Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості переносу заряду в низьковимірних гетероструктурах на основі сполук A3B5< - С.В. Данилюк
Досліджено квантові ями (КЯ) на основі гетеропари Al(Ga)As/GaAs та системи самовпорядкованих квантових точок InAs у різних матрицях. Проведено вимір вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик за низьких температур (до 30 мК), у сильних магнітних полях (до 10 T), а також виміри фотовідгуку у широкому спектральному діапазоні. Для резонансно-тунельних структур визначено відносний вклад до фотоструму носіїв, прямо інжектованих світлом у КЯ та тих, що тунелюють в КЯ з акумуляційного шару. Установлено комплексний характер фотовідгуку в інфрачервоній області спектра, зумовлений різними механізмами збудження електронно-діркових пар. Побудовано теоретичну модель електрично індукованої надгратки, створеної системою гребінчастих Шоткі-контактів. Результати розрахунків підтверджено експериментально. Запропоновано p-i-n діоди як спектрометри для дослідження енергетичної структури квантових точок (КТ). Досліджено електронні та діркові стани InAs КТ у матрицях GaAs та AlAs. Виявлено, що у структурах з КТ за рахунок ефектів накопичення заряду можуть виникати струмові бістабільності. Показано, що у p-i-n структурі, що містить і КЯ, і КТ, можливе утворення бістабільностей S- та Z-типу.

Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та ніт - О.Б. Логінова
Досліджено квантові ями (КЯ) на основі гетеропари Al(Ga)As/GaAs та системи самовпорядкованих квантових точок InAs у різних матрицях. Проведено вимір вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик за низьких температур (до 30 мК), у сильних магнітних полях (до 10 T), а також виміри фотовідгуку у широкому спектральному діапазоні. Для резонансно-тунельних структур визначено відносний вклад до фотоструму носіїв, прямо інжектованих світлом у КЯ та тих, що тунелюють в КЯ з акумуляційного шару. Установлено комплексний характер фотовідгуку в інфрачервоній області спектра, зумовлений різними механізмами збудження електронно-діркових пар. Побудовано теоретичну модель електрично індукованої надгратки, створеної системою гребінчастих Шоткі-контактів. Результати розрахунків підтверджено експериментально. Запропоновано p-i-n діоди як спектрометри для дослідження енергетичної структури квантових точок (КТ). Досліджено електронні та діркові стани InAs КТ у матрицях GaAs та AlAs. Виявлено, що у структурах з КТ за рахунок ефектів накопичення заряду можуть виникати струмові бістабільності. Показано, що у p-i-n структурі, що містить і КЯ, і КТ, можливе утворення бістабільностей S- та Z-типу.
Дисертації, автореферати » Фізико-математичні науки

Фізико-математичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
*-Алгебри, породжені лінійно пов'язаними проекторами, їх зображення та застосування Анатолій Анатолійович Кириченко 19.1 КБ
m-звідність з інформаційними обмеженнями В.М. Бєляєв 45.4 КБ
FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності О.Л. Уханьов 85.9 КБ
FD-метод розв'язування абстрактних гіперболічних рівнянь В.Б. Василик 59.7 КБ
Аберації в сильнострумовій плазмовій лінзі А.М. Добровольський 19.6 КБ
Абсолютна спектрофотометрія стандартних зір проміжної яскравості в діапазоні 3200-7900 EE С.С. Гузій 23.3 КБ
Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань В.В. Кулик 93.3 КБ
Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними В.О. Богаєнко 46.3 КБ
Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах В.В. Вєщунов 59.5 КБ
Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіле Є.С. Борисов 101.6 КБ
Автоматична класифікація багатовимірних об'єктів із застосуванням апарату нейронних мереж О.В. Порхун 113.9 КБ
Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями С.І. Скуратівський 39.2 КБ
Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами Р.Й. Петрович 189.5 КБ
Адаптивні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах з розподіленими параме С.О. Лук'яненко 84.9 КБ
Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптиміз О.Ф. Швець 39.0 КБ
Адаптивні схеми методу скінченних елементів для сингулярно збурених варіаційних задач конвекції-дифу Ю.О. Сінчук 90.3 КБ
Адсорбоелектричні ефекти в багатошарових структурах, стимульовані композитними плівками (CuхPd) Тетяна Іванівна Горбанюк 29.5 КБ
Адсорбційна чутливість напівпровідникових матеріалів групи А2В6, оксидів важки Ю.О. Вашпанов 42.1 КБ
Адсорбція катіонних поверхнево-активних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій висок І.В. Михайлова 27.8 КБ
