Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та о - А.В. Яковенко
Встановлено високу структурну чутливість фожазитів щодо води навіть до 10C. Вперше показано, що гідротермальний іонний обмін і термопарова модифікація оптимізують кислотний спектр каталізатора завдяки вилученню кислотних центрів олігомеризації бутенів. Виявлено коливальний перебіг реакції газофазного алкілування ізобутану бутенами. Під час вивчення кислотності каталізаторів алкілування з використанням методу крекінгу кумолу встановлено, що ця реакція також триває у коливальному режимі. Коливання трактовано як періодичну конкуренцію між прекурсорами коксу та ізобутаном чи кумолом на поверхні каталізатора. Оптимізація кислотного спектра в поєднанні з реалізацією коливального режиму у рідкофазному алкілуванні дозволила подвоїти тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора.

Формування та активність мікробного угруповання ризосфери злакових культур за дії комплексу мікробни - Я.В. Чабанюк
Встановлено високу структурну чутливість фожазитів щодо води навіть до 10C. Вперше показано, що гідротермальний іонний обмін і термопарова модифікація оптимізують кислотний спектр каталізатора завдяки вилученню кислотних центрів олігомеризації бутенів. Виявлено коливальний перебіг реакції газофазного алкілування ізобутану бутенами. Під час вивчення кислотності каталізаторів алкілування з використанням методу крекінгу кумолу встановлено, що ця реакція також триває у коливальному режимі. Коливання трактовано як періодичну конкуренцію між прекурсорами коксу та ізобутаном чи кумолом на поверхні каталізатора. Оптимізація кислотного спектра в поєднанні з реалізацією коливального режиму у рідкофазному алкілуванні дозволила подвоїти тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Напружений стан і гранична рівновага пружно-пластичних пластин з тріщинами І.А. Костюшко 46.4 КБ
Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні А.М. Шостачук 43.1 КБ
Напружений стан ізотропних оболонок з системою тріщин (наскрізних, поверхневих і внутрішніх) В.В. Яртемик 466.0 КБ
Напружений стан кусково-однорідних тіл з тепловими та залишковими деформаціями і дефектами структури Р.М. Кушнір 116.6 КБ
Напружений стан неоднорідних анізотропних циліндрів при дії відцентрових навантажень Н.І. Клименко 42.9 КБ
Напружений стан нетонких трансверсально-ізотропних пружних і електропружних пластин та сферичних обо О.А. Стригіна 251.3 КБ
Напружений стан оболонки довільної кривини з поверхневими тріщинами М.О. Чернишенко 46.7 КБ
Напружений стан ортотропних некругових циліндричних оболонок змінної товщини в уточненій постановці С.М. Яремченко 74.3 КБ
Напружений стан та структура іонно-плазмових конденсатів з гексагональною та кубічною решіткою О.М. Решетняк 107.7 КБ
Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації А.М. Кундрат 64.2 КБ
Напружений стан тіл із взаємонерухомими тонкими жорсткими включеннями за антиплоскої деформації Андрій Миколайович Кундрат 74.2 КБ
Напруженно-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим М.В. Марчук 57.8 КБ
Напружено-деформований стан багатошарових адгезійних з'єднань композитних деталей при термомеханічно К.В. Коваль 77.9 КБ
Напружено-деформований стан і довговічність рам напівпричепів В.Є. Титаренко 65.0 КБ
Напружено-деформований стан кусково- однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту М.В. Лавренюк 22.4 КБ
Напружено-деформований стан пластин і пологих оболонок зі зломами при локальному нагріві Б.С. Хапко 83.7 КБ
Напружено-деформований стан пружно-пластичної оболонки з тріщиною О.А. Корохіна 67.9 КБ
Напружено-деформований стан стрижневих ізоляторів В.І. Абрамов 57.9 КБ
Напружено-деформований стан шаруватих анізотропних тіл з тонкими пружними включеннями С.П. Шевчук 60.7 КБ
Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізіко-хімічні властивості І.Ф. Миронюк 56.5 КБ
НВЧ рефлектометрія радіальних розподілів параметрів плазми в процесі переходу в режим покращеного ут В.Л. Очеретенко 169.8 КБ
Неадитивні властивості скінченних одновимірних Ізингових ланцюгів з дальньою взаємодією З.О. Майзеліс 74.6 КБ
Неасимптотичні методи оцінювання параметрів у диференціальних системах, що перебувають від випадкови Анатолій Анатолійович Сімогін 68.9 КБ
Невід'ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем М.В. Плахотник 125.5 КБ
