудова та аналіз математичних моделей оптимальної організації та доступу до інформації великих баз Х.С. Дороцька 50.5 КБ
Поведінка домішок з незаповненими 3d і 4f-оболонками в селеніді ртуті і твердих розчинах на їх основ В.Р. Романюк 58.7 КБ
Поведінка мікро- і макродомішок в нематичному рідкому кристалі С.Б. Чернишук 41.5 КБ
Поверхневий імпеданс тонких надпровідних плівок у змішаному стані Д.А. Лужбін 33.9 КБ
Поверхневі азимутальні та циклотронні хвилі у магнітоактивних плазмових структурах В.О. Гірка 230.2 КБ
Поверхневі електромагнітні хвилі в шарах молекул, що адсорбовані на поверхні твердого тіла Ю.В. Демиденко 82.6 КБ
Поверхневі плазмон-фононні збудження в одновісних напівпровідниках ZnO і 6H-SiC та структурах на їх О.В. Мельничук 57.5 КБ
Поверхневі поляритони в двовимірних електронних системах та напівмагнітних напівпровідниках С.А. Борисенко 53.8 КБ
Поверхневі поляритони у напівпровідникових надгратках у сильних магнітних полях Ю.В. Блудов 63.4 КБ
Поверхневі та нелінійні хвилі в шаруватих надпровідниках Т.М. Сліпченко 258.0 КБ
Повздовжні флуктуації струму в анізотропних напівпровідниках з непружним розсіюванням носіїв О.М. Григоришин 613.6 КБ
Повна керованість деяких класів трикутних систем, які не зводяться до канонічного вигляду С.С. Павличков 55.8 КБ
Поглинання звуку та дисипативні процеси у надплинних розчинах 3He- 4He Тимур Віталійович Калько 267.3 КБ
Поглинаючі системи в гіперпросторах, пов'язані з виміром Гаусдорфа Н.І. Мазуренко 256.8 КБ
Подвійний бета-розпад ізотопів 64, 70 Zn та 180, 186 W Денис Валентинович Пода 98.8 КБ
Подвійний електронно-ядерний резонанс обірваних зв'язків в неметалевих твердотільних сполуках І.П. Ворона 24.2 КБ
Позиційні ігрові інтегральні та інтегро-диференціальні задачі зближення-переслідування К.Ю. Волянський 25.7 КБ
Поліноміальна апроксимація на дійсній осі, проблема Карліна та нормальність опуклих множин А.Г. Бакан 256.2 КБ
Поліноміальні розв'язки диференціальних рівнянь динаміки твердого тіла О.В. Зиза 35.2 КБ
Поля та спектральні характеристики неоднорідних квазіоптичних резонаторів міліметрового діапазону Ю.В. Прокопенко 73.0 КБ
Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях Михайло Михайлович Овсянко 50.9 КБ
Поляризаційна діагностика анізотропних складових біологічних тканин методом матриці Джонса Олена Іванівна Олар 83.0 КБ
Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні у моделі анізотропни А.О. Голобородько 44.6 КБ
Поляризаційні властивості фототрансформацій бактеріородопсину для нелінійної просторової модуляції с Д.А. Степанчиков 88.9 КБ
Поляризаційні та електромагнітні властивості релятивістських частинок зі спіном М.В. Любченко 132.4 КБ
Поляризаційні та просторово-часові перетворення світлових пучків у плівках AgCl-Ag Є.І. Ларіонова 69.8 КБ
Поляризаційні характеристики когерентних оптичних зображень зразків анізотропних біологічних тканин Євгенія Григорівна Ушенко 53.2 КБ
Поляризаційні явища в оксидній варисторній кераміці І.В. Гомілко 94.2 КБ
Поляризація продуктів ядерних реакцій за участю легких ядер в області проміжних енергій В.А. Сліпко 16.6 КБ
Поляризація спінів електронів у системах з подвійними бар'єрами та екситонні спектри в подвійних ква С.Б. Лев 114.7 КБ
Поляризовність слабкозв'язаних легких іонів в кулонівському полі важких ядер Л.Я. Боровська 38.9 КБ
Поляриметрія зображення неоднорідних анізотропних об'єктів Олег Миколайович Крупич 49.7 КБ
Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2(1 - x)(S І.С. Гірник 60.6 КБ
Поляронні стани в ізотропних та анізотропних напівпровідникових квантових ямах В.А. Борусевич 68.3 КБ
Пори у конденсатах і композиційних системах П.Г. Черемський 52.8 КБ
Порівняльний аналіз методів модулярної редукції Ель-фард Салем Шеріф 20.9 КБ
Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних А.Л. Маленко 30.2 КБ
Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах О.О. Коротченков 42.3 КБ
Посилення світла у процесі розсіювання електрона на ядрі у світловому полі В.О. Цибульник 45.2 КБ
Послідовності нескінченного рангу нестаціонарності у гільбертових просторах Н.В. Черемська 52.4 КБ
Потенціали взаємодії інтегровних за Ліувіллем багаточастинкових систем на прямій А.Я. Вус 80.0 КБ
Поточково-проективні зображення маркованих сагайдаків С.М. Дяченко 92.1 КБ
Потужні мікросекундні пучки заряджених частинок і їх взаємодія з плазмою і конденсованими середовища Ю.Є. Коляда 1.80 МБ
Похідні Гельфонда-Леонтьєва та формальні степеневі ряди О.А. Волох 42.6 КБ
Початкові задачі для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана Г.П. Івасюк 37.3 КБ
Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рівнянь А.М. Ронто 48.5 КБ
Пошарова вторинно-електронна спектроскопія монокристалічних сплавів В.О. Тіньков 47.8 КБ
Поширення акустоелектричних хвиль в п'єзоелектричних циліндрах Володимир Миколайович Шульга 38.9 КБ
Поширення гідродинамічних хвиль у системах з неоднорідною структурою О.В. Авраменко 232.9 КБ
Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами В.В. Паньків 68.3 КБ
Поширення магнітопружних хвиль зсуву в регулярно-шаруватих магнітострикційних середовищах Т.В. Ратушняк 177.0 КБ
Поширення оптичних вихорів у скручених та навитих слабонапрямних оптичних волокнах М.О. Яворський 154.2 КБ
Поширення поверхневих електромагнітних хвиль уздовж границі розподілу періодичних структур Є.О. Ольховський 78.2 КБ
Поширення пружних хвиль в тілах з порожнинами неканонічної форми В.В. Матус 52.4 КБ
Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині Ю.В. Гуртовий 108.0 КБ
Поширення хвиль згину в періодично структурованих пружних системах 43.2 КБ
Поширення, конверсія та поглинання об'ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неоднови І.О. Гірка 585.0 КБ
Пошкоджуваність матеріалів при складному навантаженні В.П. Шнейдер 71.0 КБ
Предикатні моделі логічних просторів в системах подання знань Н.А. Гвоздінська 37.2 КБ
Представлення густини пружнього заряду в теорії колоїдної взаємодії в нематичному рідинному кристалі В.О. Узунова 761.7 КБ
Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок О.М. Гаврилик 54.5 КБ