Адсорбція кисню на гранях монокристала вольфраму при кріогенних температурах В.Г. Сукретний 34.8 КБ
Аерозольна складова атмосфери Урана за даними комбінаційного розсіяння Н.М. Костогриз 57.2 КБ
Аксіально-симетричне випромінювання металевих та діелектричних дискових антен з урахуванням втрат Н.Ю. Близнюк 33.0 КБ
Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів В.О. Кондратенко 24.5 КБ
Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними Л.Л. Омельчук 39.1 КБ
Активаторні центри забарвлення в кристалах {SrCl2}:TlCl В.М. Салапак 84.9 КБ
Активні і пасивні методи і прилади для моніторингу аеро-, біо- і літосфери Землі Володимир Миколайович Ващенко 97.5 КБ
Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів І.В. Лук'яник 33.1 КБ
Активність молодих зірок сонячної маси П.П. Петров 57.5 КБ
Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії А.О. Борисюк 207.0 КБ
Акустико-емісійна оцінка воднево-корозійного розтріскування сталей Т.В. Селівончик 1.20 МБ
Акустична емісія в світловипромінюючих структурах на основі сполук GaP, GaAs та GaN В.П. Велещук 63.7 КБ
Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі поліпропіленгліколь - LiClO4 С.О. Сперкач 45.7 КБ
Акустична спектроскопія полімерних електролітів на основі розчинів {LiClO4} О.М. Тютюнник 20.7 КБ
Акустичні властивості респіраторного тракту людини С.Л. Дахнов 34.6 КБ
Акустичні властивості струминних гідродинамічних випромінювачів в умовах розвинутої кавітації Ю.М. Дудзінський 73.7 КБ
Акустичні дослідження динамічних дислокаційних ефектів у кристалах КВr Г.О. Петченко 116.3 КБ
Акустичні поля в неканонічних областях В.Т. Маципура 105.5 КБ
Акустичні та реологічні властивості ряду рідинних систем поблизу критичної температури О.І. Білоус 45.4 КБ
Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки А.А. Макаренкова 32.9 КБ
Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних Т.В. Семенова 104.7 КБ
Алгебраїчні методи в теорії нейронної асоціативної пам'яті Д.В. Новицький 45.9 КБ
Алгебраїчні методи верифікації асинхронних паралельних систем С.В. Потієнко 45.7 КБ
Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями В.І. Андрійчук 42.2 КБ
Алгебри з додатковими структурами та їх зображення О.В. Стрілець 24.5 КБ
Алгебри Лі, асоційовані з силовськими p-підгрупами скінченних симетричних груп Наталія Вячеславівна Бондаренко 42.4 КБ
Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту Н.С. Кравець 53.0 КБ
Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою О.Т. Велика 42.8 КБ
Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних ст І.А. Ревенчук 143.8 КБ
Алгебро-топологічні властивості функторів, породжених функціональними просторами В.С. Левицька 20.3 КБ
Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях В.М. Гаврилків 72.7 КБ
Алгоритми вимірювання параметрів гармонічного та полігармонічного сигналів при негауссівських завада О.С. Гавриш 89.0 КБ
Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування Ольга Ярославівна Ковальчук 320.8 КБ
Алгоритми розв'язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбит Т.Ф. Степанчук 49.5 КБ
Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогонал А.А. Засядько 50.1 КБ
Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів О.О. Марченко 50.7 КБ
Альфвенівські власні коливання та континуум магнітогідродинамічних хвиль у стелараторах О.П. Фесенюк 236.4 КБ
Амальгамовані об'єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках С.П. Одрібець 46.0 КБ
Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві В.І. Ткач 114.9 КБ
Аналіз автоколивальних процесів в складних неперервно-дискретних системах О.В. Муль 16.9 КБ
Аналіз викривлень хвильового фронту лазерным диференційно-фазовим методом Сергій Олександрович Колєнов 26.3 КБ
Аналіз впливу фізичних та геометричних нелінійностей на динаміку дволанкового перевернутого маятника В.Л. Лобас 109.1 КБ
Аналіз гідроакустичних систем за оцінками функціоналів від розв'язків лінійних операторних рівнянь О.Л. Жиров 76.7 КБ
Аналіз графів з позначеними вершинами С.В. Сапунов 236.2 КБ
Аналіз даних типу тривалости життя за спостереженнями з суміші Антон Юрійович Рижов 37.0 КБ
Аналіз і оптимізація характеристик поля в зоні Френеля апертурних випромінюючих систем із флуктуація В.Г. Лихограй 46.6 КБ
Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості В.В. Пічкур 36.2 КБ
Аналіз інваріантних множин в динамічних об'єктах нейромережного типу М.Р. Мнацаканян 55.8 КБ
Аналіз комбінаторно-алгебраїчних моделей ін'єктивних дискретних перетворювачів інформації В.В. Скобелєв 271.8 КБ