Неврівноважені кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем Тетяна Вікторівна Рябуха 214.9 КБ
Негідростатична модель стратифікованих течій з вільною поверхнею Ю.В. Канарська 66.6 КБ
Негладкі відображення керованих систем Т.І. Сморцова 57.2 КБ
Незвичайно поляризовані поверхневі хвилі в плазмово-металевих структурах О.Є. Споров 17.1 КБ
Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору IV покоління Віктор Олексійович Тарасов 208.5 КБ
Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність Віктор Іванович Петренко 37.7 КБ
Нейтронні дослідження стурктури рідинної системи вода-фулерен С60 Артем Олексійович Хохряков 41.1 КБ
Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування Н.В. Грипинська 79.5 КБ
Некоректні задачі динаміки елементів конструкцій при імпульсних навантаженнях І.В. Янчевський 44.6 КБ
Некоректні задачі нестаціонарного деформування пластин та оболонок А.С. Шарапата 54.9 КБ
Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі Т.І. Фролова 79.3 КБ
Нелінійна взаємодія електромагнітних хвиль у жорстких надпровідниках у критичному стані К.В. Ільєнко 50.8 КБ
Нелінійна взаємодія електромагнітних хвиль у нормальних металах і жорстких надпровідниках С.О. Дерев'янко 48.9 КБ
Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами І.С. Максимов 2.50 МБ
Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим скороченням спіна Р.С. Химин 42.6 КБ
Нелінійна динамічна модель імунного відгуку у відкритих умовах М.П. Черняк 50.4 КБ
Нелінійна задача Діріхле в областях з кутовими та конічними точками Р.М. Джафаров 50.8 КБ
Нелінійна повзучість в'язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов П.В. Фернаті 106.1 КБ
Нелінійна теорія поверхневих хвиль на межі магнітоактивної плазми з металом Ю.О. Акімов 52.9 КБ
Нелінійне деформування еліптичних пластин при гідродинамічному навантаженні В.М. Сторожук 52.6 КБ
Нелінійний згин пластини з отвором Л.М. Кривоблоцька 70.7 КБ
Нелінійний тунельний транспорт електронів у двобар'єрних системах О.О. Понежа 59.0 КБ
Нелінійні ангармонічні ефекти при збудженні та розповсюдженні нормальних хвиль в кристалічному шарі К.І. Курінна 67.0 КБ
Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику Т.В. Пепеляєва 61.8 КБ
Нелінійні еволюційні рівняння: галілеївська інваріантність, точні розв'язки та їхнє застосування Р.М. Черніга 65.5 КБ
Нелінійні ефекти в наноструктурах з близькорозташованими енергетичними рівнями О.В. Коровін 24.5 КБ
Нелінійні задачі гідродинаміки вітрових хвиль та суден в умовах морського хвилювання А.М. Сердюченко 126.9 КБ
Нелінійні зв'язки та зовнішні флуктуації у самоорганізації структур радіаційних дефектів П.О. Селищев 57.7 КБ
Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії О.В. Зайцева 61.0 КБ
Нелінійні когерентні ефекти при розповсюдженні електромагнітних хвиль у магнітоактивній плазмі О.І. Якименко 24.2 КБ
Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми І.Ю. Семенова 70.2 КБ
Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією І.Г. Яловега 210.9 КБ
Нелінійні модульовані стани параметра порядку у поляризованих середовищах Юрій Володимирович Середа 93.3 КБ
Нелінійні надвисокочастотні електромагнітні властивості довершених епітаксійних плівок високотемпера Олексій Андрійович Каленюк 53.5 КБ
Нелінійні осесиметричні динамічні задачі теорії тришарових оболонок обертання з кусково-однорідним з Л.О. Латанська 221.8 КБ
Нелінійні процеси в плазмовій лінзі, що керує пучками іонів І.В. Літовко 48.7 КБ
Нелінійні резонансні явища і динаміка солітонів в низьковимірних системах з дисперсією М.М. Богдан 92.7 КБ
Нелінійні солітонні та вихорові структури у нерівноважній магнітоактивній плазмі Ю.О. Залізняк 28.0 КБ
Нелінійні структури та хвилі в пружних системах з обмеженою геометрією О.С. Соколова 417.8 КБ
Нелінійні хвилі та імпульси у оптичних волокнах і резонаторах Ігор Вікторович Дзедолік 66.9 КБ
Нелінійні явища в деформованих середовищах та магнетиках низької розмірності А.Х. Журавльов 71.0 КБ
Нелінійно-оптичний відгук системи рідкий кристал з домішкою органічного барвника С.В. Якунін 25.5 КБ
Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок із межею квантова рідина - тверде тіло І.В. Танатаров 73.5 КБ
Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь В.С. Ільків 41.8 КБ
Немодальна теорія сталості зсувних течій плазми В.В. Михайленко 372.0 КБ
