Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фізико-математичні науки - Страница 13, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем - Т.В. Панченко
Досліджено проблеми специфікації та верифікації прагматично важливих класів програмних систем за методами композиційного програмування. Розроблено композиційні моделі та мови для специфікації програмних систем зі структурованими даними. Проведено комплексний аналіз і розподіл структур даних і функцій над ними за рівнями абстракцій. Доведено репрезентативну повноту номінативних даних комплексно-номінативного рівня. Запропоновано композиційні методи для верифікації систем спеціального класу - моделі багатоекземплярного виконання програм у серверному середовищі з паралелізмом у режимі почергового виконання з переключенням зі взаємодією завдяки затосуванню спільної пам'яті. Сформульовано два варіанти часткової коректності програм на введених композиційних мовах та запропоновано методологію верифікацій, що використовує метод з лінійною складністю замість експоненційної.

Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення - Л.О. Лобань
Досліджено проблеми специфікації та верифікації прагматично важливих класів програмних систем за методами композиційного програмування. Розроблено композиційні моделі та мови для специфікації програмних систем зі структурованими даними. Проведено комплексний аналіз і розподіл структур даних і функцій над ними за рівнями абстракцій. Доведено репрезентативну повноту номінативних даних комплексно-номінативного рівня. Запропоновано композиційні методи для верифікації систем спеціального класу - моделі багатоекземплярного виконання програм у серверному середовищі з паралелізмом у режимі почергового виконання з переключенням зі взаємодією завдяки затосуванню спільної пам'яті. Сформульовано два варіанти часткової коректності програм на введених композиційних мовах та запропоновано методологію верифікацій, що використовує метод з лінійною складністю замість експоненційної.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Локальні ЯМР характеристики іонів Fe3+ та анізотропні магнітні властивості гексаферитів С.П. Кунцевич 67.8 КБ
Локально-коваріантні методи і проблема додатності енергії у загальній теорії відносності В.О. Пелих 44.0 КБ
Люмінесцентна спектроскопія електронних збуджень в іонних свинцевовмісних моно- та нанокристалах С.В. Мягкота 80.7 КБ
Люмінесцентні властивості кристалічного і склоподібного тетраборату літію легованого марганцем та ср В.І. Лямаєв 31.2 КБ
Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали П.В. Савчин 46.8 КБ
Люмінесцентні властивості моно- та полікристалів нелегованого і легованого міддю тетраборату літію Б.М. Гунда 24.4 КБ
Люмінесцентні явища в окисних плівках алюмінію, обумовлені участю іон-радикалів Ю.В. Робул 31.4 КБ
Люмінесценція монокристалів і монокристалічних плівок окисних сполук з структурою гранату та перовск Ю.В. Зоренко 62.4 КБ
Люмінісцентно-кінетичні дослідження процесів утворення свинцевовмісних нанокристалів, диспергованих А.В. Глосковський 26.1 КБ
М-функції на некомпактних поверхнях Катерина Ігорівна Міщенко 61.0 КБ
Магнетопружні ефекти в двовимірних квантових феромагнетиках Д.В. Спірін 108.0 КБ
Магнітна динаміка та спінтроніка в металевих, напівпровідних та надпровідних наноструктурах Я.Б. Базалій 647.3 КБ
Магнітна сприйнятливість кристалів з виродженими електронними енергетичними зонами Ю.В. Шарлай 34.2 КБ
Магнітна структура епітаксіальних плівок ферит-гранатів в просторово-неоднорідних магнітних полях Р.М. Міхерський 52.3 КБ
Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та гетерогенних матеріалів В.О. Голуб 50.9 КБ
Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми А.М. Тітенко 32.3 КБ
Магнітне лінійне двозаломлювання звуку у бораті заліза К.М. Скібінський 108.1 КБ
Магнітний порядок і міжатомна взаємодія в ГЦК-сплавах Fe-Ni-C з аномальним термічним розширенням С.Г. Косінцев 60.2 КБ
Магнітні ефекти при фазових перетвореннях в сплавах на основі заліза: Fe - B, Fe - Si - B, Fe - C О.В. Григор'єва 57.2 КБ
Магнітні поля зірок пізніх спектральних типів Т.М. Тарасова 25.2 КБ
Магнітні та електричні властивості неоднорідних манганітових сполук зі структурою перовскіту О.І. Товстолиткін 65.0 КБ
Магнітні та транспортні властивості гранульованих надпровідників другого роду Л.В. Бєлєвцов 288.3 КБ
Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-xMnxTe1-zS< Едуард Васильович Майструк 84.2 КБ
Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів В.І. Михайлов 55.1 КБ
Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності у магнітно-невпорядкованих кристалах Д.І. Адаменко 59.3 КБ
Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію Ю.Л. Кольченко 30.1 КБ
Магнітооптичні дослідження нецентроантисиметричних антиферомагнетиків О.В. Бібік 40.9 КБ
Магнітооптичні ефекти в напівмагнітних напівпровідниках на основі телуриду ртуті В.І. Федів 29.8 КБ
Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними намагніченостями шарів Артем Федорович Буханько 134.1 КБ
Магнітооптичні та магніторефрактивні ефекти в магнітних металевих і металодіелектричних наногранульо А.Ф. Кравець 83.5 КБ
Магнітооптичні явища в просторово неоднорідних магнітних середовищах Н.М. Дадоєнкова 210.5 КБ
Магніторезонансні властивості гранульованих низькорозмірних наноструктур Т.В. Калмикова 61.6 КБ
Магнітостатичні поля в осердях із пластин анізотропної електротехнічної сталі С.П. Гайдук 35.6 КБ
Майже додатні інтегральні методи підсумовування Є.Г. Усенко 76.5 КБ
Майже періодичні розв'язки алгебраїчних та інших функціональних рівнянь В.В. Бритік 37.7 КБ
Макромоделі нелінійних динамічних систем із неперіодичними процесами О.В. Олива 61.2 КБ
Максимальні акретивні розширення секторіальних операторів Ю.М. Арлінський 54.4 КБ
Малокутове розсіювання світла та його застосування при дослідженні зародження і росту спонтанних гра О.В. Бондаренко 67.5 КБ
Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах А.В. Феоктистов 51.0 КБ
Мартенситне перетворення та ефект пам'яті форми в сплавах Co - Ni та Co - Al О.П. Грищенко 23.7 КБ
Мартенситні перетворення в порошках та кераміці на основі ZrO2, ініційовані зовнішнім механічн В.М. Тимченко 20.9 КБ
Мартенситні перетворення в сплавах на основі Ni - Al, легованих B i Re В.В. Односум 28.3 КБ
Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями Ю.Г. Тарануха 92.0 КБ
Масивні зірки в голубих компактних галактиках з активним зореутворенням і їхня взаємодія з міжзоряни Н.Г. Гусєва 55.1 КБ
Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu і Al при імпульсному та інтенсивному опроміне В.Т. Шабля 32.8 КБ
Масоперенос домішкових атомів у матеріалах атомної енергетики, радіоактивних відходах і джерелах вип Микола Петрович Дикий 115.8 КБ
Математична модель двовимірного в'язкопружного стану деревини у процесі сушіння М.В. Дендюк 144.8 КБ
Математична модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки О.Ю. Скидан 45.9 КБ
Математична модель задачі оптимізації компоновочних рішень при синтезі екологічних та теплофізичних К.А. Чуріков 84.1 КБ
Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення неорієнтованих багатокутникі М.В. Злотник 53.7 КБ
Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення циліндрів і паралелепіпедів А.М. Чугай 70.4 КБ
Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату Г.М. Шадріна 92.2 КБ
Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних р І.Р. Петровська 62.0 КБ
Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики Б.Б. Млинко 365.3 КБ
Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму Б.Я. Оробчук 92.2 КБ
Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах Я.Ю. Варецький 44.7 КБ
Математична модель та метод наближеного розв'язання задачі упакування опуклих багатогранників І.В. Магдаліна 77.0 КБ
Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності Н.В. Мулик 218.7 КБ
Математична модель та метод розв'язання задачі покриття багатокутної області сім'єю прямокутників Г.В. Кривуля 66.3 КБ
Математична модель та метод розв'язання задачі розбиття і трасування з урахуванням просторової форми О.Б. Елькін 146.1 КБ
Математична модель та метод розв'язання задачі розміщення неорієнтованих складених геометричних 2D о Катерина Анатоліївна Гиренко 205.2 КБ
Математична модель та методи розв'язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих в Г.М. Яськов 151.1 КБ
Математична модель та методи розв'язання тривимірної задачі теплопровідності з використанням інтерфл Л.І. Гулік 75.4 КБ
Математична модель та механізм впливу імпульсних електромагнітних полів на мікроструктури Є.П. Таран 23.7 КБ
Математична модель та чисельні методи розв'язання задачі оптимізації розміщення прямокутників Л.В. Рудюк 58.8 КБ
Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових п О.М. Петрів 80.1 КБ
Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії Т.М. Рафа 80.7 КБ
Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями М.О. Лундгрен 53.7 КБ
Математичне забезпечення системи автоматизації розрахунків фізико-механічних полів Н.А. Лєжніна 76.4 КБ
Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницеви В.А. Ванін 80.1 КБ
Математичне моделювання безконтактної рівноваги магнітних систем С.С. Зуб 65.4 КБ
Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу багаторефлекторних квазіоптичних антен та відкр А.О. Носич 89.4 КБ
Математичне моделювання в задачах оптимізації складних динамічних систем на основі принципу найменшо Гассан Шобаш 57.6 КБ
Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів С.І. Кулик 94.0 КБ
Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій Ю.І. Першина 56.0 КБ
Математичне моделювання в малоракурсній комп'ютерній томографії на основі інтерлінації та мішаної ап О.О. Литвин 59.0 КБ
Математичне моделювання взаємодії електромагнетного і температурного полів в електротехнічних пристр В.І. Дубук 70.3 КБ
Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п'єзоелектричною пластиною О.Ю. Шмалій 125.1 КБ
Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи Л.Ф. Сердюцька 67.5 КБ
Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України М.І. Густі 36.3 КБ
Математичне моделювання гідрогазодинамиічних процесів у лопаткових машинах Ю.О. Кваша 127.6 КБ
Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в електрохімічних системах Н.В. Бурилова 51.9 КБ
Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах І.С. Пожуєва 45.7 КБ
Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень Н.М. Пилипенко 26.4 КБ
Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середо І.А. Пількевич 97.9 КБ
Математичне моделювання дифузійних процесів в електрохімічних системах з мікроелектродами різних гео О.І. Олійник 53.6 КБ
Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями О.Ю. Чернуха 64.6 КБ
Математичне моделювання дифузійного перенесення тепла і маси у середовищах з тонкими покриттями та в Л.М. Дяконюк 70.6 КБ
Математичне моделювання електромагнетних процесів з урахуванням явища гістерезису Ю.І. Грицків 60.4 КБ
Математичне моделювання електромагнітних процесів в областях з циклічною симетрією та геометричними Ю.С. Семеріч 79.8 КБ
Математичне моделювання електромеханічних коливних процесів у системах із зосередженими та розподіле А.В. Чабан 61.5 КБ
Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах Д.О. Пригорницький 41.1 КБ
Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інфо А.М. Луцків 80.7 КБ
Математичне моделювання і оптимізація перспективних космічних рушійних систем великої тяги О.М. Харитонов 76.4 КБ
Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму водних об'єктів в умовах антропогенного нав І.А. Скуратівська 39.5 КБ
Математичне моделювання і чисельний аналіз адвекції - дифузії у неоднорідних середовищах Тарас Іванович Мандзак 70.3 КБ
Математичне моделювання квазістаціонарних та нестанціонарних температурних полів Н.Г. Кирилаха 80.5 КБ
Математичне моделювання коливань рідини в баках з перегородками А.Б. Кулик 67.8 КБ
Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних І.Я. Максимова 59.5 КБ
Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами С.Д. Волощук 61.1 КБ
Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів П.С. Кабалянц 809.7 КБ
Математичне моделювання металургійних процесів з фазовими перетвореннями на основі клітинних автомат Т.В. Михайловська 818.8 КБ
Математичне моделювання механіки деформування пружних тіл з тонкими м'якими включеннями Л.І. Винницька 81.3 КБ
Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на осн В.М. Макар 95.3 КБ
Математичне моделювання надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами В.О. Яковенко 62.7 КБ
Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з післядією А.Я. Бомба 292.6 КБ
Математичне моделювання нелінійних процесів фільтрації з урахуванням суфозійних явищ Б.П. Сидорчук 93.5 КБ
Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмі І.М. Присяжнюк 76.0 КБ
Математичне моделювання нелінійного флатера в'язкопружних елементів літального апарату в надзвуковом Б.А. Худаяров 159.7 КБ
Математичне моделювання нестаціонарних просторово-неоднорідних структур в системах реакції - дифузії З.І. Васюник 85.1 КБ
Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал А.В. Жильцов 240.7 КБ
Математичне моделювання нестаціонарних стохастичних енергопотоків на основі трикутної моделі О.Б. Ахієзер 68.0 КБ
Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів, які протікають в багатокомпонентних к С.С. Коваль 46.5 КБ
Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури О.В. Міца 73.1 КБ
Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими К.В. Сущик 68.4 КБ