Аналіз напружено-деформованого стану в змішаних задачах згину скінчених циліндричних тіл Т.А. Васильєв 39.8 КБ
Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії г О.О. Логінов 86.0 КБ
Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимізації Т.І. Сергієнко 58.6 КБ
Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів В.Р. Гладун 47.0 КБ
Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем А.М. Алілуйко 67.0 КБ
Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями А.В. Нікітін 33.8 КБ
Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі Л.Є. Матвєєва 75.0 КБ
Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами Д.С. Бірюков 97.0 КБ
Аналіз та оптимізація фізичних процесів для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин В.В. Константінов 87.1 КБ
Аналіз та синтез хвилеводних структур з складними координатними межами Д.Ю. Кулик 49.6 КБ
Аналіз фазових сингулярностей у дифрагованому світловому полі Г.М. Хорошун 112.2 КБ
Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь В.Ю. Бардик 46.7 КБ
Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС Д.Г. Бобро 61.3 КБ
Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією І.В. Хітько 13.1 КБ
Аналіз, синтез та діагностика складних радіаційно-індукованих та багатошарових систем на поверхні тв О.А. Галуза 105.8 КБ
Аналітико-чисельні підходи до розв'язування задач термопружності термочутливих тіл при конвективному Г.Ю. Гарматій 74.5 КБ
Аналітико-числове моделювання масопереносу в газопроводах та природних пористих середовищах Я.Д. П'янило 70.0 КБ
Аналітико-числове розв'язування задач термопружності за конвективно-променевого теплообміну О.М. Вовк 48.8 КБ
Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою О.О. Булацик 63.1 КБ
Аналітична теорія марковських випадкових еволюцій в ERn І.В. Самойленко 16.9 КБ
Аналітичні дисперсійні моделі багатопровідних смужкових структур на основі квазістатичних наближень С.М. Романенко 66.1 КБ
Аналітичні дослідження нелінійних диференціальних рівнянь другого і третього порядків О.В. Чичурін 44.8 КБ
Аналітичні методи розв'язання екстремальних задач про поліноми Чебишова, Золотарьова та функції Бесс А.І. Підвисоцька 437.4 КБ
Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування call-центрів С.В. Пустова 83.0 КБ
Анізотропія діелектричних властивостей кристалів KH2PO4, KD2PO Ганна Михайлівна Гуйван 83.0 КБ
Анізотропія електротранспорту, надлишкова провідність і структурна релаксація у ВТНП монокристалах с І.Л. Гулатіс 71.4 КБ
Анізотропія критичного струму YBa2Cu3O7 - x, обумовлена структурою М.Г. Ревякіна 27.2 КБ
Анізотропія крихкої міцності деформованих полікристалічних металів з ОЦК граткою О.В. Зацарна 135.2 КБ
Анізотропія магнітних та надпровідних властивостей в нестехіометричних рідкоземельних перовскітах RE О.В. Пащенко 56.0 КБ
Аномалії хімічного складу зір помірних мас С.М. Андрієвський 45.9 КБ
Аномальна релаксація в структурно-невпорядкованих діелектричних матеріалах у приладових системах О.А. Комкова 541.2 КБ
Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах О.В. Чечкін 95.7 КБ
Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного діапазону на дифракційних г Н.О. Балахонова 200.2 КБ
Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями Г.М. Каказей 79.0 КБ
Антиферомагнітні кореляції та страйповий стан в YBa2 Cu3 O6~+~x за В.Л. Вакула 36.2 КБ
Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії О.М. Сохет 53.8 КБ
Апроксимативні властивості середніх Чезаро кратних ортогональних рядів та сталі Уітні Л.Г. Коваленко 74.0 КБ
Апроксимація перетворень стандартних борелівських просторів та канторівських множин К.С. Мединець 37.4 КБ
Апроксимація рядів Діріхле експоненціальними многочленами Л.Я. Микитюк 54.9 КБ
Апроксимація субгармонійних функцій аналітичними та асимптотичні властивості мероморфних в крузі фун І.Е. Чижиков 49.9 КБ
Апроксимація функцій з обмеженою похідною загального вигляду поліномами і цілими функціями експоненц О.М. Швецова 92.4 КБ
Апроксимація функцій класів Homega у просторах з інтегральною метрикою О.В. Черницька 36.5 КБ
Асиметричне навантаження пружного шару з жорстким круговим включенням Я.Л. Климик 81.8 КБ
Асимптотика розв'язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі Любов Степанівна Баб'як-Білецька 888.1 КБ
Асимптотика розв'язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь С.І. Балога 58.2 КБ
Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем В.В. Масол 19.7 КБ
Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах Іван Дмитрович Фартушний 64.7 КБ