Неоднорідні стани в області фазових переходів в ортофериті ербію К.В. Баранова 82.7 КБ
Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості Д.А. Клюшин 25.0 КБ
Неперервне випромінювання поверхні срібла при іонному бомбардуванні І.Є. Митропольський 30.1 КБ
Неперервність за параметром розв'язків лінійних крайових задач Н.В. Рева 126.2 КБ
Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень О.О. Лялецький 32.6 КБ
Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці О.А. Борисенко 96.4 КБ
Непружне розсіяння електронів з енергією до 2ГеВ на ядрах 2H, 3He, 4 Е.Л. Купленніков 54.0 КБ
Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор О.І. Гічан 160.8 КБ
Нерівноважні розподіли електронів у твердотільній плазмі та їх використання для безпосереднього пере В.П. Журенко 35.6 КБ
Нерівноважні фазові перетворення в кристалах, індуковані зовнішнім опромінення А.А. Чернюк 81.7 КБ
Нерівності типу Джексона Л.М. Божуха 26.1 КБ
Нерівності типу Колмогорова для похідних дробового порядку та їх застосування в теорії апроксимації М.С. Чурілова 52.0 КБ
Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу В.О. Кофанов 239.8 КБ
Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень О.М. Іксанов 60.2 КБ
Несиметрична динамічна задача для площини з тріщиною при врахуванні контактної взаємодії берегів М.В. Меньшикова 80.3 КБ
Несиметричні неоднорідні надпровідникові гетероструктури В.Є. Шатернік 79.4 КБ
Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів Ю.В. Боднарчук 82.2 КБ
Нескінченновимірні простори та відображення в категорній топології Т.М. Радул 46.5 КБ
Нестабільність акреційних структур у катаклізмічних подвійних зірках О.В. Бакланов 83.1 КБ
Нестабільність деформування та зміцнення матеріалів в умовах глибокого охолодження Є.В. Воробйов 169.9 КБ
Нестандартні бази в гільбертовому просторі О.О. Карабин 55.9 КБ
Нестаціонарна взаємодія твердого тіла з порожниною у стисливій рідині Олена Валеріївна Гавриленко 205.4 КБ
Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах М.В. Москалець 352.9 КБ
Нестаціонарні електромагнітні поля вісесиметричних випромінювачів О.М. Думін 55.1 КБ
Нестаціонарні задачі пружності для тіл із границями і дефектами у циліндричній та сферичній системах Н.Д. Вайсфельд 55.0 КБ
Нестаціонарні коливання тришарових оболонок обертання при осесиметричних навантаженнях Ю.А. Хамренко 47.7 КБ
Нестаціонарні хвилі в кусково - однорідних оболонкових конструкціях Д.В. Данильченко 76.5 КБ
Нестаціонарні хвильові гідродинамічні поля в областях з рухомими границями В.О. Поздєєв 115.2 КБ
Нестійкості струму в GaAs з ударною іонізацією та тунелюванням О.В. Боцула 44.2 КБ
Нетеплове рентгенівське та гамма-випромінювання залишків наднових зір І.О. Тєлєжинський 56.2 КБ
Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь С.М. Чуйко 74.8 КБ
Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь Т.В. Шовкопляс 26.3 КБ
Нетерові крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь з регулярним і сингулярним збур Л.І. Каранджулов 312.3 КБ
Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця Валентина Миколаївна Дармосюк 75.9 КБ
Неусталені хвильові процеси у неоднорідних середовищах із плоскою границею розподілу В.О. Герасік 75.9 КБ
Низьковакуумні газоразрядні електронні гармати і їх використання в електронно-променевих технологіях В.А. Тутик 100.7 КБ
Низькотемпературна адсорбція водню та дейтерію на поверхні тугоплавких металів В.Д. Осовський 30.5 КБ
Низькотемпературні аномалії фізичних властивостей структурно-невпорядкованих матеріалів у приладових О.П. Ніконова 42.8 КБ
Низькотемпературні механізми дислокаційної акустичної релаксації в кристалах П.П. Паль-Валь 49.3 КБ
ННЧ-ДНЧ радіозондування порожнини Земля - іоносфера О.В. Швець 90.3 КБ
Новий клас аподизуючих діафрагм на основі забарвлених фотополімерів С.А. Волянюк 23.2 КБ
Новий підхід до дослідження інтегральних та диференціальних рівнянь з обмеженнями Т.А. Самойленко 77.7 КБ
Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастинкових квантових систем. Застосування до елек В.М. Глушков 84.7 КБ
Нові класи розв'язків рівнянь гідродинаміки для сферичних вихроутворень Р.В. Іванов 81.5 КБ
Нові класи рухів систем гіроскопів Лагранжа Дмитро Олександрович Чебанов 70.6 КБ
Нові моделі початкових стадій дифузійних твердофазних реакцій у тонких плівках та наночастинках М.О. Пасічний 35.2 КБ