Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 14, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Зміна кінетики процесу квантового вивільнення медіаторів в хромафінних клітинах щура при різних типа - О.М. Починюк
Визначено властивості електродів з карбоновими волокнами та показано адекватність їх використання в електрофізіологічних дослідженнях на рівні окремих клітин. Удосконалено метод ідентифікації медіаторів, що секретуються хромафінними клітинами та доведено ефективність його застосування під час реєстрації процесу екзоцитозу. Вивчено кінетичні характеристики процесу вивільнення медіаторів з окремої хромафінної клітини у разі малої тривалості стимулу, які можуть виникати за нормальних фізіологічих умов, з використанням принципово різних агентів, що викликають секрецію. Проаналізовано часову динаміку процесу екзоцитозу за екстремальних умов збудження клітини, які виникають у разі важких патологічних порушень в організмі, з використанням двох окремих способів ініціації процесу вивільнення, що існують у хромафінних клітинах. Охарактеризовано зміни часової динаміки окремої секреторної події у випадку різних типів стимуляції. Розроблено теоретичну модель, що адекватно описує зазначені процеси.

Інформатизація процесів удосконалення телекомунікаційних каналів автоматизованих систем переробки ін - Н.В. Корніловська
Визначено властивості електродів з карбоновими волокнами та показано адекватність їх використання в електрофізіологічних дослідженнях на рівні окремих клітин. Удосконалено метод ідентифікації медіаторів, що секретуються хромафінними клітинами та доведено ефективність його застосування під час реєстрації процесу екзоцитозу. Вивчено кінетичні характеристики процесу вивільнення медіаторів з окремої хромафінної клітини у разі малої тривалості стимулу, які можуть виникати за нормальних фізіологічих умов, з використанням принципово різних агентів, що викликають секрецію. Проаналізовано часову динаміку процесу екзоцитозу за екстремальних умов збудження клітини, які виникають у разі важких патологічних порушень в організмі, з використанням двох окремих способів ініціації процесу вивільнення, що існують у хромафінних клітинах. Охарактеризовано зміни часової динаміки окремої секреторної події у випадку різних типів стимуляції. Розроблено теоретичну модель, що адекватно описує зазначені процеси.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах М.М. Марецька 68.3 КБ
Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв Л.А. Білий 62.5 КБ
Математичне моделювання поверхні тривимірного тіла з використанням інтерлінації функцій Валентина Олексіївна Пасічник 1.69 МБ
Математичне моделювання позитивних динамічних систем балансового типу В.В. Леонтьєва 182.2 КБ
Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями А.Р. Торський 52.1 КБ
Математичне моделювання процесів ландшафтного масопереносу В.М. Мількевич 37.1 КБ
Математичне моделювання процесів металургійного виробництва з використанням методів нечіткого виводу К.Ю. Новікова 93.2 КБ
Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних серед Л.М. Журавчак 75.1 КБ
Математичне моделювання процесу деформації незв'язного піщаного русла турбулентним водним потоком С.В. Барановський 96.3 КБ
Математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному Н.М. Волосова 103.7 КБ
Математичне моделювання прямих та обернених задач екології Т.Ю. Благовещенська 69.2 КБ
Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об'єктів на прикладі Жито А.В. Яцишин 44.1 КБ
Математичне моделювання релаксаційних процесів тепломасопереносу В.М. Булавацький 96.1 КБ
Математичне моделювання рівня добробуту населення Віктор Васильович Семенов 64.6 КБ
Математичне моделювання розміщення опуклих n-вимірних політопів у n- вимірному паралелепіпеді Марина Сергіївна Софронова 205.6 КБ
Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях В.В. Біляєва 81.2 КБ
Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах В.Ю. Коцюбинський 67.8 КБ
Математичне моделювання руху рідини і теплофізичних процесів в середовищах з вільною межею О.С. Міненко 48.6 КБ
Математичне моделювання систем та процесів з використанням неявних і вироджених еволюційних рівнянь Л.А. Власенко 290.2 КБ
Математичне моделювання складних інформаційно-фінансових процесів та прийняття рішень Е. Марецька 17.2 КБ
Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин І.М. Хмельницька 68.4 КБ
Математичне моделювання та дослідження поширення пружних збурень у неоднорідно деформованих твердих О.З. Кравчишин 76.3 КБ
Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахув К.А. Червінка 106.0 КБ
Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням ци А.С. Сверстюк 45.1 КБ
Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації Юлія Миколаївна Квач 46.4 КБ
Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій Д.Т. Лужни 58.9 КБ
Математичне моделювання та оптимізація процесів неперервного вальцювання Р. Буцкі 99.9 КБ
Математичне моделювання та оптимізація руху антропоморфних крокуючих систем Б.А. Литвин 123.7 КБ
Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу М.Т. Томана 61.0 КБ
Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів Б.В. Самородов 64.6 КБ
Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем Р.Г. Зіненко 55.6 КБ
Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення неперервних математи Світлана Миколаївна Набатова 135.1 КБ
Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів роботи газотранспортної системи Н.М. Притула 104.6 КБ
Математичне моделювання та чисельний аналіз течій в'язкої рідини у однозв'язних та багатозв'язних об М.В. Сидоров 52.1 КБ
Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами О.І. Губін 83.8 КБ
Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії методом R-функцій К.В. Максименко-Шейко 109.0 КБ
Математичне моделювання фізичних процесів в складних областях за допомогою атомарних функцій В.М. Колодяжний 66.2 КБ
Математичне моделювання фільтраційних деформацій в грунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик С.С. Каштан 335.7 КБ
Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей П.М. Мартинюк 79.8 КБ
Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і г П.С. Малачівський 77.5 КБ
Математичне та комп'ютерне моделювання параметрів об'єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в а С.Ю. Резнікова 66.6 КБ
Математичне та комп'ютерне моделювання процесів транспорту речовин в органічних електрохемілюмінесце І.Б. Свірь 50.0 КБ
Математичне та комп'ютерне моделювання фотохімічних процесів та визначення їх кінетичних параметрів О.В. Клименко 56.9 КБ
Математичне та програмне забезпечення комп'ютерної системи ідентифікації елементів української жесто М.В. Давидов 96.4 КБ
Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання Р.О. Голощук 63.4 КБ
Математичні аспекти теорії коливань рідини в басейні, частково вкритому кригою М.О. Солдатов 231.7 КБ
Математичні моделі асиметричних нелінійних систем у вищих зонах нестійкості коливань О.І. Подгайко 97.8 КБ
Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів С.В. Духопельников 119.6 КБ
Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю Н.О. Лисенко 367.3 КБ
Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромех О.Р. Аль Зубі 71.6 КБ
Математичні моделі визначення ефективності методів зміщеного оцінювання Тетяна Борисівна Шатовська 57.9 КБ
Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання С.Ш. Кацив 63.6 КБ
Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в с О.С. Огір 70.3 КБ
Математичні моделі і методи розв'язання нелінійних задач розміщення геометричних об'єктів М.В. Новожилова 144.3 КБ
Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах орган Атагельди Оразгельдийович Овезгельдиєв 89.4 КБ
Математичні моделі й чисельні методи розв'язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеал Л.М. Клакович 73.3 КБ
Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях В.І. Алєксєєв 82.6 КБ
Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах В.В. Камінський 62.5 КБ
Математичні моделі коаксіальних гіротронів із гофрованими вставками для чисельного аналізу власних м О.С. Кононенко 45.3 КБ
Математичні моделі механіки та методи розрахунку і оптимізації параметрів структури контактуючих мет М.О. Кузін 106.0 КБ
Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем Т.В. Свірідова 67.8 КБ
Математичні моделі надійності ремонтованих об'єктів на основі розширення простору станів С.В. Щербовських 34.0 КБ
Математичні моделі неоднорідних процесів масодинаміки та їх застосування в задачах оптимізації основ Н.В. Гибкіна 122.9 КБ
Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно - Ієрусалимського та методи їх ідентифікації Ю.Р. Піговський 86.6 КБ
Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж т О.В. Демидович 50.5 КБ
Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп'ютерний аналіз Н.В. Джога 48.0 КБ
Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображен О.М. Гордієнко 83.8 КБ
Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах А.В. Борисенко 128.3 КБ
Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз Олексій Вікторович Биць 73.4 КБ
Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна Т.В. Трусова 182.2 КБ
Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця Т.А. Семчик 64.2 КБ
Математичні моделі роторів у системах діагностики обертаючих вузлів сільськогосподарських машин Сергій Олексійович Ляшенко 54.0 КБ
Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектра та методи його ефективного виявлення Б.І. Яворський 82.3 КБ
Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискре Е. Марецька 69.8 КБ
Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв'язку та Інтернет-техн Р. Колуд 48.4 КБ
Математичні моделі та комп'ютерна система визначення ціни валютних кредитів Д. Баньчик 81.7 КБ
Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп'ютерних видавничо-поліграфічних систем Р.Б. Дунець 98.9 КБ
Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних структур та землекористу А.Є. Рябенко 84.6 КБ
Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні І.В. Гребеннік 71.4 КБ
Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійно Г.В. Горячев 74.6 КБ
Математичні моделі та методи механіки тонкостінних пружних тіл при локальних навантаженнях М.А. Сухорольський 61.7 КБ
Математичні моделі та методи нелінійної механіки віброеволюційних процесів в локально неоднорідних е В.Ф. Кондрат 91.3 КБ
Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень В.А. Любченко 155.4 КБ
Математичні моделі та методи обчислювальної фізики в задачах інтерпретації В.М. Старков 72.7 КБ
Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої р Євгенія Богданівна Яворська 79.9 КБ
Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності К.О. Овечко 273.7 КБ
Математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні Б.В. Гера 86.0 КБ
Математичні моделі та методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі С.М. Коваленко 116.0 КБ
Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу багатокомпонентних псевдопараболічних систем Ігор Васильович Дейнека 74.1 КБ
Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування нелінійних вузлів замін симетрич Ілларіон Валерійович Московченко 76.1 КБ
Математичні моделі теорії сильно неоднорідних середовищ А.С. Лавренюк 65.0 КБ
Математичні моделі функціонування багатопотокових гнучких автоматизованих ліній і оптимізація параме О.В. Філіпович 221.4 КБ
Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах В.П. Посвятенко 57.7 КБ
Математичні моделі, методи і обчислювальні алгоритми неперервно-дискретної оптимізації процесів керу А.А. Златкін 95.4 КБ
Математичні моделі, чисельно-аналітичні й чисельні методи в нелінійній теорії синтезу випромінюючих П.О. Савенко 83.4 КБ
Математичні проблеми теорії коливань стратифікованої рідини Д.О. Цвєтков 128.3 КБ
Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищен В.Б. Мокін 73.9 КБ
Математичні та програмно-алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умо П.О. Кравець 105.2 КБ
Математичні тривимірові моделі та методи аналізу в'язких течій для аеродинамічного удосконалення він М.Л. Угрюмов 593.2 КБ
Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених ті С.А. Левчук 63.1 КБ
Матричні задачі над алгебраїчно незамкненими полями О.Ю. Дрозд-Корольова 34.5 КБ
Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням О.М. Тертична 73.4 КБ
Мероморфні майже періодичні функції та їх узагальнення Н.Д. Парфьонова 22.8 КБ
Металевий гафній ядерної чистоти А.П. Мухачов 40.5 КБ
Металооксиди як джозефсонівські середовища: особливості струменевого стану і спектроскопічні характе О.І. Дьяченко 98.7 КБ
Металооксидні сполуки Y - Ba - Cu - O та Bi - Sr - Ca - Cu - O і взаємозв'язок їх мікроструктури з в С.А. Позігун 48.9 КБ
Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем І.В. Карпусь 33.0 КБ
Метастабільні струмові стани і керований стохастичний резонанс у надпровідних плівках та квантових і О.Г. Турутанов 125.5 КБ
Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій О.О. Черниш 425.8 КБ
Метод граничних значень в теорії розширень симетричних операторів в просторах з індефінітною метрико В.О. Деркач 257.0 КБ
Метод дискретних особливостей та комп'ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хв Андрій Володимирович Гахов 60.2 КБ
Метод задачі Рімана - Гільберта в теорії обернених задач та інтегровних рівнянь Д.Г. Шепельський 87.6 КБ
Метод зберігання та передачі графічної інформації у базах даних на основі сплайнового багатомасштабн О.О. Колганова 1.08 МБ
Метод збурення в механіці пружних (в'язкопружних) анізотропних і композиційних матеріалів Т.С. Кагадій 41.0 КБ
Метод інваріантних многовидів в теорії параболічних і функціонально-диференціальних рівнянь та його Є.П. Бєлан 65.9 КБ